OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Pesuvee avad Projektide omanikujärelevalve Kontrollkaabel Automaat Enge AJ F3 Are valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava Savi tänav Teenuspunkt Kolbkompressor Kesk 35/6 kV EKG aparaadid ja elektriaspiraatorid

30
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Keskpinge kaitsereleed Mänguväljaku elemendid Tööstusvalgusti Töö- ja hädavalgustuse montaaž Tänavad Purustatud kruus Teenindussaali sisustus

27
Roobe AJ F4 Metsakaitselised tööd Lintkonveieri automaatikaseadmed Teisaldavad komplektalajaamad Ülegabariidiliste korstna detailide vedu Rumporanna puhkeala Trafode elektrikatsetuste ja õli keemiline analüüs Norrby sadam Bio- ja PK kütuse hooneautomaatika IT seadmed Valasti metsatee Turvakingad Teepinna haardeteguri mõõtur PV materjalid

26
Seadmed Kaabel Ümberlüliti Paide skatepark Agali AJ F3 Niitmistööd Padari AJ F1 Äri- ja tootmishoone Neeruti ja Veski pais, Loobu jõgi Karjääri puurpingid T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Büroohoone Portatiivne gaasianalüsaator Domeenikontrollerite riistvara Põhiautode alusraamid Asfaltbetoon

25
Rahkla küla veetrassid Lepametsa tee Lepiksaare maaparandussüsteem Meremäe reoveepuhasti Tartu Ülikooli hoone Peakaitse suurendamine Kännuküla AJ F4 Saraniidu F2 Piusa AJ 0,4 kV õhuliin Täppiskonditsioneerid Põhikool ja õpilaskodu Maagaas Ädala tänava kanalisatsioonitorustik Õppelabor

24
Mustametsa metsatee Plastiktruubid ja kraavid Vinni karjääri teed Endine lennuväeosa Mooste tervisekeskus Büroohoone Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Riigimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, riigimaantee 25 Mäeküla-Koeru-Kapu Korterelamu Lasteaed Ärihoone Korterelamud Elamurajoon Laaksaare maaparandussüsteem Ühiselamud Targa linna demokeskus Raudteeviadukt Jäätmekäitluse ja inventari logistika Liinipinge muutmine Elektrivarustus Tootmishoone Liitumisühendus Kärdla Kultuurikeskus

23
Integratsiooniserver Kopplaadurid Vutifarmi komposteerimisplats Acoustis varuosad Põlevkivi purustaja varuosad Eiste AJ F2 Seirepositsioonide mastide hooldustööd Elektriliinid Ülekäigurajad L058, L130A, L130B, L142, L156 isolatsioon ja linnutõkked Büroo-, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone Elektriseadmed

20
Veetorustik Vee- ja kanalisatsioonitorustik Kiidjärve vesiveski paisu kalapääsu omanikujärelevalve Obinitsa F5 Laeva paisjärv Jäätmekäitlus

19
Eesti Elektrijaama tuletõrje- ja päästemeeskonna hoone BEJ veepuhastusjaam Kaubanduskeskus Tööstus- ja meditsiinilised gaasid E-kviitungi portaali tarkvaraarendus ja hooldus Helme endine ühiselamu Rebu tee Eesti mõisakoolid Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlusnõuete mõju analüüs Kinnistu liitumisühendus Seadmed Kesk ja Jaama tänav, Orajõe tee

18
110kV õhuliin L199A Kuusalu-Kolga Teeületuskohad Projektide ekspertiis ja liiklusohutuse audit Jõhvi noortekeskus Tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste-Valga Juuliku-Tabasalu kergliiklustee Toitlustushoone Lüganuse ja Roodu sillad Kogudusehoone Administratiivhoone Veriora paisjärve puhketsoon Lelle raudteejaam Serverite haldusteenus Bussiootepaviljonide liitumisühendus Büroohoone, lao- või tootmishoone

17
Allmaapumpla veetõkked Eesti Elektrijaama OBK turvakeskus Desox remondi varuosad Varuosad Jesco EEJ õlihoidla Kõnniteed, parklad, sõiduteed Kuivpõlevkivi plokk 110kV jõutrafo Elektritööd Kalda-2 AJ Elektriliitumine Büroohooned Elektriliinid Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare

16
Seade Abisofic Alused Gaasikäigu, tugikonstruktsioonid, redelite-platvormid Vee- sademe- ja kanalisatsioonitorustik Tootmishoone Endine puidutsehh Pais ja veehoidla Nuki farmikompleks Haalpaat Viiger Haalpaat AMA-121 Riigimaanteede nr 15 Tallinn-Rapla-Türi, nr 28 Rapla-Märjamaa Ofsettrükimasina Ryobi 525 GX Omniva veebikeskkonnad Rannu valla jäätmekava Sisehaljastusteenus Mehitatud ja tehniline valve Korterelamu

13
Kummist tooted Randvere F2 Nõva küla jalg- ja jalgrattatee Elektriliitumine Mäetaguse saun Mäetaguse hooned Liitumisühendus Lagesoo AJ F2 Kareda valla haljasalad Geotekstiil Mitmesugused gaasid Jalgratta- ja jalgtee

12
Mahutite sektsioonid Korterelamu elektrivarustus Paluveski paisu kalapääs Kauplus Võru tänav Väävelhape Pumba elektrimootor Ärihoone Metsakasvatustööd Purila sild Nukuteatri asenduspind Tänavavalgustus Uppunud kaubalaeva Volare vrakk Siirdemeditsiini ja kliiniliste uuringute keskus Hemodialüüsi veepuhastusseade

11
Äri- ja tootmishooned Joogivee veepaagid Loomakasvatushoone Ristiku AJ F2 Ratastraktor Asfaltbetoon Tööstuslik õhukompressor Laeankurdamispinkide puurimisinstrumendid Veetorustik Veetorustik Veetorustik Metallpaakide värvimine Asfaltbetoon Lubjakivikillustik Jalgratta- ja jalgtee Leisi valla haljasalad

10
Autopesula, tankla ja ärihoone Lõhkekaabel ja montaažijuhe Viru-Nigula aveliku tänavad Vana-Nursi AJ F3 Kaubanduskeskus Lao- ja ärihooned Kaitsme nimivoolu suurendamine Koormusprognoos 110-330kV jõutrafode vahetus Elektriliitumine Elektriliitumine Rõhtpumbad Akende vahetus Uulu küla ühiskanalisatsioon Kontserdi- ja konverentsikeskus,staadionitribüün Kolimisteenus Ratasmaastikusõidukid

9
Elex varuosad Tootmishooned Laohoone Kaevetööd Meelte Aed Rõngu-Puka mastivõimlsuslülitid Sademevesi, prügila Vodja mõis Tööstuslikud pesumasinad

6
Teater Vanemuine külaliskorterid Põlva asfaltbetoontehase omanikujärelevalve Pöide, Saikla, Tagavere ja Maasi 10kV fiidrid Võsu alajaama Käsmu fiider Maakorraldustööd Gaasi mõõteseadmed Tallinna geodeetiline võrk Hooldustraktor Võru Tööstustehnikumi õppehoone Inventariseerimisjoonised Pärnu linnas asuvad riigimaad Põhjaveevarud

5
Äripinnaga korterelamu Tuhalaane külamaja Viljandi-Heimtali maantee Eesti Elektrijaama korstnate gaasikäigud Purtse jahisadam Madalpingekaabel Konveieri K-7 pea- ja vastuvõtulehtri remonditeenus Paariselamu L020, L021, L116, L116A ning L116H isolatsioon ja linnutõkked Keskkonnareostuse likvideerimine Elektriliitumine Partisani F3 Ventilatsiooniseadmete hooldus Kinnistu liitumine Õhuliinide linnutõkked Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Põltsamaa-Tartu lõik Mägede tee

4
Pisisaare Algkool Korrapidamis- ja kinnipeetavate vastuvõturuum Tootmishoone Köögipliitide tõmbesuudmike remonttööd Tõotuse AJ F1 Paju F1 Keevitatud terastorud Liiniampertangid Jalgratta- ja jalgtee Kulglad Töökoda Kütuseproovide valmistusseade Kiirabiautod Jäätmevedu

3
Lilleamplid DPD postiterminal Pivarootsi õppe-ja puhkekeskus Vanamõisa AJ F4 Tõrva AJ F2 Korterelamu Alajaam nr 211 Armatuur Mänguväljakud Asfaltbetoonkatted Raagi F2 Vahala F3 Ridala valla haljastusobjektid

2
Kaavere sild Meremäe vaatetorn Maardu Vaba Aja Keskus Riigimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Tõravere kalapääs Kiissa tee Tähetorni hotell Sonda Kooli lipuväljak ja parkimisplats Eesti elektrijaama plokid nr 3, 5, 6 Kõdara F2 Kinnistute elektriliitumine Tõkete märgistusvahendid Paide vee- ja kanalisatsioonirajatised Meditsiinilised gaasid Märjamaa kino Keraamika veepumbajaam