OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Lauri tee Tootmis- ja laohooned Korterealmud Jõgeva Maavalitsuse hoone Sigala veetorn Kõrvalmaantee 13103 Lüganuse-Oandu-Tudu Kangelaste prospekt T1 Elektriliitumine

30
Hiivaveo teenus Olmehoone Roigu tee Tapa depoo raudteed Vedurite signalisatsioonide kontrollpuldid Büroohoone Riigiportaal Metallist rõnga mehhaaniline töötlus Kärdla-Värsso fiider Tööstusgaasid Laevasüsteemid Danfoss seadmed Elektrijaama administratiivhoone Kaabelliin Elamute elektrivarustus

29
Kergliiklustee Laboritarvikute pesumasin Enge AJ F4 Veerenni põik Veetorustik Tennisebaas Tamsa küla kanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhasti Veetorustik Koidu elamupiirkond Hooldekodu Otepää-Tõikamäe elektritrassi, jalg- ja jalgrattatee Eesti Elektrijaama ladu Võsu-Vergi fiider Kalevi F5 Konkslifti ja tõstukiga veok IT seadmed

28
Kaabel Vagunite kaalud Asenduskodu peremajad Veearvestid Kergliiklustee Kõnnitee Meremäe kooli vana masuudihoidla Elektriliitumine Märjamaa veemajandusprojekt Majandustarkvara Multilift paakauto Kirjastus- ja trükiteenused Radamaa AJ F2, F3 Kaablid Põlva maakonna veekogud Kuressaare - Vaivere kergliiklustee Ruumiskänner

27
Elamurajoon Korterelamud, ärihooned Kolimisteenus Piksekaitsesüsteemide tehniline kontroll Korstnate keevitus Kolbid Võhandu jõeäärne puhkeala Tööstushoone Portaalkraana Ganz Välisvalgustus Infrastruktuuri hooldamiseks vajalik tehnika Viimsi veemajanduse infrastruktuur Hakkepuit Riigimaanteed 1 Tallinn-Narva , 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Valguta kool Kunstmuruväljaku olmehoone Andmekandjate hävitamine

24
Jõujaam - Sadama tee Automaatne mullahingamise mõõtekomplekt RTU seadmed

23
Munitsipaalelamud Narva-Jõesuu Keskkooli arvutiklass Personaalarvutid ja monitorid Ädala tänav Kääpa koolitee, Kääpa laululava tee Valkla kodu Metallitoode SKF varuosad Keldrimäe tänav Maisi tänav 2АФТ korpus Eesti Elektrijaama plokk nr 4 Edela-Eesti piirkonna loodushoiuobjektid Kergliiklustee Risti Noortekeskus Laagri asula ÜVK Lõetsa fiider Liinipinge muutmine

22
Arvutid ja monitorid Vana karjalaut Gateway Modul Türi linna soojusmajandus Veisefarm Korterelamu Elektriliitumine IT tugiteenus Kallurvedude teenus Rakke valla soojamajandus Rikete vähendamine Laboriseadmed

21
Kaugsoojuse monitor Jäätmejaam Äri- ja laohoone Tugimüürid Lasva valla katlamajad Õhukütteseade Uulu keskasula sademeveed Järve tee, Utu tee, Mustikametsa tee Detailid Taotluse koostamine Lasteaed Muinasjutt Gaasitorustiku läbiviigud Bussipeatuse ootepaviljoni elektrivarustus Kaitsme nimivool Puhastusteenus

20
Tehnoloogilised seadmed ja hooldustehnika Kalevi tänav Metallitoode Metallitoode Metallitoode Metallitoode Elektriajamitega gaasiarmatuur Kaabel FYOVD2PMU 2*6 SLM Düüsiaparaat ЦСД ТГ-6 Päästedepoo Raadiku viadukt Laagri sild Solenoid valve AF-2530 Treipigi padrun Rakke 35/10 kV alajaam Videokonverentsi seadmed Reoveepuhasti Energeetika armatuur Purustite haamrid Pingid ja prügikastid Schrödinger Suite tarkvara Tänavavalgustus

17
Liikluskünnised Lubja mäepealse torustikud Elektritööd Gaasikäigud Elektriliitumine Kambja aleviku soojusmajandus

16
Laekvere külakeskus Saru küla reoveepuhastid Tudu maaparandussüsteem Juudi tee Aasametsa tee Elektritööd Välikoristus

15
Päia jaotuspunkt Alajaamade liinid Alajaama nr 6347 kuivtrafod Konguta maa-alade pindamistööd Vana-Vastseliina reoveepuhasti Veski jalg- ja jalgrattatee Elektritööd Drenaažitorustik Soojusenergia Korterelamu Lihaveiste kogumisaed Kaugusmõõtjaga binoklid Rutikvere pais Loomaveohaagis Kaska vesiveski pais Õppetööstuse- ja sööklahoone Tootmishoone

14
Jalg- ja jalgrattateed Õppe-, tervise-, spordi- ja suusaraja Lõmala sadam Õppemetskonna töökoja- ja laohoone Kooli tänav Viira vesiveski Detailide töötlemine Narva linna haldusterritoorium Linnatänavate standardid L14 110kV üleviimine Viljandi linna lasteaiad Arvutid TTÜ Katlamajad Bastionite kindlustamise omanikujärelevalve Narva jõeäärsed bastionid Puurkaevpumpla reservtoide

13
Kanarbiku tänav Veesüsteem Tootmis-ja ärihoone Hariduse tänava kergliiklustee Allika tee Soojatrass Põlula Põhikool Pandivere ühislaut Rapla Vesiroosi päikeseelektrijaam Monitooringu platvorm Juurdepääsutee Elektriliitumine Soojusarvestid Viljandi maakonna liiklusohtlikud kohad Viljandi maakonna jalg- ja jalgrattateede ning kruusateede omanikujärelevalve Ruutmõrrasüsteem

10
Büroo-tootmishoone Ühenduskomplekt Isolatsioon Alpinistide renditeenus Flowserve varuosad Kihelkonna päästekomando Elektriliitumine Ventilatsioonisüsteemid Fotosünteesi analüsaator CIRAS 3 Mustamäe 35/6 kV alajaam

9
Lennu tänav Lemmaru tee Tagasivoolutorustiku puhastamine Reoveepuhastid Kärla jõgi Tudulinna valla maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav teemaplaneering Iisaku valla maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav teemaplaneering RKAS Tallinna kontor Pühajärve Põhikool Mati F2 Keskpinge kaabel EMÜ Tartu Tehnikakolledž

8
Vagunikaaduri varuosad Allmaakallur Scania Jägala-Käravete maantee Kiidjärve vesiveski paisu kalapääs Tugimaantee 45 Põvvatu-Melliste Soojus- ja mõõteautomaatika tehniline hooldamine ja remont Kohila valla soojamajandus Ristmikute välisvalgustus Loksa tervisekeskus Vee- ja reoveerajatised Alu mõisapark Büroo- ja laohoone Riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola, Maanteeameti lõuna regiooni büroohooned Foorimastid ja taustkilbid Infoekraanid Vastse-Kuuste vallamaja Raja Vabaajakeskus Teeäärne sademeveekraav Keskkonnakontrolli seadmed Helkurid, märgutuled, signaalkellad

7
Kergliiklustee Kortermajade abihooned Vasar Tabasalu tennisekeskus Parkla Regionaalhaigla korpuste teekatted Mehitatud turvateenus Pärlijõgi Pumplatele kaugjuhtimissüsteem Sõjaväehoone Elektriliitumine Elektritööd Lihula linna soojusmajandus Aia tänava vee- ja kanalisatsioonitrassid Vee- ja tuletõrjetorustikud Paldiski Lõunasadam Külmatehnika õppelabor ISKE tööriist Karinõmme F3 Siiksaare AJ F3 Siirdemeditsiinikeskuse hoone Teehöövel

6
Ääsmäe turbatootmisala Änglema TTP-593 Ärihooned Ärihoone Alajaama nr 1401 jaotusseadmed Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Diiselkütus Tallinn-Rapla raudtee Lisand PCE 9035 Soojussõlme kaitseventiilid Vesiniku tootmise ja salvestamise treeninglabor Päikeseenergia salvestamise laboratoorium Kuressaare Linnateatri juurdeehitus Korterelamud Võrkpalliväljak Tsinkplekk Multifunktsionaalsed printimisseadmed Elektrivarustus Remonditöökoda Võru katlamaja Kallurkast Keila RVP võre ja võrepress Kantsi AJ F2 Serverite klastrisüsteem ja andmemassiv Orissaare-Pöide fiider

3
Ridaelamu Detailide valmistamine Elektroodihoidja Keevisrest Keemia Must ja värviline metall Gaasikadude ekspertiis Illuka staadioni parkla ja teed Kütteõli, katlaseadmed Alajaama nr 6437 jaotusseadmed Hariduse tänava J5 ja T5 Mustamäe 35/6 kV alajaam Kutsehariduskeskus Aunasegaja Kalade rändetingimuste parandamine Elektriliitumine Teleskooplaadur Jõulumäe Tervisespordikeskus

2
Loo aleviku soojamajandus Hellenurme küla kanalisatsioonitorustik Viljandi Maksu- ja Tolliameto hoone Elektrilised virnastajad Korterelamud Vee- ja reoveerajatised Ööbiku tee Paide alajaama trafode müratõkkeseinad Asenduskodu Veearvestid Urvaste valla tänavad ja parkla Mäkaste alajaama F4 pingestabilisaator Loobu jõe veelõik Kergliiklustee Tänavavalgustus

1
Kaabel SIHF Kilp JK1 Eesti põlevkivimaardla Õppe- ja treeningulendude ning spordiürituste keskus Ärikeskus Korterealmu Teadus-arenduskeskus Elamud Teenindushooned ja tankla Tallinna ida piirkonna magistraalteed ja -rajatised Tallinna lõuna piirkonna magistraalteed ja –rajatised Tallinna põhja piirkonna magistraalteed ja –rajatised Tallinna lääne piirkonna magistraalteed ja –rajatised Küttepuud Tammistu perekeskus Spaakeskus Adrika kalapääs Vedelä kalapääs Põlevkivikütteõli Kaubandushoone Rahuste looduskaitseala Elektrilevi alajaamad IBM TS3500 lindiraamatukogu