OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Parkla Narvas Sademeveetorustik Tapa uus lasteaed Ühisveevärgi torustik Mustvee 330kV ja 110kV alajaamad Elektriliitumine Lammutustööd Mustamäe kvartalisisesed teed Kõnnitee Töökoja tugevvool Korterelamud Saxby sadam

29
Sõmeru tervise- ja suusarada Viljandi valla tuulepargid Tondi Kool Katlamaja Taimede hooldustööd Koondise alajaam

28
Biojäätmete konteinerid ja kompostrid Arheoloogilised uuringud Piimatööstuskompleks Kose tee Kehtna staadion Saku keskpromenaad

27
Ussimäe tee ja Priisle tee ristmik Elektriliitumine Elektriliitumine Ratsamaneež ja hoidla Kõnnitee Puhkemajad ja seminarihoone Lasteaed Sipsik Kaitsebarjäär Territooriumite koristusteenus Päikesejaamad Võsasaetööd Lasnamäe linnaosa teed Saue tänavad Kõltsu piirkonna ÜVK Haapsalu Linna Algkool Jäätmemahutid

22
Haljala valla tänavavalgustus Elektriliitumine Ahtme jaama autogaraaž Büroohoone Loksa staadioni inventar Sidevõrk Elektriliitumine Loksa staadion Kuusiku tee Oiu-Puhja 15 kV fiider Kõo hooldekodu Õunaaia-Sägasilla tee, Kalakärestiku tee Kaubandushoone

21
Kihnu valla teed Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrk Lepaste alajaam Pärnu piirkonna gaasitorustikud Paide Muusika- ja Teatrimaja Riigitee nr 16151 Risti – Kuijõe Saku staadion Kiisa aleviku mänguväljak Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone, elamud Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Ahtme tootmiskompleksi hoone Jõgeva Kunstikool Parksepa Keskkooli staadion Ärihoone Slaavi Põhikool ja Maleva Põhikool Viljandi Kesklinna Kooli kunstimaja AS Hoolekandeteenused kodud

20
Roiu ühisveevärk ja -kanalisatsioon 700kW päikeseelektrijaam Laidoneri muuseum Korterelamu Sindi Gümnaasium välijõusaal Puhastusteenus Parkide hooldus Turvateenus Nõmme linnaosa kõrvaltänavad ja haljastud Väliterritooriumite korrashoiuteenus Soojustorustik Kungla veetöötlusjaam Passiivne elektrooniline side Passiivne elektrooniline side

17
Võru tänava viadukt Vana-Kuuste kooli mänguväljak Rattaparkad Haaslava mänguväljak Tartu valla üldplaneering Vaimastvere kooli õpilaskodu Kaubanduskeskus Narvas Tamsalu Gümnaasium Rannavõrkpalliala Tamsalus Valga valla teed Tõrva valla kaasava eelarve objektid Jalg- ja jalgrattatee Sidevõrk Viimsiranna Residentsid Kergliiklustee

16
Elektriehitustööd Elektriliitumine Ehitusmaterjalid ja -tarvikud Sagadi metsamuuseum Koristusteenus Eesti Arhitektuurimuuseum Elektriliitumine Põhja tänav Tallinna Asunduse Lasteaed Lennujaama päikesepargid Korterelamu Korterelamu Veevarustuse ja kanalisatsioon Eesti, Balti ja Auvere elektrijaamade kanalisatsioonid Piirivalvekordonite suurköögiseadmed Riigitee nr 1 Tallinn–Narva Lasteaia moodulhoone

15
Vao lasteaed Korterelamu Koigi teeninduskeskus Laohoone Elektriliitumine Korterelamu Rakvere Soolikaoja Evakuatsioonikohtade elektrivarustus Tartu lasteaed Piilupesa Tartu Forseliuse Kool Riia tänav Kõnniteed Tartus Puiga põhikool Avalikud välikäimlad Kabala keskuse teed Reoveekanalisatsioonitorustik Sadala aleviku tänavavalgustus E-Piima tehasekompleks

14
Välijõusaal Ärihooned ja korterelamu Tartus Elektriehitustööd Elektriehitustööd Elektriliitumine Veevarustus Soojuse tänav Büroohoone Nõva lasteaed Soojustorustik Pärnu linna tänavavalgustus

13
Järve 110/35/6 kV alajaam Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrk Tuletõrje hargmikud Kesklinna linnaosa kvartalisisesed teed Haabersti linnaosa kvartalisisesed teed Aegviidu Vana kalmistu Ehituskonstruktsioonide labor Korterelamu Võnnus Sidevõrk Jõgeva- ja Tartumaal Mõdriku-Roela maastikukaitseala Koonga lasteaed Sidevõrk Märjamaa - Sipa 10 kV liin Sidevõrk Taaramäe lasteaed Elektriliitumine Tehniline valveteenus Elektriautode laadijad

10
Tartu Ülikooli õppehoone Kadrina valla jäätmejaam Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Pärnu Päikesejänku lasteaed Parasmetsa-Metsküla tee Pirita kvartalisisesed teed Sidevõrgu eelprojektid Väljakud, kõnniteed, bussipeatused ja parklad Üksikelamud Rail Baltica Kohila raudteejaam

9
Passiivne elektrooniline side Paide alajaam, Sindi alajaam Koristusteenus Põltsamaa päästekomando hoone Sidevõrk ja kiuskeemid Agusalu jalgrattarada ja lõkkekoht Puuetega inimeste eluruumid Peri mänguväljak Sepa tänav Ihaste tee Ristmik Tartus Arbi järve rannakabiin Rannu kooli õppekasvuhoone Ärihooned ja elamud Põltsamaa keskväljak Narva riigigümnaasiumi kunstikonkurss Kurtna noortekeskuse mänguväljak Lasteaed Purtse jõe ja Kohtla jõe jääkreostus Rakvere Põhikool Elektriliitumine Taebla Lasteaed, Nõva Lasteaed Kalda elamurajooni välisvalgustus Pärnumaa suurtaristu Häädemeeste Keskkool

8
Elektriliitumine Elektriliitumine Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrk Sidevõrk ja kiuskeemid Anne-Luunja piirkonna keskpingevõrk Balti Elektrijaama tippkoormuse reservkatlamaja Päikeseelektrijaamad Võru riigimaja Elektriliitumine Veisjärve Passiivne elektrooniline side Passiivne elektrooniline side Laohoone Haldushoone Posti ja Side tänavad Tootmis- ja/või ärihooned Veetorustikud, puurkaev-pumpla

7
Lift Rõsna alajaama 0,4 kV fiider Estonia kaevanduse raudteeharu Enefit 280 maa-alune tuletõrjetorujuhe Busside ümberpööramise koht Enefit Power AS elektripaigaldised Elektriliitumine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu Põltsamaa valla tänavavalgustus Sillamäe Kannuka kool Vanasadam ja Paldiski Lõunasadam

6
Kergliiklustee Elektriliitumine Elektriliitumine Passiivne elektrooniline side Passiivne elektroonilin side Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrk Ülase ja Meelespea tänavad Eesti mereinstituudi hoone Paikuse osavalla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Kohtla-Järve bussijaam Narva Haigla uus korpus Tallinna Halduskohus Sademeveetorustik

3
Vasknarva sadam Kobrulehe veetöötlusjaam Kaiu – Kaiu I 10 kV liin Jäätmevedu Elektriliitumine Vanasadama lõunaosa Muuga sadam

2
Päikesepark Võrus Ööbikuoru jalgtee Tootmis- ja laohooned Põltsamaa valla kaasav eelarve Lammutatavad hooned Lähiliikumispaigad Soojusvõrk Vastemõisa lasteaed Korterelamu Kuustle pais Koristusteenus Kose Gümnaasium TÜ Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak Raudteetunnel Jõhvis Äri- ja tootmishooned Ridaelamud Äri- ja eluhooned Asfaldijäätme purustamine

1
Nõo kaugküttetrass Helme ristmik Tapa Vesi OÜ tootmishoone Jõhvi linna teed Elektriliitumine Elektriliitumine Elektriehitustööd Elektriliitumine Trafod Saarde 110kV alajaam Jõepromenaad Paide Kontserdimaja Elektriliitumine Peremänguväljak Är-ja tootmishooned Piirded Veemõõdukaevud