OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Hoonestatud kinnistu müük

28
Omanikujärelevalve Linnamäe Vene Lütseumi ehitusel Korterid ja bürood Kadriorus Korterelamu Korterelamu Liitumisühendused Hansuõue korterelamud Elektrivarustus Korterelamu Elektrivarustus Äri-ja eluhoone, parkimismaja Piirivalvekordon MAJ paigaldus ja sidumine Remniku AJ F-2 0,4 kV võrguga Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Elamud ja bussipeatus Kinnistu võõrandamine

27
Korterelamu Korterelamud Korterelamu Õismäe korterelamud Masinatööstusettevõtte parkla, väljak Ühepereelamud Otsa puhkemajade rajamine Liitumisühendus Elamud Korterite remont Kaitsme nimivoolu suurendamine Kaksikelamud Elamurajoon Väikeelamud Liitumisühendus Liitumisühenduse II sisestus Laasikmäe alajaama fiider 2

26
Ülemiste elurajoon Korterelamu Kompressorjaama töökoda ja gaasiseadmed

25
EV Moskva suursaatkonna ajutine konsulaarosakond Kogudusehoone Harku valla teed Vee- ja kanalisatsioonitorustik

24
Ühisveevärgi liitumispunkt

21
Korterelamu Naftasaaduste terminal Korterelamud Elektrivarustus Ridaelamud Kaitsme nimivoolu suurendamine Ristmike valgustus Omanikujärelvalve Korterelamu trepikojad Detailplaneering Detailplaneering Võhma Gümnaasiumi õpilaskodu Kõlviku tee eramtute elektrivarustus Elektrivarustus Pumpla elektrivarustus Elektrivarustus Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendused

20
Õppehoone parkla Kino Kosmose purskkaevud

19
Komposiitisolaatorid AS Malmerk büroohoone juurdeehitus Korterelamu Korterelamu Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunktid Elektrivarustus

18
Mustla kauplus Sademevee ülepumpla, survetorustik Elamurajoon

17
Garaažiühistu

14
Tootmis- ja olmehoone Ristiküla puhkeala Tootmisbaas Seadmed Nissi Noortekeskus Juhtimis- ja signalisatsiooniskeemid Evakuatsiooni signalisatsioon Elamurajoon Korterelamu Restkaevud Liitumisühendus Roela MP mastalajaamad Purje alajaama F4 ja liitumisühendus

13
Tartu linnahalli detailplaneering Äripinnaga korterelamu Tööstusküla Väike-ja korruselamud Elamurajoon

12
Veekeskus ja hotell Elektripaigaldis Elektripaigaldis Elektrivarustus, jaotus-ja liitumiskilbid Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Puurkroonid KRV-160 Riigivara võõrandamine Sotsiaalmaja OG Elektra kauplus Elumaja katus

11
Ehitusjäätmete käitlemise ja ladestamise jaam

10
Korterelamud

7
Tallinna Inglise Kolledži spordihoone Kõnnitee Raadi tööstuspargi peahoone Tootmishooned Äri-ja elumaja

6
Tootmishoone

5
Steineri aed Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Loksa muul Elektrivarustus Elektrivarustus Teenindushoone Elektrivarustus Elektrivarustus Korterelamu trepikojad Vee- ja kanalisatsiooniühendus Korterelamu Aardla raudteejaam Elektripaigaldis

4
Sillaotsa Põhikooli spordihoone Igavere sild