Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Hoonestatud kinnistu müük

28
Äri-ja eluhoone, parkimismaja Elektrivarustus Hansuõue korterelamud Elektrivarustus MAJ paigaldus ja sidumine Remniku AJ F-2 0,4 kV võrguga Piirivalvekordon Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Elamud ja bussipeatus Kinnistu võõrandamine Korterelamu Korterelamu Korterelamu Liitumisühendused Korterid ja bürood Kadriorus Omanikujärelevalve Linnamäe Vene Lütseumi ehitusel

27
Masinatööstusettevõtte parkla, väljak Ühepereelamud Otsa puhkemajade rajamine Korterelamu Liitumisühendus Elamud Korterelamu Korterite remont Kaitsme nimivoolu suurendamine Kaksikelamud Elamurajoon Väikeelamud Liitumisühendus Liitumisühenduse II sisestus Laasikmäe alajaama fiider 2 Korterelamud Õismäe korterelamud Elektrivarustus

26
Ülemiste elurajoon Kompressorjaama töökoda ja gaasiseadmed Korterelamu

25
EV Moskva suursaatkonna ajutine konsulaarosakond Kogudusehoone Harku valla teed Vee- ja kanalisatsioonitorustik

24
Ühisveevärgi liitumispunkt

21
Ridaelamud Ristmike valgustus Omanikujärelvalve Korterelamu trepikojad Detailplaneering Detailplaneering Võhma Gümnaasiumi õpilaskodu Elektrivarustus Pumpla elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Liitumisühendus Korterelamu Liitumisühendus Liitumisühendused Elektrivarustus Kaitsme nimivoolu suurendamine Käärdi lasteaed Kõlviku tee eramtute elektrivarustus Naftasaaduste terminal Korterelamud

20
Õppehoone parkla Kino Kosmose purskkaevud

19
AS Malmerk büroohoone juurdeehitus Korterelamu Korterelamu Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunktid Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Komposiitisolaatorid

18
Viljandi Metsakalmistu kabel Mustla kauplus Väikeelamud Sademevee ülepumpla, survetorustik Elamurajoon

17
Garaažiühistu Tänavavalgustuse ehitus

14
Ristiküla puhkeala Korterelamu Restkaevud Liitumisühendus Roela MP mastalajaamad Purje alajaama F4 ja liitumisühendus Tootmisbaas Seadmed Nissi Noortekeskus Tootmis- ja olmehoone Elamurajoon Juhtimis- ja signalisatsiooniskeemid Evakuatsiooni signalisatsioon

13
Järvemetsa puhkekeskus Äripinnaga korterelamu Tööstusküla Väike-ja korruselamud Elamurajoon Tartu linnahalli detailplaneering

12
Elektripaigaldis Elektrivarustus, jaotus-ja liitumiskilbid Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Puurkroonid KRV-160 Riigivara võõrandamine Sotsiaalmaja Veekeskus ja hotell OG Elektra kauplus Elumaja katus Elektripaigaldis

11
Korterelamu Ehitusjäätmete käitlemise ja ladestamise jaam

10
Korterelamud

7
Äri-ja elumaja Tallinna Inglise Kolledži spordihoone Raadi tööstuspargi peahoone Kose staadion Kõnnitee Toomemäe valgustus ja arhitektuursed väikevormid Tootmishooned

6
Tootmishoone

5
Elektrivarustus Elektrivarustus Korterelamu trepikojad Teenindushoone Remonttööd Muuga sadama Vilja tänav Steineri aed Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Vee- ja kanalisatsiooniühendus Loksa muul Korterelamu Aardla raudteejaam Elektripaigaldis Elektrivarustus

4
Lagedi keskusehoone Äri-ja tootmishoone Sillaotsa Põhikooli spordihoone Igavere sild