Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


28. oktoober 2005
(*)Linnavalitus otsustas kehtestada Aardla 84 krundi detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tammelinnas Aardla 84 krunti (2934 m2) ja osaliselt Aardla tänava maa-ala. Planeering näeb ette krundi jagamise kaheks väikeelamu ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrab elamukruntide ehitustingimused kuni 2-korruseliste ühepereelamute püstitamiseks. Aardla tänavale nähakse planeeringuga ette laiendus bussipeatuse rajamiseks. Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, 736 1258, 502 8344.

Objektiga seotud ettevõtted

Map-pin

Asukoht

Aardla 84
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Aardla 84,TARTU, Eesti
Blueprint

Omadused

Krundi pind 2934 m²