Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Uuemõisa Kaubanduskeskus Büroohoone-töökoda Pere-Kaarle elamurajoon Ärihoone

29
EV Pariisi saatkonnahoone Murru vangla kutseõppehoone PCB uuring Kükita kinnistu

28
Kallemäe kooli Kuressaare osakond Tänavate ja parkide tänavavalgustus Korterelamu Paariselamud Korterelamu

27
Elamud

24
Kohtla-Järve lastekodu Elu- ja ärihoone Büroo- ja laohoone Korterelamu elektrivarustus Tootmistsehh Tootmishoone elektrivarustus Kõrghoone Wesenbergh hotelli laiendus Tootmishooned Jõepargi korterelamu Uuetoa elamurajoon Projektjuhtimise ja omanikujärelvalve teenus Elamurajoon Keila alajaama topo-gedeetiline ja geotehniline uuring Äri-ja tootmiskvartal Elu- ja ärihoone liitumisühendus Kaitseliidu õppekeskuse linnaku liitumisühendus Elamurajoon Saku 35/10 kV AJ Kasemetsa 10 kV fiider Elektrivarustus Kaubanduskeskuse I toide Elamurajoon Äri-ja korterelamu elektrivarustus Katku MÜ elamurajooni I etapi elektrivarustus Tööriiete kapid Arvestikilbi paigaldus Paberivabriku 10 kV JS ja 10 kV MS PCB uuring Ökoküla

23
Korterelamu katus Tankla Elamurajoon Naftasaaduste terminal Päästekomando õppekeskus Saunahoone Mõisavälja elamu- ja ettevõtluspiirkond Mõisavälja sadevete kanalisatsioon

22
Tootmishoone Koolituskeskus Korterelamu Klienditeenindus

21
Masuudihoidla

20
TTÜ kolledži hostel Korterelamu

17
Kohvik Korterelamu Üksik- ja ridaelamud Kinnistud korterelamute rajamiseks Kaksikelamud Turvakodu Rudolf Kanalisatsioonipumpla Äriotstarbelised kinnistud Ridaelamu Viljandi mnt 61 piirdeaia ümbertõstmine Ülevälja elamurajoon Koostootmisjaam Värtemäe - Mäekonnu tee

16
Äri- ja eluhoone laiendus Munitsipaalelamu Kesklinna plats ja Nooruse park Äri-ja korterelamu Keldriaugu elamurajoon Korterelamu juurdepääsutee Korterid Supilinnas Tootmishoone Laohoone Puidutöökoda Büroo- ja tootmishoone Galeriimaja

15
Korterelamu Jõeoti korterelamud Tartu Ülikooli kinnistud Ridaelamud Maakaablirikete remont Kõrghooned

14
Narva-Jõesuu piirivalvekordon Kergliiklustee ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud Endine sõjaväe elamurajoon Põllumajanduslike tootmishoonete maa Maaülikooli kinnistu Lastepäevakodu Soola tänava kõrghooned

13
Athena maja Automaattankla Põhjakeskus Elamurajoon

10
J. Smuuli tee pikendus Muraste piirivalvekooli õppetreeningbaas Sillamäe transiidisadam Farm Kuivati Piiripunkti parkla Jõekalda elamurajoon Korteriühistu Põllumajandusmasinate remonditöökoda ja laohoone Kiisa 330/220/110 kV jaotlad Anne VTJ generaator Korterelamu elektrivarustus Elistvere puhkeküla Korterelamu Väikemehhanismide kauplus Keskpinge trasside puhastamine Korterelamud Elamurajoon Roodevälja-Näpi-Sõmeru piirkonna tööstusala

9
Ilba II elamurajoon Kuremaa puhkeala Välja-Jüri elamurajoon Teeääre elamurajoon Laskerada Laohoone Korterelamu Vanametalli kogumisplats Elektrivarustus Korterelamu elektrivarustus Eureka OÜ kaubanduskeskuse liitumisühendus

8
Säästumarketi hoone Saatse Põhikool Kiisa Põhikool, võimla, staadion Eramurajoon Pankrannik Lainemurdja Ühepereelamud Äri- ja tootmishooned Elamurajoon Äri-, tootmis- ja elamumaa Äri-ja teenindushoone Krematoorium Kaksikelamud Tartu linna omandis olev kinnistu Hotelli I ja II sisend BLRT AJ mulla- ja elektritööd Ultraheli lekkekontrolli seade Võhmuta mõisahoone liitumine Ringtee ja Fr.R.Kreutzwaldi tänava kõnnitee Kaldamäe MÜ elamurajooni elektrivarustus Korterelamu elektrivarustus Elektrivarustus Tootmishoone Kesk- ja madalpingekaablite mõõdistamine Kaoarvestite paigaldus Paadisild

7
Korterelamud Kinnistu müük Korterelamu Puhkekeskus Raadi suusamägi Tilsi sotsiaalmaja Linnale kuuluvad korterid Nurga katastriüksus Kohtla metskonna saun Parkla

6
Saadiku residents Püha Vaimu seegi hooned Büroohoone Maagaasianalüsaator Teenindus-ja laokompleks Veiselautade sõnnikuhoidlad Alu mõisa sild EV Suursaatkond Stockholmis

3
Korruselamu Hoone Korterelamu Tootmishooned Tootmis- ja ärihooned Toila aleviku reoveepuhasti Kortermajad Ülenurme tehnopark Laohoone Kontori-laohoone Veepuhastusjaam ja kanalisatsioonitrassid Räpina polder Äri- ja tootmishooned Ühepereelamud Otepää reoveepuhastusjaam Korterelamud Hellamaa ristmik Tammneeme tee Tartu maleva hooned Saaremaa Jaani kirik Elamud Lao-ja büroohooned Elamurajoon Ühepereelamud Äri- ja tootmishoone Ärihoone Kontori-, büroo- ja kaubandushooned ja väikeelamud

2
Tallinna viis kooli Korterelamu, restoran ja terviseklubi Veskijärve paisjärv Kanalisatsiooni kollektortoru Korterelamu Viru-Nigula TP 0,4 kV võrk Korterelamu liitumine madalpingel Eramu Tallinna viis kooli Laadimisplats ja parkla Kinnistu müük Omanikujärelvalve

1
Karula Rahvuspargi Tornimäe vaatetorn ja parkla Kärde sotsiaalmaja Puitelamu Tootmis-laohoone juurdeehitus Kergliiklustee Mehaanikakompleksi sisustus Viljandimaa kinnistud Müügi- ja teeninduskeskuse laiendus Tootmishooned Voolutrafod ja otsemõõtesüsteemid Saku Kasemetsa 10 kV fiidri alajaamad Kontori alajaama F2 ja F10 Mäealuse-Vilina tee Mõdriku park Laohoone