Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Kallaste keskkool Luhamaa piiritollipunkti teetruup Klubi Valga saunahoone Krati Seikluspark Õhuliini ümberehitus maakaablile Asfaltplats ja puurkaev Jõgeva Selver Kalmistu Pneumopihustite süsteem Tulekaitse Pumpade sagedusmuundurid Mooste Mõisakompleks Karjaküla fiidri KTPde asendus Maxima X kauplus Tehnopol Eesti Ema monument Maxima X kaubanduskeskus Jägala–Paunküla kanal

29
Tartu Maarja kooli mänguväljak Palliväljakud Elektrivarustus Paide linna üldplaneering Maanteevalgustus Mööbel Tartu Maarja Kooli õppekäsitöökodadesse Õppekrossirada Karisöödi park Aidu ja Narva karjääri pumplad

28
Elektripaigaldis Settepump Ärihoone Ranna puiestee Liitumisühendus Elektripaigaldis Keeni prügila

27
Orgita peakraav Pargipingid Nõmme ja Maarjamäe torustikud Ehitajate tee Ballastkillustik

24
Rohtla fiider 3 Kauna tänav Riigivara võõrandamine Tornide väljak Puur-tõsteseade Porgaste sild Kaugküttetorustike kompensaatorseadmed ja armatuur Haljasala Soojusarvestite projekteerimine ja montaaz 2009 aastal Renniventilaatorid Kanalistastsioonikanalid Vabaõhukooli tee Tamula järve ja Vee tänava vaheline maa-ala Mastivõimsuslülitid lahutuspunktidesse Viru kaevanduse pumpla Virtsu sadama ooteala Riigivara võõrandamine

23
Joogiveetrassid Elamurajoon Toitlustus-kaubandushoone, bensiinijaam Tankla teenindusjaam Korterelamu Maxima kaubanduskeskus Viljandi maantee taastusremont Jõesuu puhkeala

22
Viljandi vangla Tootmishoone Liitumisühendus Kühmamäe fiider 2 Rannakohviku juurdeehitus Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi internaat-sööklahoone Kaiavere alajaama piirkonna pingeprobleem

21
Kunderi tänav Pargiala Marjaturu tänav Olustvere mõisa talli hoone

20
Holstre Suusakeskuse tseremooniaväljak Puhkemaja Server Sademevee pumbad Tootmishoone Mööbel Valgamaa Puuetega Inimeste Kojale Riia ja Lembitu tänava ristmik Valga linna haridusasutused Elektripaigaldis Paistu ambulatoorium Varjendi ja Side alajaama vaheline kaabelliin Kõrghoonete paiknemine Tallinnas

17
Vana-Koiola alajaama fiider 3 Annikoru asula haljasalad ja väljakud Maxima X kauplus Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Korterelamu Gaasitorustik Külalistetoad Matsimäe alajaama fiidrid 1 ja 2 Jõekääru puhkekeskus Koidula Raudteepiirijaama 20 kV liitumine Tennise- ja spordimeditsiini keskus Laboriseadmed Paariselamud Häädemeeste hooldekodu Balti EJ esimese tuhavälja 5. ülevool

16
Soojusarvestid Eelisoleeritud soojustrassid Kaeve- ja taastamistööd Maanteevalgustus Lasteaed Mõmmik Lilleküla gümnaasium Lilletornid ja -amplid Äri- ja tootmishooned Roiu paisregulaator

15
Virtsu sadamaterminali sisustus Vahenurme vee-ja kanalisatsioonitorustik Tootmishooned

14
Elamurajoon Laoplats Elektrivarustus Soojusarvestid Kaeve- ja taatamistööd Põllu alajaama Küla fiider Šahtveskid Elamud Elektripaigaldis Katlaabiseadmed Elamukvartal Tankla, teenindushoone

13
Pangahoone Sotsiaalmaja moodulkorstnad Järvakandi rahvamaja lavariided ja aknakatted Jüri-Aruküla maantee Järvakandi üldplaneering Üksikelamud

9
Elamurajoon Harku 330/110 kV trafod Ohtlikud jäätmed Hermanni linnuse läänehoovi kastmissüsteem Korteriühistu Paide lasteaed Külalistemaja Käina depoohoone Nurme alajaama 10 kV haruliin Ardu kooli mängu- ja spordiväljak Korterelamud Korterelamud Reoveepuhasti Noortekeskus Kajaka ja Jõu alajaama fiider 2 õhuliin

8
Korterelamu trepikojad Bagerpumbajaam Rausvere alajaama fiider 1 Murru alajaama fiider 2 Monitooring Korteriühistu Narva transpordi arengukava 2009-2015 Katusetööd Elamurajooni elektrivarustus Liitumisühendus Miljööväärtuslikud hoonestusalad RMK Loodushariduskeskus Serveriruum

7
Luunja laod Võisiku metsakuivendusobjekt Karunõmme metsakuivendusobjekt EMÜ spordihoone Veeriku pargi mänguväljak Korterelamu Laeva kultuurimaja Nõmme turu teed ja piirdeaed Nõmme turu purskkaev

6
Allika sild Korterelamu Sülfoon kompensaatorseadmed Paala rahvamaja Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede omanikujärelvalve Rekonstrueeritavate maaparandussüsteemide omanikujärelvalve Seljaküla I sild Staadion Tööstushooned

3
Kaeve- ja taastamistööd Kergliiklusteed, parkla Rakvere linna tuuleveskid Geodeetilised mõõdistused Ärihooned Tootmis- ja ärihooned

2
Ladude territoorium Kevade tänava torusild Liviko uus tootmiskompleks Nuumikukompleks Hooldusplatsid ja etteandetorustik Tuhaväljade ülevoolud Randumissillad Emajõe paadisillad

1
Korterelamu parkla Keskpingekaablid Ahtme elektrijaama surveseadmed Teekatete taastustööd Ahtmes ja Jõhvis