OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Krati Seikluspark Klubi Kallaste keskkool Õhuliini ümberehitus maakaablile Eesti Ema monument Maxima X kauplus Asfaltplats ja puurkaev Valga saunahoone Jõgeva Selver Maxima X kaubanduskeskus Jägala–Paunküla kanal Kalmistu Pneumopihustite süsteem Tulekaitse Pumpade sagedusmuundurid Karjaküla fiidri KTPde asendus

29
Karisöödi park Õppekrossirada Mööbel Tartu Maarja Kooli õppekäsitöökodadesse Aidu ja Narva karjääri pumplad Elektrivarustus Maanteevalgustus

28
Keeni prügila Ärihoone Ranna puiestee Elektripaigaldis Liitumisühendus Settepump

27
Ehitajate tee Ballastkillustik Pargipingid Orgita peakraav Nõmme ja Maarjamäe torustikud

24
Virtsu sadama ooteala Riigivara võõrandamine Tornide väljak Haljasala Vabaõhukooli tee Kauna tänav Rohtla fiider 3 Tamula järve ja Vee tänava vaheline maa-ala Mastivõimsuslülitid lahutuspunktidesse Viru kaevanduse pumpla Riigivara võõrandamine Puur-tõsteseade Porgaste sild Kaugküttetorustike kompensaatorseadmed ja armatuur Soojusarvestite projekteerimine ja montaaz 2009 aastal Renniventilaatorid Kanalistastsioonikanalid

23
Viljandi maantee taastusremont Korterelamu Maxima kaubanduskeskus Joogiveetrassid Elamurajoon Toitlustus-kaubandushoone, bensiinijaam

22
Viljandi vangla Rannakohviku juurdeehitus Tootmishoone Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi internaat-sööklahoone Liitumisühendus Kühmamäe fiider 2

21
Pargiala Marjaturu tänav

20
Valga linna haridusasutused Kõrghoonete paiknemine Tallinnas Varjendi ja Side alajaama vaheline kaabelliin Mööbel Valgamaa Puuetega Inimeste Kojale Elektripaigaldis Riia ja Lembitu tänava ristmik Tootmishoone Paistu ambulatoorium Puhkemaja Server Sademevee pumbad

17
Külalistetoad Laboriseadmed Maxima X kauplus Balti EJ esimese tuhavälja 5. ülevool Gaasitorustik Korterelamu Jõekääru puhkekeskus Annikoru asula haljasalad ja väljakud Matsimäe alajaama fiidrid 1 ja 2 Koidula Raudteepiirijaama 20 kV liitumine Tennise- ja spordimeditsiini keskus Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Paariselamud Vana-Koiola alajaama fiider 3

16
Lasteaed Mõmmik Äri- ja tootmishooned Lilletornid ja -amplid Roiu paisregulaator Soojusarvestid Eelisoleeritud soojustrassid Kaeve- ja taastamistööd

15
Vahenurme vee-ja kanalisatsioonitorustik Virtsu sadamaterminali sisustus Tootmishooned

14
Tankla, teenindushoone Elamukvartal Elamurajoon Põllu alajaama Küla fiider Katlaabiseadmed Šahtveskid Elamud Elektripaigaldis Laoplats Elektrivarustus Soojusarvestid Kaeve- ja taatamistööd

13
Järvakandi üldplaneering Järvakandi rahvamaja lavariided ja aknakatted Üksikelamud Pangahoone

9
Elamurajoon Nurme alajaama 10 kV haruliin Noortekeskus Paide lasteaed Korterelamud Ohtlikud jäätmed Külalistemaja Korterelamud Kajaka ja Jõu alajaama fiider 2 õhuliin Harku 330/110 kV trafod Reoveepuhasti Ardu kooli mängu- ja spordiväljak Hermanni linnuse läänehoovi kastmissüsteem Korteriühistu

8
Liitumisühendus Elamurajooni elektrivarustus RMK Loodushariduskeskus Serveriruum Narva transpordi arengukava 2009-2015 Miljööväärtuslikud hoonestusalad Katusetööd Korterelamu trepikojad Bagerpumbajaam Rausvere alajaama fiider 1 Murru alajaama fiider 2 Monitooring Korteriühistu

7
Nõmme turu purskkaev Korterelamu EMÜ spordihoone Veeriku pargi mänguväljak Luunja laod Võisiku metsakuivendusobjekt Karunõmme metsakuivendusobjekt Laeva kultuurimaja Nõmme turu teed ja piirdeaed

6
Staadion Paala rahvamaja Sülfoon kompensaatorseadmed Seljaküla I sild Tööstushooned Korterelamu

3
Rakvere linna tuuleveskid Kaeve- ja taastamistööd Geodeetilised mõõdistused Ärihooned Tootmis- ja ärihooned

2
Randumissillad Kevade tänava torusild Nuumikukompleks Liviko uus tootmiskompleks Emajõe paadisillad Ladude territoorium Hooldusplatsid ja etteandetorustik

1
Korterelamu parkla Keskpingekaablid Ahtme elektrijaama surveseadmed Teekatete taastustööd Ahtmes ja Jõhvis