OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Häire-ja valvesüsteem Tervisespordi- ja vabaajakeskus Sisustus Ämari lennubaasile

30
Maamajanduse Infokeskus Terasest valudetailid

28
Ärihoone ja parkimishoone Lustivere küla reoveepuhasti Helme valla üldplaneering Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi koolitahvlid Taebla valla ühisveevärk-ja kanalisatsioon Ühiskondlikud,- äri- ja tootmishooned Hotell Metsateede teeääred ja kraavitrassid Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õmblusklassi sisustus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õppeköögi mööbel Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi jõusaali sisustus

27
Vee-ja kanalisatsioonitorustik Elamurajoon Sepakuru ja Sepavälja tänavate gaasitorustikud Arhitektuuri muuseum, riigikaitse õppekompleks Klubi

26
Automaattankla Pirita linnaosa üldplaneeering Elamu Puhkekompleks Tähtvere puhkeala Soone alajaama fiider 2 Jahimajad Lao-ja büroohoone

25
Liinipostid Paide spordihalli mööbel Liitumisühendus Ülase alajaama vahetus Elamukrundid Kähri Koguduse maja Rohuküla sadamaterminali sisustus Liitumisühendus Elamukrundid Vaateplatvorm, matkarada Präga alajaama fiider 5 Ihaste suunalise kergliiklustee järelevalve Uku alajaama fiider 8 Ratla alajaama piirkond

24
Põltsamaa hüdroelektrijaam Mööbel Tartu Hiie Kooli õpilsakodule Munkadetagune torn Sõrvemaa külastuskeskus Pärna tänava välisgaasitorustik Tartu Hiie Kooli õpilaskodu Kuremaa Noortekeskus Äri-ja transpordimaa Noortekeskus Riidaja kooli tee

23
Tuudinõmme prügila

21
Piimatööstus Tootmishoone Lao- ja majutushoone Biokütuste ladu Liitumisühendus Palivere Noortekeskus Äri- ja tootmishoone Posti tänava ühisveevärk- ja kanalisatsioonisüsteem Tartu Kaubamaja bussipeatus

19
Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt Palvemaja

18
Tehnokeskus Riigimaantee nr 58 Aluste-Kergu Kalatööstuse hoone Ärihooned, korterelamud Tootmishooned, ridaelamud

17
Siimu tee elamurajoon Are valla üldplaneering Rüütli tänav Muuga sadama ühendustee Liitumisühendus

14
Teed ja parklad Sõnnikuhoidla Soe oja Vardi oja Moodulhall Elektrivarustus

13
Ärihoone Külalistemaja Kakumäe farm Tallinna koolid Laokompleks Kilingi peakraav Spordiväljak Viljandi ringtee Sotsiaalmaja ahjud RMK Edela ja Kagu regiooni metsauuendus Kirik Spordiväljak Riia tn 7 hoone

12
Elamukrundid Asula gaasitorustik Soojatorustik Tallinna Maleva staabihoone Korterelamu Riigimaantee nr 25199 Mõniste-Tiitsa-Karisöödi Laohoone Metalliladu-töökoda Elamumaa krundid Elamu ja abihooned Kaarlijärve mastalajaam ja õhuliin Suitsutalu alajaama piirkonna pingeprobleem Jaotuskilpide vahetus

11
Elamurajoon Omedu sild Tootmishoone Gaasiturbiinielektrijaam Loodushariduskeskuse õppehoone

10
Aarna sild Soojuse ja elektri koostootmisjaam Viljandi-Rõngu maantee Jööri külamuuseum Mööbel Jõgeva lasteaiale Rohutirts

7
Narva bastionid Kruusateede remont Mäekalda põigu ja Tiigi tänava katastriüksused Lao-ja büroohoone Riigivara võõrandamine Äri-ja tootmishooned Metsateed Elamurajoon Rihkama teelõik Tootmishoone Väikeelamud Riigivara võõrandamine

6
Elektri- ja soojuse koostootmisjaam Mägiste alajaama fiider 3 Elamud Vändra raamatukogu Balti alajaama 330 kV tuulepargi liitumine Tarvastu Muusika- ja Kunstikool Toituri plaadid F-Secure tarkvara Kontori-ja laohoone Vardjaoja alajaama fiider 4 Luige alajaama fiider 3 Keri alajaama fiider 3

5
Kõlleste valla üldplaneering Leikude TP fiider 4 Aedlinna tee ja Kivi tänav Akadeemia tänav Veekäitlusjaam Vahtra fiidrid 1 ja 3 Spordiväljak Kivi-Vigala külakeskus Aspiratsioonitorud, soojatagastussüsteem Liitumisühendus Liitumisühendus

4
Rakvere muusikakool Pärnu Ülejõe Gümnaasium Kõnnitee ja parklad Kaugküttepump Digireleekaitse Sillamäe teede markeerimine

3
Kodumasinate kauplus ja parkla Jääkreostuse likvideerimine Tapa, Lehtse ja Järenda perroonid

2
Riigimaantee nr 60 Pärnu-Lihula