Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Maxima kauplus Taagepera lossikompleks, mõisapark Metsa sigala Ärihoone Maidla ristmik, Kohila sild Sadama-alad ja lautrikohad Trosselektritelferid Viljandi Maagümnaasiumi algklasside hoone Rõmeda viadukt Motokrossirada Võru suunaline kergliiklustee

29
Supilinna tänavad Heakorratööd Õhnekalda detailplaneering Ropka ja Variku reisirongi ooteplatvormid Uus lasteaed Kirna matkaraja sillad Elamumaa krundid Maantee nr 11 Tallinna ringtee Saue ristmik Päite-Vaivina tuulepark Kaagvere Erikool

28
Elamumaa krundid Tõdva-Nabala kruusatee Tootmis-ja ärihoone Jõgeva bussijaam Tõdva reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustik Rapla-Järvakandi-Kergu maantee Tuuleenergeetika teemaplaneering Tuuleenergeetika teemaplaneering Aruküla ristmik ja maanteed nr 11300 ja 11162 Vetuka tee ja Jõe tänav Vidruka golfiväljak, puhkeküla Oorna ja Angerja sild

25
Hotell, vabaajakeskus, büroohooned Hulgimüügi ladu Aerolaserskanneerimine Trosselektritelfer Laut Riigivara võõrandamine Holstre vaba-aja keskus Toorveetorustik Riigivara võõrandamine Elamurajoon Rannarootsi kaubanduskeskus Kauplus, tankla ja korruselamud Seli mõisa tall-tõllakuur, peahoone Trosselektritelfer Pumpla Side- ja signalisatsioonikaablid Tartu-Ropka ja Puka-Keeni raudteelõigul Tootmis- ja ärihooned

24
Keskpinge kaabel 3x50/16Cu(25Al) Väikeelamud, majutushoone Mauri fiider 1 Tootmishoone-ladu Seltsimaja Linnavara võõrandamine Villavabrik Kadrina alajaama Neeruti haruliin ja Lasila fiider 1 Püssa alajaama fiider 3 Sopimetsa lubjakivimaardla Helme Sanatoorne Internaatkool Multifunktsionaalsed spordiväljakud Lepiksaare TP fiider 2 Imbsüsteem Elektrivarustus Ärihooned

23
Tanklad Viru poeg EELK Naissaare kirik Pumpla ja veehoidla Teleskooplaadurid Mehaaniliste suuruste mõõtur Mikumardi tootmistalu Haljastuse kujundamine Riigimaantee nr 13104 Rannu-Aseri Riigimaanteed nr 15117 ja nr 15142 Võru linna suubuvad riigimaanteed 66 ja 67 Pumpla Pansionaat Merekalda laiendus Kaubanduskeskus Varnja poldri maaparandus

22
Hoolekandeküla Lasteaed-külakeskus Tõnuhansu alajaama fiider 1 Raamatukogu ja noortekeskus Puiduhakke- ja jäätmejaam Rannamõisa fiider 7, liitumisühendus E.Enno 28 hoone lammutustööd Jalgpalliväljakud Kopteriangaar Lihatööstus Ärihoone Estakaadi toitepiirkonna pingeparandus

21
Kütte-Ringi ristmik Kostivere aleviku ja Vandjala küla osaline üldplaneering Elamud Büroohoone Õppe- ja rekreatsioonikeskus Meele Vald Büroo- ja laohoone Laidoneri villa

18
Nasva-Läätsa 35 kV kaabelliin Hüdrotuhaärastuse torustik Reduktorid Reduktorite korpused Mooste valla jäätmevedu Palamuse Avatud Noortekeskus Ravimudasadam Konserveerimishoone Remonditöökoda

17
Skatepark Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Tootmis- ja laohoone Tammekaare tee Maneež Büroohoone klaassein Kiirabi garaaž Haiglahoone Haapsalu väikesadam

16
Kärdla-Tõrvanina matkarada Kangrumäe vabaõhulava Roosna-Alliku puhkeala Rihula kraav Luke alajaama pingeprobleem Marjamäe fiider 2 ja Kassini fiider 1 Elamukvartal Paaslangi alajaama piirkonna pingeprobleem Ristiku alajaama fiider 3 Kirisaare alajaama Metsavahi fiider Nihu alajaama fiider 2 Maantee nr 11207 Paunküla-Vetla Norma tootmishoone Järvakandi noortekeskus Korterelamu Autotöökoda Vetela fiider 1

15
Paide gümnaasiumi õueala Linnavara võõrandamine Lasketiir Sordiaretuse muuseum Tuumaelektrijaam Peterburi Jaani kirik Büroohoone TTP-277 "Kõnnu" ja TJ-194 "Järvselja" metsaparandusobjektid Jäätmejaamad Viimsi valla mandriosa üldplaneering Raua-Vaba tänava ristmik

14
Türi-Arkma mnt, ristmikud ja kergliiklusteed Tänavavalgustus Elamud Riigivara võõrandamine Seltside maja Väätsa valla üldplaneering Tänavavalgustus Ärihooned Elamukrundid Väike-Maarja veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Ärihooned

11
Seminari- ja majutuskeskus Hotell Tammiku rahvamaja Elamud Veiselaut Äri- ja büroohoone Jumalailmumise kiriku piirdeaed Olmeprügila

10
Trossid

9
Tootmis- ja laokompleks Riigivara võõrandamine Õhuliinide trassid Kõrghooned ja maa-alune parkla Tööstushoone

8
Madalpinge voolikkaablid K.E. von Baeri ja J.Liivi tänav Ropka ja Sõbra tänav Tasku mängukeskus Ujula tänav Puhkeala

7
Põllu elamukvartal Harku valla üldplaneering Hooldekodu Elamukrundid Saetööstuse sorteerimise-töötlus

6
Paenurme tee

4
Puhkekeskus Piibe KTP alajaama asendus Väikesõidukite tehnilise ülevaatuse punkt Rõngu reoveepuhasti Automaattankla Lao- ja tootmishooned Kiirtoitlustuse restoran Seltsimaja

3
Riigivara võõrandamine Muuga sadama tuletõrjehüdrandid Riigivara võõrandamine Peremajad Balti elektrijaama raudbetoonist 6. korsten Büroohoone auruniisuti Riigivara võõrandamine Palgiplats ja muda komposteerimise väljak Toila kabel Autokraana teenus Masuudipumpla Jäätmete väljavedu ja ladustamine Kõvaketta krüpteerimise tarkvara

2
Salda küla kanalisatsioonitrass ja reoveepuhasti Liitumisühendus Kauplus ja laohoone Viljandi mnt kõnnitee Elamurajoon Rikkekoha indikaatorid Noortelaagri klubihoone Korterelamu Kraavi tänav Kruusateed Veeru tänav Korterelamu Tornijärve fiider 1 ja liitumisühendus Lasketiir Võrevere alajaama piirkonna elektrivõrk Mari alajaama fiider 1 Maakaabelliin

1
Tootmishoone Korruselamu Käina prügila Keskküttesüsteem Puhkekompleks Sadeveekanalisatsioon