Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Trosselektritelferid Motokrossirada Maxima kauplus Maidla ristmik, Kohila sild Rõmeda viadukt Ärihoone Viljandi Maagümnaasiumi algklasside hoone Sadama-alad ja lautrikohad Võru suunaline kergliiklustee Metsa sigala

29
Kaagvere Erikool Uus lasteaed Maantee nr 11 Tallinna ringtee Saue ristmik Õhnekalda detailplaneering Heakorratööd Ropka ja Variku reisirongi ooteplatvormid Kirna matkaraja sillad Elamumaa krundid

28
Jõgeva bussijaam Tuuleenergeetika teemaplaneering Tõdva reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustik Tuuleenergeetika teemaplaneering Elamumaa krundid Tootmis-ja ärihoone Oorna ja Angerja sild Vidruka golfiväljak, puhkeküla Rapla-Järvakandi-Kergu maantee Tõdva-Nabala kruusatee Aruküla ristmik ja maanteed nr 11300 ja 11162

25
Rannarootsi kaubanduskeskus Trosselektritelfer Hotell, vabaajakeskus, büroohooned Seli mõisa tall-tõllakuur, peahoone Hulgimüügi ladu Kauplus, tankla ja korruselamud Side- ja signalisatsioonikaablid Tartu-Ropka ja Puka-Keeni raudteelõigul Tootmis- ja ärihooned Trosselektritelfer Pumpla Aerolaserskanneerimine Laut Riigivara võõrandamine Toorveetorustik Riigivara võõrandamine Elamurajoon

24
Helme Sanatoorne Internaatkool Linnavara võõrandamine Multifunktsionaalsed spordiväljakud Mauri fiider 1 Imbsüsteem Lepiksaare TP fiider 2 Ärihooned Väikeelamud, majutushoone Elektrivarustus Püssa alajaama fiider 3 Keskpinge kaabel 3x50/16Cu(25Al) Tootmishoone-ladu Seltsimaja Villavabrik Kadrina alajaama Neeruti haruliin ja Lasila fiider 1

23
Viru poeg Pansionaat Merekalda laiendus Tanklad Varnja poldri maaparandus Võru linna suubuvad riigimaanteed 66 ja 67 Pumpla EELK Naissaare kirik Pumpla ja veehoidla Teleskooplaadurid Mehaaniliste suuruste mõõtur Mikumardi tootmistalu Haljastuse kujundamine Riigimaantee nr 13104 Rannu-Aseri Riigimaanteed nr 15117 ja nr 15142

22
Lihatööstus Rannamõisa fiider 7, liitumisühendus Kopteriangaar Ärihoone Puiduhakke- ja jäätmejaam Jalgpalliväljakud Estakaadi toitepiirkonna pingeparandus Hoolekandeküla E.Enno 28 hoone lammutustööd Tõnuhansu alajaama fiider 1 Raamatukogu ja noortekeskus

21
Laidoneri villa Õppe- ja rekreatsioonikeskus Meele Vald Büroohoone Büroo- ja laohoone Kütte-Ringi ristmik Kostivere aleviku ja Vandjala küla osaline üldplaneering Elamud

18
Remonditöökoda Ravimudasadam Konserveerimishoone Nasva-Läätsa 35 kV kaabelliin Hüdrotuhaärastuse torustik Reduktorid Reduktorite korpused Mooste valla jäätmevedu Palamuse Avatud Noortekeskus

17
Kiirabi garaaž Haapsalu väikesadam Haiglahoone Skatepark Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Tootmis- ja laohoone Tammekaare tee Maneež Büroohoone klaassein

16
Kangrumäe vabaõhulava Korterelamu Norma tootmishoone Elamukvartal Autotöökoda Järvakandi noortekeskus Vetela fiider 1 Maantee nr 11207 Paunküla-Vetla Roosna-Alliku puhkeala Rihula kraav Luke alajaama pingeprobleem Marjamäe fiider 2 ja Kassini fiider 1 Paaslangi alajaama piirkonna pingeprobleem Ristiku alajaama fiider 3 Nihu alajaama fiider 2

15
Peterburi Jaani kirik Paide gümnaasiumi õueala Büroohoone Tuumaelektrijaam TTP-277 "Kõnnu" ja TJ-194 "Järvselja" metsaparandusobjektid Sordiaretuse muuseum Jäätmejaamad Raua-Vaba tänava ristmik Linnavara võõrandamine Lasketiir

14
Ärihooned Elamukrundid Türi-Arkma mnt, ristmikud ja kergliiklusteed Väätsa valla üldplaneering Ärihooned Elamud Seltside maja Riigivara võõrandamine Väike-Maarja veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Tänavavalgustus

11
Olmeprügila Veiselaut Äri- ja büroohoone Jumalailmumise kiriku piirdeaed Elamud Hotell Seminari- ja majutuskeskus

9
Kõrghooned ja maa-alune parkla Tööstushoone Tootmis- ja laokompleks Riigivara võõrandamine Õhuliinide trassid

8
Puhkeala Madalpinge voolikkaablid Tasku mängukeskus K.E. von Baeri ja J.Liivi tänav Ropka ja Sõbra tänav

7
Harku valla üldplaneering Hooldekodu Elamukrundid Saetööstuse sorteerimise-töötlus

6
Paenurme tee

4
Rõngu reoveepuhasti Automaattankla Puhkekeskus Väikesõidukite tehnilise ülevaatuse punkt Lao- ja tootmishooned Kiirtoitlustuse restoran Seltsimaja

3
Palgiplats ja muda komposteerimise väljak Büroohoone auruniisuti Peremajad Riigivara võõrandamine Riigivara võõrandamine Balti elektrijaama raudbetoonist 6. korsten Toila kabel Autokraana teenus Masuudipumpla Jäätmete väljavedu ja ladustamine Kõvaketta krüpteerimise tarkvara Riigivara võõrandamine Muuga sadama tuletõrjehüdrandid

2
Korterelamu Kruusateed Elamurajoon Liitumisühendus Kraavi tänav Viljandi mnt kõnnitee Korterelamu Rikkekoha indikaatorid Noortelaagri klubihoone Salda küla kanalisatsioonitrass ja reoveepuhasti Veeru tänav Tornijärve fiider 1 ja liitumisühendus Lasketiir Võrevere alajaama piirkonna elektrivõrk Mari alajaama fiider 1 Maakaabelliin

1
Tootmishoone Korruselamu Käina prügila Sadeveekanalisatsioon Keskküttesüsteem Puhkekompleks