Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. september 2009
Jõelähtme vallavalitsus algatas Kostivere aleviku ja Vandjala küla osalise üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamu-, äri- ja tootmisalade täpsustamine, äri- ja tootmisalade ning elamualade puhvertsoonide ja keskkonnaprobleemide lahendamine. Üldplaneeringu koostamise käigus vaadatakse üle kehtivad ja koostamisel olevad detailplaneeringud. Tegevuse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavaid tingimusi, säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti tööajal Jõelähtme Vallavalitsuses või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.joelahtme.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Keskkonnamõjude hindamise algataja
Briefcase
Jõelähtme Vallavalitsus , Jõelähtme, Jõelähtme vald
+372 605 4887 kantselei@joelahtme.ee
Map-pin

Asukoht

Jõelähtme vald, HARJUMAA, Eesti
,Jõelähtme vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Planeeringute koostamine