OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


26
Laste mänguväljak Teenindus-õppe ja majutusmaja Harku lubjakivikarjäär Tarmeko sisustuskaubamaja Tootmis-ja ärimaa kinnistu EMÜ õppetöökojad Liitumisühendus Elektrivarustus Elektrivarustus Liitumisühendus Kärksi alajaama pingeprobleem Liitumisühendus Tuulepargi liitumisühendus

25
Kõrtsialuse külalistemaja Alavere Rahvamaja Hotell Mere Klubihoone Tallinna kunstihoone

24
Saalitoolid Türi Kultuurimajale Rapla turg

23
Nõmmevälja karjäär Kanalisatsioonitorustik Korruselamu-ärihoone Kalvre vesiveski Viaduktialune kanalisatsioonitorustik Kattega teed

22
Lastehoid Jõhvi viadukt Kihelkonna kooli võimla Uus ooperimaja Külalistemaja Kirik Viiratsi ristmik Poldri vaatetorni muul Elamud Automaatjaama ost veekeskkonna seireks Turismitalu Mädaoidu-Narva tee, Kaiu järve tee Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uurimistööd, puurkaevude inspekteerimine Veevarustuse ja veetöötluse spetsialist; elektri, automaatika ja SCADA spetsialist Koidula jaama pöördering

21
Viilhall-ladu

19
Angaar Karlova linnaosa Alemäe TTP-292 maaparandusehitiste kuivendus- ja teedevõrk Orava valla investeerimislaen Tulekahjusignalisatsioonid Äri-ja tootmishooned Selja metsakuivendussüsteem Kõpu rahvamaja

18
Autosõiduõppuste kompleks Kuivati Puutöökoda Klaverimuuseum Kutsehariduskeskus Kohila jõgi Veetorustik

17
Ärihoone Ärihoone Tartu maantee laiendus Puurmani-Truubi metsakuivendusobjekt Elamud Tartumaa sotsiaalne infrastruktuur Loksa linnaväljak Kaitsme nimivool Urge alajaama fiider 3 10 kV liin Büroo- ja parkimishoone

16
Väikelaevade sadam Kuivdokk Elektrimootorid Linda alajaama fiider 3 Pastika ja Jõeääre fiider 1 Karisilla fiider 3 Kangsti 10 kV haruliin Sudise mestaparandusobjekt Muhu lasteaia-spordihalli parkla Veetorustik Äri- ja tootmishoone Autoplekksepa töökoja sisustus Mänguasjamuuseumi teatrimaja Elamud Palupõhja looduskool Kursi pastoraadi köstrimaja

15
Katlamaja Saare valla soojatrassid Skatepark Traatside

12
Oisu rahvamaja Äriruumidega korterelamu Raudteeviadukt Küttepuud Metsa raieõiguse võõrandamine

11
Teemapark Sillamäe klinkri terminal ja -veski (tsemenditehas) Mati ja Majori-Enni tee Sotsiaalmaja Meditsiinikeskus Tootmis-ja pärandkultuuri hoone Autoteenindusjaam Korterelamu Kõlakoda Õues-õppe kompleks Tootmishoone Sademeveekollektor Korteriühistu Niinessaare metsakuivendusobjekt Katase ja Uusküla metsakuivendussüsteem Taikse kanalisatsioonisüsteem Kohtla-Järve piirkonna kanalisatsioonitorustikud

10
Ühepereelamud Turismikeskus Olmehoone Korterelamu Liitumisühendus Liitumisühendus Torustikud Laut Tootmishoone Raadi hall, vanatehnika külastuskeskus, korterelamu

9
Kaarhall-spordihoone Lasteaia õueala Elamud, mänguväljakud Vaida aleviku kaugküttevõrk Karala külamaja Tuulegeneraator Valingu külakeskus ja puhkeala Paide valla üldplaneering Alatskivi lossikompleks Kuressaare rannahoone Kuressaare supelrand

8
Ehitustööd Puhkemaja Katuse ehitus Perekeskuse hoone Äriruumid Arvutite tarkvara Elamurajoon Seli sild Aruvälja fiider 1 Ümbersõidu valgustus ja pumpla liitumisühendus Elektripaigaldis Randpõllu alajaam Sigalakompleks Vastse-Kuuste üldplaneering

5
Pärnu lasteaedade õuealad Raudtee ülekäik Ambla aleviku ÜVK Pärsti valla osa üldplaneering Talukompleks Tegevuskavad Mäksa valla arengukava Tagavere seltsimaja Puhkeala Puhkeala Puhkeala Puhkeala Tootmishooned Graniidikaevandus Tootmishooned

4
Külamaja Büroohoone-passiivmaja Saare valla üldplaneering Geodeetilised mõõdistused Büroohoone Liitumisühendus Kruusaaugu alajaama fiider 1 Türi linna katlamaja

3
Suitsugaaside desulfureerimisseade Kuressaare 5. lasteaed Korterelamu Alasi tänava kanalisatsioonitorustik Kotka maretarium Puhkeala

2
Kinnistu Tootmishoone Turbasilla-Pusanova tee Tootmishooned Alajõe valla üldplaneering Järva-Jaani gümnaasiumi võimla küttesüsteemid Torustikud Kanalisatsioonitorustikud Raietööd Korterelamu- ja ärihoone Pivarootsi seltsimaja, lastelaager Ühendusgalerii Retla alajaama Küla fiider Sõmeru alajaama fiider Tammeküla alajaama 0,4 kV võrk Illasaare alajaama Vilita fiider Liitumisühendus Liitumisühendus Leppoja alajaama fiider 3 Viskla külakeskus

1
Kanalisatsioonitorustik Veetorustik Porkuni loodushariduskeskus Rõika tee Korruselamu Sutlema mõis Kõrgusvõrgu nivelleerimine Vändra veetöötlusjaam