Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. veebruar 2010
Põlva Linnavalitsus ootab hinnapakkumisi raadamise teostamiseks Põlva linna haldusterritooriumi 1,48 ha suurusel rajatava jäätmejaama maa-alal (katastritunnus 62001:005:0046), aadressiga Mammaste tee 2, arvestusega, et raadatava metsa materjalid kuuluvad peale ülestöötamist pakkujale.
Tööde teostamise tingimused on järgmised:
1) raietööd (raadamine) teostada käsitööna või harvesteriga,
2) metsamaterjali ja jäätmete kokkuvedu teostada forvarderiga,
3) raietööde tegemisel tagada likviidse tarbematerjali maksimaalne väljatulek,
4) raietööd teha külmunud pinnasega,
5) puitmaterjal ja raiejäätmed raadamisalalt kõrvaldada,
6)raietööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 15.03.2010 a, ladustatud materjalid ära viidud 30.03.2010.
Pakkumised märgusõnaga „Raadamine” esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 9.02.2010. a kella 9.00-ks Põlva Linnavalitsuse kantseleisse, avamine kell 9.15, Kesk 15, 63308 PÕLVA. Pakkumine esitada vastavalt Põlva linnavalitsuse korraldusele nr 40-k 27.01.2010. Pakkumus esitada linnavalitsuse poolt ette antud pakkumisvormile. Parima pakkumuse teinud ettevõtjaga sõlmitakse leping (projekt lisatud). Raieluba väljastatakse peale pakkumise võitnud summa tasumist linnavalitsuse arvele. Objekt antakse üle aktiga.
Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
Põlva Linnavalitsus , PÕLVA, Põlva vald
799 9470 info@polvalv.ee
Map-pin

Asukoht

Mammaste tee 2
PÕLVA, Põlva vald, PÕLVAMAA, Eesti
Mammaste tee 2,PÕLVA, Põlva vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Pindala 1,48 ha
Esitamise tähtaeg 9. veebruar 2010
Tööde lõpp raietööd 15. märts 2010
Tööde lõpp äravedu 30. märts 2010