Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Laohoone Rõuge valla arengukava 2010-2017 Ärihooned Ärihooned Väikeelamud Väikeelamud Ülejõe haruraamatukogu Linaküla põhjatipp Majutus- ja toitlustushoonete kompleks, Oiu sadam

30
Tankla Väikeelamud Elamurajoon Väikeelamud Pereelamud Kagu piirkonna loodushoiuobjektid Õlijäätmete ümbertöötlemise tehas Puhastusteenus Käru külalistemaja Koeru tervise- ja spordikeskus

29
Sisekujundus ja disain Projekti-ja finantsjuhtimisteenus Elamu Räpina valla heakorratööd Liitumisühendus Liitumisühendus Mõõtesüsteemid Mõõtesüsteemid Liitumisühendus Kiudoptiline piksekaitsetross/kaabel Isolaatorid ja linnutõkked Isolaatorid, linnutõkked ja mastimütsid Ühendustee Kaugtöökeskus Aruküla ja Kvissentali tee veevarustus ja kanalisatsioon Töökoda-laohoone

26
Katlamaja masuudireostus Suvilad, lasteaed

25
Mõisaküla kirik Kalurite hoone Toruarmatuuri remonttööd Väikesadamad ja saared Pikalombi-Orukalda kaabelliin Kaitsme nimivool Põllu ja Meelise alajaam Kanalisatsioonitorustik Hotelli juurdeehitus Külalistemaja Hotell Pärnu Lõokese keskus

24
Riigimaanteede valgustus Müügikohtade inventar Harundjuhtmed Torusüsteem Liftide tehnohooldus ja remont Prügivedu Aruküla ja Rajaküla veetrassid Elektriarvestuskilbid Vee- ja kanalisatsioonitorustik Tiitsu tootmishoone Haanja lasteaed Munitsipaalmajad Juurviljade töötlemise tsehh

23
Neeruti kruusakarjäär Pärgi kõrvalhoone Palupera Põhikooli kuur Tallimäe elamu Kanalisatsioonitorustik Kanalisatsioonikaevud Meltsiveski veehaarde automaatjuhtimiskilp ja varutoitegeneraator Tiik Kanalisatsioonitorustik Prisma peremarket Biogaasijaama seadmed

22
Haljala kirik Jõhvi, Toila ja Mäetaguse valla energiasäästlik areng Haljastustööd Varbla valla üldplaneering Hooldekodu 110 kV jõutrafode hooldus Ahtme SEJ torustiku trass Veetorusik Mustoja sild Elamud ja sotsiaalfunktsiooniga hooned

19
Ahtme linnaosa soojustrassid Lasteaed Kirju-Mirju Elamu Järva-Peetri kirik Ait, laut, puhkemaja

18
Ärihooned Tartu Ülikooli uus keemiahoone Tuulegeneraator Asfaltbetoonsegu Põlevkivibituumen Terastorud Torustiku rippsüsteemi varuosad Kõrgrõhu-ülekuumendite ja veeökonomaiseri varuosad Sülfoon kompensaatorseadmed Kohanimetähised Mastide hooldus ja remont Elamu Rahvamaja

17
Vändra tervisespordikeskus Õlletehas Elamukrundid Korterelamu Tutermaa seltsimaja

16
Kurepalu laululava ja külakeskus Kumma seafarm Abeli fiider 2 Pulleritsu alajaama fiidrid 1 ja 2 Intsikurmu piirkonna veetrass Lohu alajaama fiider 4 Kase tänava veemõõdusõlme VS-2 elektriühendus Salu tn 17 juures reoveepumpla RVP-1 elektriühendus Salu tn 19 juures reoveepumpla RVP-2 elektriühendus Metsa tänava veemõõdusõlme VS-2 elektriühendus Veetorustik Majutusasutus-teenustekeskus Äri-ja tootmishooned Elamu Büroohoone

15
Tuulepark Taluhoonete kompleks Juurdepääsutee Tartu-Petseri raudtee ooteplatvorm Ühepereelamud Tankla Elamu-ja ärimaa Tääksi Põhikool

14
Uikala prügila elektrivarustus Tori alajaama fiider 1 Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus

12
Koolituskeskus Harjumäe kohvik Tehvandi suusasild Filtrid Soonurite lõikehambad Universaalkompensaator Raudteede pealisehituse osad Nõmmküla alajaam Liitumisühendus Tuulikud Sae fiider 1 Paluküla alajaama fiider 1 Tuljaku alajaama 0,4 kV võrk Kauplus

11
Tuletõkkeuksed Nõmmküla raudteejaama ooteplatvorm Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud Mehikoorma-Meerapalu maantee ja Laaksaare tee omanikujärelevalve Jäähall Kauplusehoone

10
Riigimaantee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja Korterelamu Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Uhti ja Ülenurme rongipeatused Külm-ja laohoone Kaevamisteenus Enefit-280 ehituslinnaku vee- ja kanalisatsiooniühendus Tootmis- ja ärihooned Õppekeskus ja ühiselamu

9
Seitsmenda päeva adventistide kirik Äri-ja eluhooned Äri- ja eluhoone Biogaasi koostootmisjaamad Puhke- ja virgestusala Spordi-ja mänguväljakud Mikitamäe valla üldplaneering Kala- ja vähitiigid

8
Sademeveekollektor Kaasaegse kunsti muuseum Kuusisoo piirkonna vee-,sademevee-ja kanalisatsioonitorustikud Termofikatsiooni seadmete toruarmatuur 110 kV õhuliinid L060 ja L061 Veetorustikud Varikatus Mereväebaasi ühiselamu Diiselveduri ČME3 kapitaalremont Saduküla põhikool

7
ElamuKRUNDID

5
Mänguväljakud Jaama tänav Tollilao hoone Salu elamurajoon Halliku fiider 5 Tormi alajaama fiider 3 Elektrivarustus 10 kV kaabelliin Pähklimetsa teetruup Oonurme-Peresaare teetruup Teise Raavitsa teetruup, Sauniku tee Sauniku oja truup Halliku-Omedu, Vungi-Määrumäe tee Otti- ja Kalsa-Nahavariku teetruup Küti-Kirepi teetruubid Saburi teetruubid nr. 6, 7 ja 8 Räksi tee teetruup Kohtla-Nõmme - Püssi tee teetruup Väike Pungerja - Mäetaguse tee teetruup nr.3 Äiamaa alajaama fiider 1 Linnu ja Saeveski alajaama vaheline õhuliin Ivi alajaama maakaabelliin Ruu alajaama piirkond Alajaamade katused Hoonete puhastusteenus Ahtme Elektrijaama energeetiliste seadmete hooldus Ahtme Elektrijaama elektriajamite, soojusautomaatika ja mõõteriistade hooldus Elamu Ärihooned Äri- ja büroohoone Koertetall-koolitushoone

4
Viihall Isoleerlukud ja rööpaotsaisolatsioonid Alajaama hoone ja autoparkla Sultsi ja Pastako alajaamad Asunduse lasteaed Raudtee toppimistööd

3
Veehoidla Liinikoridoride hooldustööd Liinikoridoride hooldustööd Liinikoridoride hooldustööd Järlepa laululava Metsamaterjali müük Laohoonete maa-ala Elamukrundid Uus tänavaala Ökonomaiseri siugtorud Juuru kultuuri-ja spordipark Hooldustööd L189 juhtme vahetus 330 kV õhuliinid L360 ja L506 Sagedusmuundurite paigaldamine Liivalaia Gümnaasium Loksa 110/10 kV alajaam Vanaveski metsakuivendusobjekt Tallinna Humanitaargümnaasium

2
Betoonitehas Tartu ristmikud Välja tänava kanalisatsioonitorustik Puhastus- ja koristusteenus Koristus- ja puhastusteenus Suvilakompleks Heltermaa–Kärdla-Luidja maantee Vapramäe loodusmaja Gümnaasiumide tulekahjusignalisatsioonid Pedajamäe-Pühajärve maantee

1
Roomassaare ja Ringsu sadamad Peoplats Töökoja juurdeehitus Ärihoone Puitmaterjalide plats Treiterade tarnimine Korterelamu Tori bussiootepaviljon Tootmismaa kinnistu Heakorrateenus Nõrkvoolusüsteemide hooldus