OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Linaküla põhjatipp Majutus- ja toitlustushoonete kompleks, Oiu sadam Laohoone Ärihooned Ärihooned Väikeelamud Väikeelamud Ülejõe haruraamatukogu

30
Käru külalistemaja Koeru tervise- ja spordikeskus Õlijäätmete ümbertöötlemise tehas Tankla Puhastusteenus Väikeelamud Elamurajoon Väikeelamud Pereelamud Kagu piirkonna loodushoiuobjektid

29
Ühendustee Kaugtöökeskus Räpina valla heakorratööd Töökoda-laohoone Aruküla ja Kvissentali tee veevarustus ja kanalisatsioon Projekti-ja finantsjuhtimisteenus Elamu Liitumisühendus Liitumisühendus Mõõtesüsteemid Mõõtesüsteemid Liitumisühendus Kiudoptiline piksekaitsetross/kaabel Isolaatorid ja linnutõkked Isolaatorid, linnutõkked ja mastimütsid

26
Suvilad, lasteaed Katlamaja masuudireostus

25
Hotell Pärnu Mõisaküla kirik Kanalisatsioonitorustik Hotelli juurdeehitus Külalistemaja Lõokese keskus Kalurite hoone Toruarmatuuri remonttööd Väikesadamad ja saared Pikalombi-Orukalda kaabelliin Kaitsme nimivool Põllu ja Meelise alajaam

24
Tiitsu tootmishoone Haanja lasteaed Munitsipaalmajad Juurviljade töötlemise tsehh Riigimaanteede valgustus Müügikohtade inventar Harundjuhtmed Torusüsteem Prügivedu Aruküla ja Rajaküla veetrassid Elektriarvestuskilbid Vee- ja kanalisatsioonitorustik

23
Kanalisatsioonitorustik Prisma peremarket Biogaasijaama seadmed Neeruti kruusakarjäär Pärgi kõrvalhoone Palupera Põhikooli kuur Tallimäe elamu Kanalisatsioonitorustik Kanalisatsioonikaevud Meltsiveski veehaarde automaatjuhtimiskilp ja varutoitegeneraator Tiik

22
Elamud ja sotsiaalfunktsiooniga hooned Jõhvi, Toila ja Mäetaguse valla energiasäästlik areng Haljastustööd Varbla valla üldplaneering Hooldekodu 110 kV jõutrafode hooldus Ahtme SEJ torustiku trass Veetorusik Mustoja sild

19
Lasteaed Kirju-Mirju Järva-Peetri kirik Elamu Ahtme linnaosa soojustrassid Ait, laut, puhkemaja

18
Tartu Ülikooli uus keemiahoone Tuulegeneraator Asfaltbetoonsegu Põlevkivibituumen Terastorud Torustiku rippsüsteemi varuosad Kõrgrõhu-ülekuumendite ja veeökonomaiseri varuosad Sülfoon kompensaatorseadmed Kohanimetähised Mastide hooldus ja remont Elamu Rahvamaja

17
Vändra tervisespordikeskus Õlletehas Elamukrundid Korterelamu Tutermaa seltsimaja

16
Kurepalu laululava ja külakeskus Kumma seafarm Abeli fiider 2 Pulleritsu alajaama fiidrid 1 ja 2 Intsikurmu piirkonna veetrass Kase tänava veemõõdusõlme VS-2 elektriühendus Salu tn 17 juures reoveepumpla RVP-1 elektriühendus Salu tn 19 juures reoveepumpla RVP-2 elektriühendus Metsa tänava veemõõdusõlme VS-2 elektriühendus Veetorustik Majutusasutus-teenustekeskus Äri-ja tootmishooned Elamu Büroohoone

15
Tääksi Põhikool Tuulepark Taluhoonete kompleks Juurdepääsutee Tartu-Petseri raudtee ooteplatvorm Ühepereelamud Tankla

14
Uikala prügila elektrivarustus Tori alajaama fiider 1 Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus Elektrienergia arvestite paigaldus

12
Harjumäe kohvik Kauplus Tehvandi suusasild Filtrid Soonurite lõikehambad Universaalkompensaator Nõmmküla alajaam Liitumisühendus Tuulikud Sae fiider 1 Paluküla / AJ "Kädva" F1 Tuljaku alajaama 0,4 kV võrk

11
Jäähall Kauplusehoone Tuletõkkeuksed Nõmmküla raudteejaama ooteplatvorm Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud Mehikoorma-Meerapalu maantee ja Laaksaare tee omanikujärelevalve

10
Riigimaantee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja Korterelamu Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Uhti ja Ülenurme rongipeatused Külm-ja laohoone Kaevamisteenus Tootmis- ja ärihooned Õppekeskus ja ühiselamu

9
Äri-ja eluhooned Kala- ja vähitiigid Äri- ja eluhoone Biogaasi koostootmisjaamad Mikitamäe valla üldplaneering Seitsmenda päeva adventistide kirik Puhke- ja virgestusala Spordi-ja mänguväljakud

8
Saduküla põhikool Sademeveekollektor Mereväebaasi ühiselamu Termofikatsiooni seadmete toruarmatuur 110 kV õhuliinid L060 ja L061 Varikatus Diiselveduri ČME3 kapitaalremont

7
ElamuKRUNDID

5
Salu elamurajoon Äri- ja büroohoone Elamu Ärihooned Jaama tänav Koertetall-koolitushoone Mänguväljakud Tollilao hoone Halliku fiider 5 Tormi alajaama fiider 3 Elektrivarustus 10 kV kaabelliin Pähklimetsa teetruup Oonurme-Peresaare teetruup Teise Raavitsa teetruup, Sauniku tee Sauniku oja truup Halliku-Omedu, Vungi-Määrumäe tee Otti- ja Kalsa-Nahavariku teetruup Küti-Kirepi teetruubid Saburi teetruubid nr. 6, 7 ja 8 Räksi tee teetruup Väike Pungerja - Mäetaguse tee teetruup nr.3 Äiamaa alajaama fiider 1 Linnu ja Saeveski alajaama vaheline õhuliin Ivi alajaama maakaabelliin Alajaamade katused Hoonete puhastusteenus Ahtme Elektrijaama energeetiliste seadmete hooldus Ahtme Elektrijaama elektriajamite, soojusautomaatika ja mõõteriistade hooldus

4
Raudtee toppimistööd Viihall Isoleerlukud ja rööpaotsaisolatsioonid Alajaama hoone ja autoparkla Sultsi ja Pastako alajaamad

3
Tallinna Humanitaargümnaasium Liivalaia Gümnaasium Loksa 110/10 kV alajaam Uus tänavaala Vanaveski metsakuivendusobjekt Juuru kultuuri-ja spordipark Veehoidla Liinikoridoride hooldustööd Liinikoridoride hooldustööd Järlepa laululava Metsamaterjali müük Laohoonete maa-ala Elamukrundid Ökonomaiseri siugtorud 330 kV õhuliinid L360 ja L506 Sagedusmuundurite paigaldamine

2
Heltermaa–Kärdla-Luidja maantee Koristus- ja puhastusteenus Vapramäe loodusmaja Suvilakompleks Gümnaasiumide tulekahjusignalisatsioonid Pedajamäe-Pühajärve maantee Betoonitehas Tartu ristmikud Välja tänava kanalisatsioonitorustik Puhastus- ja koristusteenus

1
Roomassaare ja Ringsu sadamad Peoplats Ärihoone Puitmaterjalide plats Treiterade tarnimine Korterelamu Tori bussiootepaviljon Tootmismaa kinnistu Heakorrateenus