OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Kaubanduskeskus Enefit-280 35 kV aparaadid Mooste mõisa valitsejamaja Loomade elupaikade projekteerimine Loomade Päästekeskus Elamurajoon

29
Läätsa-Mõntu 35kv liinid Liitumisühendus Liitumisühendus Dokumendihaldussüsteem Transporditeenus ja eriteenused Türi valla haljastuskava

28
Alajaama trafode remont Võrguühenduse taastamine Alajaama asendamine Eramu elektrivarustus Timsi AJ F3 Jalaka AJ 0,4 kV Raasna alajaama fiider Kaabelliinide ehitus Saare Töökoja 15/0,4 kV AJ asendamine Liikva JAJ ja Hindreku JAJ vahelised kaabelliinid Komplektalajaam 400kVA trafoga Sääse aj. F-2 pingeprobleemi lahendamine 10 kV fiidrid Soojustrassid Paide Vallitorn Tuulegeneraator Puhke-ja rekreatsiooniala, väikesadam Kohtla-Järve hooldusravihaigla Elamurajooni elektrivarustus

27
Lasteaia parklad Soojusenergia Lindi AJ Liitumisühendus Adiste prügila 20 kv kaabelliinid Audru silla keskpingekaabel Laohoonete välisvõrgud Oru AJF2

26
Enefit-280 6/0.4 kV trafod Enefit-280 6 kV ja 0.4 kV jaotla Töökoda, kuivati ning pürolüüsiseadmed Kompaktrataslaadur Kruusakarjäär Laoriiulid Elektripaigaldis Rapla Alevi 10kv F Asfalditehaste territooriumid Koeru, Haljala ja Mäetaguse vannvundamendid ja trafod Häädemeeste ja Puurmani trafode vannvundamendid ja trafod Bentoniit- ja drenaažimattid

23
Raudvõred, puitlaudised Ilvese KIP Matkarajad, mänguplatsid, staadion Loosu alajaama fiider 3 Laatre suurfarmi ja Välja elektrivarustus

22
Metalltööd Pilkuse Seltsimaja Majutushooned Autoteenindustöökoda Laohoone Üksikelamud, ridaelamud ja teenindushooned Lausi AJ Hoidla AJ fiider Külmhoone Ridaelamud

21
Enefit-280 kaks 35 kV trafot Enefit-280 330 Kv trafo Ahtme elektrijaama aurukatlad Kalakasvatuse tööstushoone Üksikelamukrundid Suvila elektrivarustus Maardu linna välisvalgustusvõrgud Kolga-Jaani-Oiu maantee Militaarmuuseum Raba AJ Trafode vannvundamendid, õlipüüdurid ja trafode remont Voolutrafode karakteristikute analüsaator

20
Radioloogilised tööjaamad Abruka sadamahoone Alajaam nr 69 Liiniehitus Vana karjääri elektrikarjus Juhan Kunderi seltsihoone Kuivendus Ida-Viru Keskhaigla elektrikaabelliin Tootmishoone Koidula piirijaama rongide röntgenkompleks Säkna farmikompleks Parkla Korterelamu liit

19
Tarvastu AJ F-1 Elektrivõrgu ümberehitus Tuletõrje veevõtukohad, sadevete drenaaž Põltsamaa silla ümbersõit Vedelkütuse järeltootmistehas Kergliiklusteed Territooriumite turvamine Elektrijaama AJ 110/10/10kV trafo Tuulingu AJ F2 Korterelamu Risti-Virtsu maantee Korterelamu Veehaarded ja veetöötlusjaamad Puhastus- ja koristusteenus

16
Väikeelamumaa krundid Jäätmejaama mööblikuur Päinurme internaatkooli õpilaskodu Tuulepesa Laohoone Vastseliina noortekeskus

15
Piirdeaiad ja väravad Staadion Küüni tänav Pärimuste park Laimetsa sild Lüpsikarjalaut Aseri Autokeskus Kõnniteed Bensiinijaam Puhkekompleks Mänguväljak Mobiilsidemast Ilmatsalu, Vitamiini ja Ravila tänavate vaheline lõik

14
Diiselelektrijaama mahutid Koonga valla prügilad Välisvalgustus Eesti Rahva Muuseumi teemapark Sääse Markilo võrkude võõrandamine II Sääse Markilo võrkude võõrandamine Rakvere AJ 77 õhuliin F-11 Eramu elektrvarustus Järveääre elamurajooni võrguühendus Loomsete jäätmete käitlemise tehas Tootmishoone Korterelamu Jahiõppekeskus Tööstushariduskeskuse ühiselamu nr 2 Kiviõli munitsipaalkorterid Estonia kaevanduse amortiseerunud ehitised Kaabli vahetus

13
Laoplats Tänavavalgustus Eramu elektrivarustus Narva Kutseõppekeskuse sisehoov Reovee- ja kanalisatsioonitorustikud Mooste mõisa õppetöökoda Võtikvere metsakuivendusobjekt Tahkuna TEJ Laulasmaa spordihoone

12
Kalmistu teede valgustus Hansalinna teemapark Valaste joa vaateplatvorm Haani tare

11
Rikastusvabriku käsundla, pumpla ja varikatus Tipu- ja reservkatlamaja teed Torustiku estakaadi vundamendid Kompressorijaama hoone katus Betoonist juurdepääsuteed

9
Äri-ja tootmishooned Paatsalu puhkekeskus Elamukrundid Hüdraulised survekatsetused Karjamaa park Lavassaare rahvamaja-noortekeskus Volveti mõisapargi välisvalgustus Kärevere II AJ Vestriku F Kaarlimõisa F-2 PP Kuuste-Haaslava ja Reola-Ülenurme 10kV liinide vaheline kaabel Köie ja Mesipuu alajaama vaheline 10 kV KL

8
Rannarahva Koostöökoda Korterelamu Paikuse-Tammuru ringtee Puhkeala Motopark Sillamäe lasteaiad F3 pingeparandus F1 pingeparandus F-7 pingeparandus Trafode vannvundamendid, õlipüüdurid ja trafode remont Elektrivarustus Alajaama hoonete ja rajatiste metallitööd

7
Meierei kinnistu Puhkebaas Puhkeala Prügila ja pumpla Sigala-viljahoidla Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt Ärihooned Elektrivarustus Alajaam Aa hooldekodu Kaablid Kaablid TP F2 pingeparandamine AMA TP F-1 pingeparandamine Turbuneeme Seltsimaja Saunametsa tee

6
Purku kultuuri-ja hariduskeskus Äri- ja tootmishooned Vara-Kaitsemõisa maantee sõidutee ja jalgtee Jõgeva Lasteaed Rohutirts

5
Vee-, sademevee -ja kanalisatsioonitorustik Annikoru keskasula Täppismaandumissüsteem Palu Puhkajate Looduskeskus Elamud Korterelamu Maantee 11113 Assaku-Jüri Külaväljak Kolgu ristmik Jalgteed Tsolgo koolimaja

4
Keila Kumna 10 kV fiider ja Vääna 10 kV fiider

2
Puhkeala Freesitud asfalt Kontrueerimise ja virtuaalsimulatsiooni tööjaam Tapamaja Teeääred Toidukauplus Loomemajanduskeskuse hooned Vee- ja kanalisatsioonirajatised Tööstushariduskeskuse võimla Liiklusregistri Kuressaare büroohoone Säde alajaam Karste F-4 Alajaam Soometsa alajaam Sõreste alajaam

1
Kagu piirkonna alajaama hooned Kagu piirkonna alajaama hooned Puhastus-ja koristusteenus Elamurajoon Elamurajoon Ahja valla üldplaneering Tootmishoone Kaubanduspinnaga büroohoone Ärikvartal ja kõrghoone Liivamäe elamurajoon Hooldusteenus Rõuge jäähall Korterelamud Korterelamud