OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Loomemaja ostumööbel Krematoorium, kolumbaarium Erastvere Hooldekodu Tegulusmaja Filmipaviljon, administratiivhoone

27
Mööblikauplus ja laohoone Puidust suuna- ja kohaviited 110 kV õhuliinid Laagri Maksimarket Kristiine ühisterminal

26
Köögiinventar Kaugküttevõrk Elektripaigaldiste käidukorraldusteenus Autobaasi territoorium Elamu- ja tootmismaa PC arvutid, monitorid ja lisaseadmed Eritellimusbööbel Klienditeenindusbüroo Tabasalu AJ trafo C2T kontaktor Trafode õlipüüdurid ja vannvundamendid Veekõrvaldussüsteem Kommertsmõõtepunkt Kohtla-Järve AJ 14 kivikiosk hoone Laohoone Riigimantee nr 8 Tallinn-Paldiski maantee Hüüru-Alliku-Saue maantee

25
Ristmik Abja-Paluoja haigla Lasteaed Jägala-Käravete maantee

24
Haljastustööd Viljandi kultuurimaja Pump-hüdroakumulatsioonijaam Külalistemaja-elamu Noortekeskus Kontrollmarkšeidermõõdistamine Leppneeme Lasteaed, Rannapere Sotsiaalkeskus Kehtna MTK garaaž

23
Lüllemäe veetorustik Infotehnoloogilised seadmed Kaevanduse pealmaakompleks Alajaamaga liitumine Büroohoone Veetöötlusjaam Metsamaterjali maanteevedu 2012-3 Väikesadama ruumide sisustus Plekkhall Metsamaterjali maanteevedu 2012-1 Suure-Jaani 110/115 kV alajaama 15 kV jaotusseade Kroonuaia 2 10/0,4 kV alajaam Välisvalgustus Lina 109 10/0,4 kV alajaam Pihlaka 276 10/0,4 kV alajaam Kooli mööbel 0,4 kV alajaam Lasteaia sisustus 35/6 kV alajaama 6 kV jaotusseade Köögitehnika ja -sisustus

20
Ida-Eesti piirkonna loodushoiuobjektid Haljasalad Kärdla külakiik Riigimaantee nr 2 Valjala-Kallemäe Administratiivhoone elektrivarustus Pinnase töötlemine Suurepsi liivakarjäär L062 ja L063 juhtmed Haljastus

19
Biogaasijaam Kunda sild Kõpu asula lõik km 92,66-94,98 Laeva dokkimine, remont Puidu ladestamis- ja töötlemiskompleks Koristusteenus Automaatika-, juhtimis- ja sidekaablid Äri-ja eluhoone Kirde Kaitseringkonna tehnikapark Manija saar

18
Wiedemanni Gümnaasiumi Konteinerid Metsakuivendused Tõrva Hoolekandeküla Tuudi-Kunila-Kuitsa maaparandussüsteem Kiidjärve looduskeskus Trepikodade varikatused

17
Kergliiklustee välisvalgustus Salme Rahvamaja Pärnumaa KHK Tihemetsa õppekoht Lilled Küttesüsteem Kondensaadipumbad Oru C1T trafo Staatori sektsioon Reoveepumpla elektrivarustus Ärihoone elektrivarustus Vee- ja kanalisatsioonirajatised Pinnaserull Tapa-Aegviidu automaatsignalisatsioon Käsitiivaliste automaatregistreerimisjaamad JKHK hooned

16
Riigimaanteede ristmik Kuivastu idasadama väikemuul Kuivastu sadam, ooteala Väike-Õismäe sisering Kergliiklustee Lindamäe park Teemaade maakorraldustööd Seiklusrada Golfikeskus, elamud Telk-restoran Vudila mängumaa Elamud Rekonstrueerimistööde ehitusjärelevalve Ida-Virumaa KHK olmekorpus ja Ida-Virumaa KHK II õppekorpus

13
Maaküttetorustik Kadrioru loss Tsemendi ostmine Kolga alajaama jõutrafo müratõkkeseinad Riigimaantee nr 19139, 19141, 19142

12
Kauplus Asu järv Kaide torupiire Laoplatsi valgustusmast Sadamavalitsuse hoone Eramu Soojusmõõtja komplekt Generaatori ankuri sektsioon Tükeldid Haljala liiklussõlm Ruusmäe vee- ja kanalisatsioonitrassid Pikkrööpa vahetus Geodeetiline alusplaan Automaatne tulekahjusignalisatsioon

11
IT maja Päidre tee Oksa sild Ehamaa tee Riigimaantee nr 24218 Jänese-Pirmastu Lihula kaugküttevõrk Jalgtee Hotell Uulu Lasteaia mänguväljak Karjäärid Sideseadmed Ahula rahvamaja

10
Puhastusteenus Viljandi ekstreemspordipark Isolaatorite tehas Rohuküla sadama kai nr 3 Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Elamud Puurkaevud Bannerite paigaldamine Hummuli vallamaja Haljala noortekeskus Paide Politseimaja Elektriline tahhümeeter Tööriista eelseadistus- ja mõõteseade 0,435kV liinikoridoride hooldus Põllumajandusministeeriumi allasutuste büroohoone

9
Sildumisrajatised Korterelamu Tööstuslike tõstukite tehnohooldus Krundi ja ruumide heakord Vao kool ristmik, Udeva-Preedi ristmik Eramu

5
Tööstushoone Kuivastu sadama teenindusruum Tankla Alajaamade uksed ja katused Mõisaaseme fiidrid Tööstushoone elektrivarustus

4
Kiviõli linna sadeveekanalisatsioon Kiviõli tänavad Kahtla-Kübassaare hoiuala Tallinn - Ülemiste põhiraudtee Navigeerimisseadmed Tammekooli alajaam 20kV kaabel Küttesüsteemid Veekõrvalduskraavid ja veekogumiskaevud Paikuse valla veemajandus Tuuleenergeetika teemaplaneering Albu valla üldplaneering

3
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid Vaabu-Jürioja tee Veriora valla raamatukogu-külakeskus Aidu karjääri tehnika Rannahoone Äri- ja korterelamu Arvutid Konso tee Auksi ristmik

2
Keila valla lasteaiad Autotee remonttööd Limnoloogiakeskuse Järvemuuseum Raudtee ehitusmaterjalid Lumerootor Palamuse depoo