OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Tuletõrje veevõtusüsteem Logistikakeskus Toruküla mürgilao hoone lammutamine ja jääkide likvideerimine Ida-Viru keskhaigla 20 kV keskpinge kaabel

30
Kergliiklustee Riigimaantee nr 24120 Jaska - Aimla Riigimaantee 18178 Värska-Ulitina Riigimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teekatted Otepää looduspargi keskus

27
Logistikakeskus Muuga sadama tööstuspark Korterelamu Pärnu tänavad

26
Riigimaantee nr 19275 Urge-Sindi, Pulli peatuskoht Tallinna raudteejaamad Keskpinge lülitusaparatuur ning -kaabel Luua Metsanduskooli klubi-söökla Riigimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kanalisatsioonitorustik Paisjärv Saue-Vanamõisa reoveekogumisala Kalbu hooldekodu Ruusmäe Sotsiaalmaja

25
Melliste-Võõpste tee Savala-Uniküla veevarustus ja kanalisatsioonivõrk Viljandi maakonna kergliiklusteed Veetorustik Teed 25132 ja 25133 Elamud Hummuli aleviku tänavate ja platside asfaltplatsid Korterelamu Põhjaveekogumite seisundklasside määramine

24
Kohtla Jaama tee nr 9 Metallilao piirded Diatoomtellis Korterelamu Koidu tänav Räpina Ühisgümnaasiumi ühiselamu Tartu Ülikooli majandushoone Kiudoptilise piksekaitsetross/kaabel Kärdla lauluväljak

23
Naftasaaduste ladustamis- ja käitlusteenus Vee-ja kanalisatsioonitrassid Tõstamaa mõisakompleks Tõstamaa mõisakompleksi peamaja Era-ja väikelennukite lennujaam Vindi tänav Pallasti tänav Püha Suurmärter Panteleimoni õigeusu kirik Põrkesummuti, ülekäigurada, ristmik Ülikooli arhiivhoone Tempera, Metshaldja, Arukase tänavate tolmuvaba kate Sõpruse puiestee Põrkeleevendi

20
Tartu noortekeskuste elektripaigaldised

19
Kuressaare Prokuratuuri hoone Kauplusehoone Kodasoo turbatootmisala Kuuma tänav Kavaru ja Kooli LP vaheline 10 kV õhuliin Audru AJ trafo C2T vana jõutrafo Allika-Sillamäe 110 kV kaabelliin Soomaa 10 kV kaabelliin Tankla juurdeehitus

18
Türi veehaare, puurkaevpumpla, veetöötlusjaam TTK Kohtla-Järve õppehoone Elektriosade rekonstrueerimine Ekstreemspordiväljak Muuga sadama vabatsoon Õppehoone

17
Sulaoja AJ F3 pingeparandustööd Taksopargu, Sauna, Ülesõidu alajaama hooned Elektrijaama selitatud vee pumplahoone katus Jalgratta- ja jalgtee Pesamuna lasteaia õueala Melliste asula üksikelamuala Mäha järv Tugikodu Nissi valla reoveepuhastid

16
Tennisebaas Paikuse vabaõhulava Jalgtee Sifooni paigaldamine Kaevetööd Laotarbed Kõnnitee Onu Ööbiku park Riigimaantee nr 16107 Herjava tee Seiresüsteemi SCADA telemehaanikaseadmete ümberpaigaldamiine

13
Kõnnitee Äri- ja elamuhooned Soojussõlmed Lao-ja tootmishoone Peakaitsme suurendamine Välisvalgustid Olgina aleviku veemajandusprojekt Piirivalvesadama staabihoone Tartu Laste Turvakodu välisvalgustus Harju tuuliku parkla Pöörangute elektersoojenduse seadmed Tubala vaia parkla

12
Büroohoone Kohila raudteejaam Teepeenarde kindlustus Tõstamaa depoo Pöördveevarustussõlme pumbamaja Balti Elektrijaama seadmed Korterelamu Kuivenduskraavide korrastamine

11
Voltveti mõisakompleks Kuremäe küla elamud nr 2, 3, 4 Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem Lilli paisjärv Jõgeva linna üldplaneering

10
Kadaka katlamaja Jäätmete süvakogumismahutid Anne kanali äärne kergliiklustee Põrandate vahatamine ja fassaadi pesu Metsamõisa teemapark Territooriumi metsa raie

9
Kiirabiautode garaaž Büroohoone, administratiivhoone Elamud Elamud Linnamäe puhkeala Puhkeküla Raudtee platvormid Tääksi kruusamaardla Veisefarm Siimusti III liivakarjäär Viraku ja Mäekse prügilad

6
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli võimla Tallinn-Keila teelõik Sillamäe merepark Terminalihoone Võiste ja Uulu veetrassid Männiküla piirkonna sadeveed Sadevete ärajuhtimine Riigimaantee nr 19216 Libatse – Langerma Harju-Risti kergliiklustee

5
Kaitseliidu linnak L178 ja L179 juhtmed Gabariidi mõõtmine Elamu

4
Kooli tee Ülemiste liiklussõlm Lohu-Kohila kergliiklustee Korrusmajade vesi- ja kanalisatsioon Jalgrattaparklad Veskijärv, Külajärv ja Leevi jõgi Lasteaed Reoveepuhasti

3
Toitlustushoone Traktori alussahk Oiu ja Kalmetu piirkonna elektrivõrk Kaubanduskeskuse liitumine elektrivõrguga Endla tänava kaugküttetrassid

2
Õppetehnika metallitöö erialale RMK looduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskuse võimla Korterelamu Korterelamu Ärihoone-korterelamu Laululava ja külaplats Elamud Jäätmejaam