Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange veehaarde rajamise ning puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde raames omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks. Tähtaeg 05.09.

18. juuli 2012
Türi Kommunaalasutus kuulutab välja avatud hanke Türi linna uue veehaarde (sh toorveetorustik) rajamise ning Põhja pst II astme puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde raames omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks.
Teenus hõlmab omanikujärelevalve ning Inseneri* teenuse osutamist projekteerimise ja Ehitustööde Täitmisaja* jooksul ja Inseneri* teenuse osutamist Puudustest Teatamise Ajavahemikul* Türi linna uue veehaarde (sh toorveetorustik) rajamise ning Põhja pst II astme puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde raames, mis sisaldab järgmiseid töid:
-Türi-Alliku veehaarde puurkaevude ja puurkaevpumplate projekteerimine ning rajamine
Türi metskond 19 maaüksusel. Tuleb rajada 2 uut puurkaevu ning 3 puurkaevpumplat.
-4 vaatluspuuraugu rajamine ja 4 vaatluspuuraugu likvideerimine.
-Toorveetorustiku De200 projekteerimine ja rajamine Türi-Alliku veehaardest Türi linna Põhja pst rajatavasse veetöötlusjaama (torustiku orienteeruv pikkus ca 3,0 km)
-Türi linna olemasoleva Põhja pst puurkaevu uuringud, rekonstrueerimine ja uue pumplahoone rajamine.
-Türi linna uue veetöötlusjaama projekteerimine rajamine, sh uue r/b töödeldud vee reservuaari rajamine mahuga 200 m3. Veetöötlusjaama tehnoloogiline ruum, muud ruumid ja reservuaarid rajatakse ühe katuse alla.
-Türi linna veetöötlusjaama vee- ja kanalisatsioonivõrgu ühendustorustike rajamine ja kanalisatsiooni ühtlustusmahuti-pumpla (maht 25 m3) rajamine;
-Veetöötlusjaama kahepoolse elektritoite väljaehitamine;
-Põhja pst reoveepumpla rekonstrueerimine.
Teenuse ulatus on täpsemalt kirjeldatud Hankedokumentide Osas II Lisa A Teenuse ulatus.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05. september 2012 kell 10:00.
Kontaktisik: Jan Raudsepp, telefon: 565 5098, e-post: jan.raudsepp@tyri.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 387 7731
Map-pin

Asukoht

Türi vald, JÄRVAMAA, Eesti
 Türi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 330 päeva
Esitamise tähtaeg 5. september 2012