Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

On heaks kiidetud keskkonnamõju hindamise programm vee erikasutusloa taotlusele turbatootmisala kuivendamiseks ja kuivendusvete ärajuhtmiseks.

19. juuli 2012
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab  AS Tootsi Turba poolt esitatud vee erikasutusloa taotlusele "Kodasoo turbatootmisala kuivendamiseks ja kuivendusvete ärajuhtimiseks Kodasoo ojja” algatatud keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmisest.
Arendaja kaevandab Kodasoo turbatootmisalal maavara kaevandamise loa HARM-069 (L.MK.HA-37029) alusel. Tootmisprotsessi oluline osa on tootmisala kuivendamine ja veekõrvaldus, milles juhitakse settebasseinides puhastatud vett Kodasoo ojja. Arendaja taotleb tegevuse jätkamiseks uut vee erikasutusluba, kuna eelmise vee erikasutusloa kehtivus lõppes. AS Tootsi Turvas esitatud taotluse kohaselt kavandatakse tegevust jätkata 139,95 ha suurusel tootmisalal (mäeeraldis 112,52 ha). KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju ning selle vältimise või minimeerimise kohta ja teha ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks.
KMH programmi ja selle heakskiitmise otsusega saab tutvuda tööaegadel KMH järelvalvaja - Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris, Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 447 1530, 5035497 info@tootsiturvas.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
668 1011 info@steiger.ee
Map-pin

Asukoht

Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
 Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil