OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Rakvere linnamets Kõnnitee Narva City Tolliagentuur Liinimaterjalid Abja Konsum Liiklusregistri Rapla büroo

30
Sademeveetrass Hüdraulilise teleskoopkraanaga varustatud ratasbuldooserid Piirissaare väikeveekogud Viadukti tee Tartu-Räpina-Värska ühendustee Jõgeva linna jalg- ja jalgrattatee Tsemenditehas Elektrivarustuse taastamine Laheranna elamurajoon Rahvamaja Pargi tee sademeveed Tuletõrje veemahutid

29
Muuga jaama tee nr 1 35kV pingepiirikud Tööstushoone Korterelamu Pääsküla Selver Jõgeva lasteaed Karikakar ehitusjärelevalve Ülestõstetavad vahekardinad Järelveetav korvtõstuk Balti elektrijaama tööstusjäätmete vana prügila Ühisveevoolude kapitaalremont ja renoveerimistööd Elurajooni ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid Kaarmise järv

28
Tartu koolid Nõuni maakultuurimaja Lihula AJ trafo C2T vana jõutrafo Õhuliini L175 juhtmed Biogaasi MÜ elektrivarustus Koidula raudteepiirijaam

27
Riia-Pihkva maantee Tamsalu puhkepark Tänavate valgustuskilbid

24
Vaguniremondimasina hüdrosüsteem Trafoalajaamade jaotlad Veetorustike ehitusjärelevalve Korterelamu Lydia Koidula tänav Äri- ja tootmishooned Korterelamu Narva ja Ivandgorodi kaldapealsed Põlva depoo Sõmeru valla veemajandusprojekt Kehra gümnaasiumi võimla Tõstamaa hooldekodu

23
Ärihooned Väike-Maarja vee- ja kanalisatsioonivõrk Ühenduskaabli paigaldustööd Raudbetoonmastide purustamine ja äravedu Sadamahoone, elamud Asfalteerimistööd Mahutites 1,2КЕФ faaside eraldusnivoo reguleerimissüsteem Maastikuhooldustööd Jõemaa Kultuurikeskus Hotell Jääkreostuse likvideerimine

22
Tankla, teenindushoone-autopesula, parklad Pülme vallatee Korterelamud Lasteaed Pääsuke ja Narva Pähklimäe Gümnaasium Soojusvõrgutorustik Asuja 15 kV JP hoone Riigimaanteed, vee-ja kanalisatsioonitrassid Riigimaantee 24102 Pilistvere-Kabala

21
Ranna tee Madalpinge jaotusseadmed Kraavikaevetööd Kõrenduse pkr-l Erastvere hooldekodu Tumala mõisapark Suure-Jaani Politseimaja Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava Ridaelamud Mänguväljak Kirsi ja Aardla rongipeatuste reisijate ooteplatvormid Maaühendusvoolude kompenseerimisseade Elektripaigaldis Talguturismikeskus Maantee nr 11286 Kasispea-Ilumäe

17
Mõniste depoo Tuletõrjetorustik Narva Elektrijaamade uued plokid Terviserajad, kiigeplats Paldiski ja Lihula depood Are Vallakeskus Viljandi linna parkuuriväljak Veetöötlussüsteem Sangaste veskipaisu kalapääs

16
Militaarvaremed Rekonstrueerimistööde ehitusjärelevalve GPS seadmed Jalgrataste parkimismajad ja parklad

15
Korterelamu Biokütuse sõelumine ГГ-Б elektriküte Kostivere Põhikooli omanikujärelevalve Linnuvaatlusplatvorm, parklad 0,4 kV jaotussede Liitumisühendus Töökoja liitumisühendus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse võimla

14
Elektriautode laadimispunkti liitumisühendus Remondi AJ F3 ja F13 Lõve alajaam Kuusjärve AJ Betoonmastid OÜ Vändra võrgu kliendid Maremaa 15/0,4 kV alajaam Tapa Kesk AJ ja elamu vaheline MP kaabelliin Elektrivarustus Tarkuse-Reino ja Kõrgenõmme teed Laeva lasteaia kõnnitee Masti tee Ärihoone Mändjala Looduskeskus Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus Elamukvartal

13
Eramu elektrivarustus Elektriauto laadimispunkt Tuulepaagi elektripaigaldis

10
Tatramäe II kruusakarjäär Joogiveetrassid Elu-, puhke- ja ärikvartal Pöörangute elektrisoojendused

9
Elektrilevi OÜ HEKA alajaamade turvasüsteemid Reservtoitepump Juurdesõiduteed Alajamaade hooned Kiili katlamaja Äri-ja tootmishoone Tootmis-ja laohoone Kanalisatsiooni pumpla, survetrass, puhastusseade

8
Vihula vallamaja Äripindadega korterelamud RMK Laiuse ja Pikknurme kontor Mäeveski kalapääs Estakaadi tänav Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Soojussõlmede hooldustööd Graniitelementidest piire Kaupluse-ja büroohoone

7
Elektriautode laadimispunktid Liiniarmatuur IL1073 Närepa ABB kaitselahutuslülitid Võrumaa Kutsehariduskeskuse Väimela õpilaskodu Ülemiste-Muuga fiiberoptiline kaabel Rippkaante kapid

6
Juuru asenduskodu peremajad Männiku tee Lasteaiad Pillerpall ja Tõruke Sorgu tuletorn

3
Veevarustus ja kanalisatsioon Tori mõisapark

2
Riia tänav Jäätmevedu Haljastustööd Iru jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenus Korterelamu Saun Korterelamu Korterelamud Reoveepuhasti

1
Riigimaanteede markeerimine Narva-Jõesuu tuletorn ÜVK süsteemid Ahja jõe Taevaskojad Uus tänav Rannu raba Emajõe rosaarium Kaalepi-Seidla kergliiklustee Riigimaantee nr 1 Tallinn – Narva Maantee nr 2 Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee