Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange rosaariumi rajamiseks. Tähtaeg 7. august.

01. august 2012
Tartu Linnavalitsus kuulutab välja hanke Emajõe rosaariumi rajamiseks. Töövõtulepingu objektiks on Emajõe rosaariumi rajamine vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele, mahule ja nõuetele ning Artes Terrae OÜ tööprojektile nr 28KP12 (HD Lisa III).
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 16800 €.
Tööde kestus: 2 kuud.
Nõutavad tagatised ja garantiid Töövõtja garanteerib taimede kasvamamineku 2013. aasta 20. maiks, mille kohta koostatakse ülevaatuse akt, nõude mittetäitmisel rakendatakse Töövõtulepingu punktidest 10.4 ja 10.5 tulenevaid sanktsioone.
Töövõtja poolt teostatud töö üldine garantiiaeg algab tööde lõplikust vastuvõtmisest
Tellija poolt tööde üleandmise - vastuvõtmise akti alusel ning kestab kaks aastat.
Töövõtja korraldab garantiiajal ilmsiks tulnud vigade ja puuduste, s.o teostatud tööde mitte vastavuse Töövõtulepingule, kõrvaldamise omal kulul mõistliku aja jooksul pärast nendest teada saamist või Tellijaga kokkulepitud tähtaja jooksul. Garantii alusel teostatud tööde kohta koostab Töövõtja akti, kus on üksikasjalikult kirjeldatud teostatud tööd. Tellija on kohustatud garantii alusel teostatud tööd mõistliku aja jooksul arvates tööde üleandmise - vastuvõtmise
akti projekti saamisest üle vaatama. Tööde vastuvõtmiseks kohustub Tellija akti allkirjastama või sellest motiveeritult keelduma. Puudus loetakse kõrvaldatuks nimetatud akti aktsepteerimisest Tellija poolt. Puuduste kõrvaldamisel tehtud töödele kehtib kahe aastane garantii.
Kui Töövõtja rikub garantiikohustust, on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandalt isikult.
Töövõtja on igakordse garantiikohustuse rikkumise korral kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 5% Töövõtulepingu kogumaksumusest.
Pakkumised esitada 07.08.2012 14:00.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond, Raekoja plats 3, Tartu, 51003 Eesti (EE) Kontaktisik: Rauno Külavee Tel.: 7361339 Faks: 7361240 E-post: Rauno.Kulavee@raad.tartu.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Projekteerimine
Briefcase
+372 742 0218 artes@artes.ee
Tellija
Briefcase
+372 736 1111, 1789 (infotelefon) lv@tartulv.ee
Map-pin

Asukoht

Narva mnt 2a
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Narva mnt 2a TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 7. august 2012
Tööde kestus 2 kuud