Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud on planeering, mille eesmärk on rajada elamu-ja ärihooned ligi 30 ha suurusele alale.

31. august 2012
Kehtestatud on Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneering. Planeeringuga jagatakse olemasolevad kinnistud 70 uueks tootmismaa, sotsiaalmaa, liiklusmaa, elamumaa, ärimaa ja veemaa sihtotstarbega krundiks. Ette on nähtud rajada alale neli 20-korruselist hoonet, milledest kolm on eluhooned ning üks ärilise otstarbega. Hooned paigutakse nii, et nad ei varjutaks olulisi vaateid piirkonnale. Alale jäävad ajaloolised hooned säilitatakse, renoveeritakse ning võetakse kasutusse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt seatud tingimustele ning lähtudes kultuurimälestiste kaitsevööndist. Nõukogudeajal ehitatud ning käesoleval ajal amortiseerunud hooned ja rajatised likvideeritakse ning nende asemele ehitatakse olevat ajaloolist ehitusjoont järgides uued hooned. Parkimine on lahendatud maapealsete ja -aluste parkimisplatside näol. Samuti on lahendatud heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 30 ha.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
+372 3599013 narvalv@narva.ee
Tellija
Briefcase
+372 50 21 971 jaanus@apollon.ee
Map-pin

Asukoht

Joala 21, 23a, 23b, 23c, 23d
NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
Joala 21, 23a, 23b, 23c, 23d NARVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 30 ha