OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Reguleerimisventiilide varuosad Kaitsme nimivoolu suurendamine Sepa mü liitumisühendus ja Laadjala AJ F1 Jaotuspunkt nr 6316 Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski Pindi tee Laohoone Rooglaiu sadam

30
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Narva äriinkubaator Tänavavalgustus Käva kaevandus Udriku mõisa park Hullo bussiootepaviljon Kärsa-Arniku tee ja Viisli tee Mahlamäe tee Pada veetöötlusjaam Tallinn-Narva maanteelõik Treieri tee Hammasratas ja -võll Juhtimiskeskus Tapa - Aravete 35 kV liini mastid Kütus

29
OSB plaat Kinnitusvahendid Äriruumidega korterelamu Venevere ja Tudu metsandik Restu vahtkonna tee Mustamäe Keskus Kloostri jõgi Veereküla alajaama F2 Järve küla sadeveekanalisatsioon Liitumisühendus Elektrivarustus Switchid Ambla valla teemaplaneering Kudjape–Vaivere kergliiklustee Administratiivhoone Liikluskorraldusvahendid Tallinna 26. lasteaed

28
Pargi tänava parkimisalad Ärihoone Äripinnaga korterelamu Varuosad Laadurveokid Veetorustik Anni F1 ja F2 Elektriliitumine Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid

27
Riigimaantee 25 Mäeküla-Koeru-Kapu Laiuse aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon Äri- ja tootmishooned Apteek-perearstikeskus Riigimaanteed 25 Mäeküla-Koeru-Kapu; 11125 Perila-Jäneda Loode-Eesti jõed Pilistvere paisu kalapääs Tootmishoone Tartumaa ja Võrumaa liiklusohtlikud kohad Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Tootmishoone Liitumisühendus Liitumisühendus Vaisala meteojaam Kabli ja Pähni looduskeskused Spordiinventar

24
Büroohoone Kinnistute liitumine Elektriliitumine Kanepi-Saverna-Maaritsa 10 kV õhuliin Korterelamu Soojustrass Vissupi maaparandussüsteem Elektripaigaldiste käidukorraldus

23
Tapa valla ventilatsiooniseadmed Ambla valla energia arengukava Imavere küla piirkond Imavere küla piirkond Vanasadama hoone Maantee nr 15175 Paide-Mündi-Mäeküla kergliiklustee Rakke aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid Videokaamerad Valgustustorn Ranna alajaama F6 Valvekaamerad Platvormtõstuk Võõpsu I AJ F1

22
Spordihoone Narva Lauatennise kompleks Kreenholmi Muusikakool Kaevise teisaldamine Pereelamud, lasteaed Liitumisühendus Merekaabel Kergliiklustee Hilba AJ F1 Riigimaantee 15 Tallinn-Rapla-Türi Ohtlike jäätmete transport Rivisõidukid ja raskerelvad Ohtlike jäätmete vastuvõtt Politsei- ja Päästeameti ühishoone

21
Autopesula Teaduspargi tänav Kaitseliidu hoone Jõelähtme valla ühisveevärk ja –kanalisatsioon Korterelamu Betoon Äripindadega korterelamu Büroohoone Hullo seltsimaja Konsultatsiooniteenus Kütusehaagis Eesti riigimaanteed Sõiduplaani alused

20
Nõipidamisruumide toolid Apteek-perearstikeskus Korterelamu Elamud, paadikanal Lehtrid Uksesulgurid Mõmmu kohvik Autobussipeatuste hooldusteenus

17
Vedrud Tohu elamurajoon Viljandi reoveepuhasti omanikujärelevalve Võrgu korrashoid Liiva tee Jättasoo ja Piiri maaparandussüsteem Porivaibad

16
Tallinna Ehituskooli olmeruumid Kiltsi mõisa park Küttepuud Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski Metallist riiulid Elamurajoon Rannahoone Elamud, laste mängu- ja spordiväljak Pingesüsteem Maagaas Tööstushoone elektrivarustus Korterelamud Alu ja Udumäe AJ vaheline õhuliin Sülearvutid Elektriliitumine PVC hall Nõva valla teed

15
Viru kaevanduse mäeeraldis Büroohoone Äri- ja tootmishooned Leeskmäe AJ F1 Laudakompleks Komplektalajaam nr 6278 Elektrivarustus Paldiski linna avalikud alad

14
Rakvere lihakombinaat Lastehoid ja mänguväljak Ridaelamu Lao- ja tootmishoone Põdra AJ F5 Tehnika F4 0,4 kV liinid Jõe AJ F2 ja F3 Elektriliitumine Kärla kirik

13
Äri-ja tootmishoone Rääsa ja Rebu küla veevarustus Utita kalapääs Ploomi paisjärv Enefit-280 valvurihoone Helisignalisatsioon ja valjuhääldid Kontoritoolid Oru linnaosa vee- ja kanalisatsioonitorustikud Sotsiaalkorter Kadrina alajaam Korterelamu Elu- ja ärihooned Diislikütus

10
Ristna väikesadam Laohoone laiendus Narva jäähall Raba tänava kergliiklustee Piksekaitse Pähni looduskeskus Puurkaev-pumpla, veetöötlus

9
Generaatorseadmete hoone Painküla veisefarm Lubatud heitekoguste projekti koostamine Tõstehaaratsid Maja pingesüsteem Koosa AJ F1 Liiva AJ F1 Kaitsme nimivoolu suurendamine Pöörikaasiku tee Autopesula Korterelamu Parkla

8
Vooderduspoldid Varuosad Keskpinge seade Alalisvoolukeskuse 110 V DC Kuusalu teepiirkonna jalgteed Komplektalajaam Kaitsme nimivoolu suurendamine Autopesula

7
Ärihoone Korterelamu, ärihoone Pereelamud Kolkja sadam Kalatööstustšehh Trepp Ühe- ja kahepereelamud Puhke- ja spordikompleks, kalakasvatus Kuhu tiigid Haapsalu Toomkirik Avalik parkla Arvutid, monitorid ja lisaseadmed Svetlana ja Kivitee AJ vaheline 10 kV KL Eramu elektrivarustus Liu küla teed

6
Kelnase tee Kogudusehoone Puur Ridaelamud Teenindushoone Parkla Räpina tööstuspark Elektrikilbid Georg Lurichi monument Puurkaev-pumpla, torustikud

3
Pakaste mõisahoone Lainemurdja Põranda betoontasandamine Kronsteinid nr 6 Andurid Liitumisühendus Narva mnt 2 AJ nr 136 Messistend Segaolmejäätmed Segaolmejäätmed Elektritarvikud

2
Kivisillutustööd Tootmishoone Ärihoone Käru valla teed Aakre koolihoone Kokemäe AJ F3 Lumetõrjetööd Loksa LT tarbijate ülevõtmine Imm Cologne 2015 messistend Kaminaklaas

1
Radaripost Puhkeküla, pereelamu Pala AJ F2 Rahastamistaotluste koostamine Mardihansu AJ F2 Tantse AJ F3, F4 Viisli F1, F2 pingeprobleemid Piirkonna drenaažitorustikud Illi AJ F3 õhuliin Sangaste valla teed