Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel planeering elamukruntide ja paadikanali rajamiseks.

20. oktoober 2014
Tartu linnavolikogu suunas korduvale avalikule väljapanekule Ranna pst 36 krundi detailplaneeringu. Planeeritav krunt pindalaga 43 293 m² asub Ihaste linnaosas Emajõe ääres Tartu linna ja Luunja valla piiril. Planeeringuga nähakse ette ala jagamine 8 elamumaa krundiks, jõeäärsele haljasalale moodustatakse üldkasutatava maa krunt. Elamukruntidele on määratud ehitusõigus 2-korruseliste üksikelamute ehitamiseks. Igale krundile on lubatud lisaks põhihoonele ehitada ka abihoone. Juurdepääs Ranna puiestee äärsetele elamukruntidele on ette nähtud otse Ranna puiesteelt, ülejäänud elamukruntidele planeeringualale kavandatud uue teekoridori kaudu. Planeeringu kohta on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemustega on planeeringus arvestatud.
Avalik väljapanek toimub 04.11.-02.12.2014 Tartu infokeskuses raekojas.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 730 3735, +372 507 8277 ibun@ibun.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 736 6676, 55 40 579, 50 39 010 info@alkranel.ee
Map-pin

Asukoht

Ranna pst 36
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Ranna pst 36,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 6 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 04.11.-02.12.2014