Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange reoveepuhasti settekäitlussüsteemi kaasajastamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Tähtaeg 4. november.

17. oktoober 2014
AS Viljandi Veevärk kuulutab välja hanke Viljandi reoveepuhasti settekäitlussüsteemi kaasajastamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Ehitustööde leping põhineb FIDIC Lepingu lühivormile, esimene väljaanne 1999 – nn roheline FIDIC.
Omanikujärelevalve teenuseid on vajalik teostada ehitustöödele alljärgnevas orienteeruvas mahus:
- võõrmudapurgla mahuga 20 m³ paigaldamine;
- aereeritavate raudbetoonist soojustatud mudatihendi (mahuga 110 m³) ja mudalao (mahuga 185 m³) rajamine;
- tehnoloogilise välis- ja sisetorustiku (sh muda- ja õhutorustikud) paigaldamine;
- uute mudapumpade paigaldus;
- olemasolevate lintfilterpresside renoveerimine (sh lintide, düüside, rullikute, lülitite väljavahetamine);
- olemasoleva polümeeriseadme ujukite vahetus;
- elektri- ja automaatikatööd;
- heakorra- ja taastamistööd
Omanikujärelevalve teenuste mahtu kuuluvad ka OKÜ 2005 mõistes alljärgnevate lisatööde teostamine: ehitaja poolt teostatud tööde mahtude ja maksumuse kontroll, , ehitaja vahemaksetaotluste ja lõppmaksetaotluse kontrollimine ja aktsepteerimine, ehitusnõupidamiste läbiviimine ja protokollimine, Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritava projekti aruannete (nn. Inseneri aruannete) koostamine, informatsiooni vahetamise korraldamine ehitustööde Töövõtja ja Tellija vahel, ehitustööde graafikute täitmise jälgimine ja võimalike mahajäämuste käsitlemine, ehitustööde käigus tekkivate erimeelsuste lahendamise korraldamine, ehitusnõupidamiste korraldamine ja läbiviimine ja protokollimine, kirjalik suhtlus Lepingupooltega, koostöö korraldamine, Muudatuste administreerimine, vajadusel Tellija tehniline nõustamine, garantiiperioodil ehitise ülevaatuste korraldamine, võimalike garantiijuhtumite menetlemine, muud tegevused, mis ehitustööde Töökirjelduses (või muudes Lepingu dokumentides) on fikseeritud kui Inseneri (ja/või Omanikujärelevalve) kohustused.
Teenus hõlmab omanikujärelevalve teenuse osutamist Ehitustööde Täitmisajal, milleks on 200 päeva ning garantiiperioodil, 2 a.
Lepingu kestus on kokku 31 kuud (ehitustööde Täitmisajal, milleks on ca 7 kuud, Puudustest Teatamise Ajavahemikul, milleks on kokku 24 kuud).
Pakkumised esitada 04.11.2014 14:00.
Info ja dokumendid: Ranno Mellis Tel.: +372 5131448 E-post: ranno@ekoekspert.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 433 4536 info@viljandivesi.ee
Briefcase
+372 631 1238, +372 513 1448 ranno@ekoekspert.ee
Map-pin

Asukoht

VILJANDI, VILJANDIMAA, Eesti
,VILJANDI, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 4. november 2014
Tööde kestus 31 kuud