OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Mustjala Lasteaed-Põhikool Haanja multispordiväljak Veemajandusprojekt Riigimaanteed nr 20176; nr 20242 ; nr 11176; nr 11231 Vana-Pääsküla - Topi teelõik Viljandi reoveepuhasti Tõrve AJ F3 Peakaitsme suurendamine Mootorikütus

30
Põhimaantee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa Üldhooldekodu Videovalvesüsteemid Võrgu ümberehitustööd Konsultatsiooniteenus Konsultatsiooniteenus Allmaa lintkonveierid Mooni AJ F4

29
Tenniseväljakud ja -kompleks Meremäe Külastuskeskus Lääne-Viru jalg- ja jalgrattateede teemaplaneering Terviseameti registrite hooldus ja arendus

23
Ulukrajatised ja Kuusiku ökodukt Lüganuse, Roodu ja Vainupea sildade ehituse omanikujärelevalve Elevaatori 35/10 kV alajaam Autopesula Eesti Rahva Muuseum Tootmishoone PVC hall Tehnilise Järelevalve Ameti hoone Laadi ja Laimetsa maaparandussüsteem Mootorikütus

22
Soojusenergia Elektri- ja automaatikaseadmestik Büroo- ja teenindushooned Kaubandus-, teenindus- ja büroohoone Õlid Soojusenergia Jõerootsi AJ F2 Tööstushooned Tööstushooned Ärihoone Operatsioonivalgusti

19
Ventilatsiooniseadmed Pistikupesakilp Pihla AJ F1 330 kV õhuliini L364 Eesti EJ – Püssi Vahtra AJ F2 Sademevee ärajuhtimissüsteem Illaste ja Ahjuvare maaparandussüsteem Lammutustööd Konserveerimise ja restaureerimise aparatuur Harku järv Tallinna sademevee strateegia

18
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda Mäetaguse valla üldplaneering Juuru aleviku kergliiklustee Gaasiregulaatorupunkti elektrivarustus Korterelamu elektrivarustus Mooduli, GPS seade ja andmeside kontsentraator Korterelamu elektrivarustus Korterelamu elektrivarustus Rootori varuosad Automaattankla Tootmis- ja ärihooned Korterelamu Äri-ja büroohoone, äri-ja tootmishoone Kaubik Microsofti tarkvaralitsentsid

17
Kinnistu Mootorite ja agregaatide hooldusteenus Garaažide uste hooldusteenus Harvendusraie ja kokkuveoteenus 2014-9 Harvendusraie ja kokkuveoteenus 2014-8 Elektrofüsioloogia osakond Tankeri jaotusalajaam Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mõisa peahoone Laohoone Põlevkivikütteõli

16
Elamu Väo reservkatlamaja Meremäe reoveepuhasti rekonstrueerimise FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Autode müügi- ja hooldekeskus

15
Külaplats, supelrand Tootmishoone Enefit-280 alajaamahoone Metallilõikeinstrumendid Kinnisvara hooldus- ja haldusteenus E-post Oracle Solaris Cluster

12
Mahutipargi olmehoone Tankla Kergliiklustee Katelagregaatide varuosad Põlevkivitoituri juhtlatt Õhusoojendi vahetükk Hoidiku sõrm Kiviõli-Tehase alajaam Hitachi salvestusseade

11
Bentley Map PowerView tarkvara Sillamäe linna geoalused Lasteaed Helepunased Purjed kompleksturvateenus Elektrivarustus Orava Vallavalitsuse hooned Viru 35/6 kV AJ T1T ja T2T Munitsipaalkorter Jäätmed Lasnamäe ja Nõmme kinnitatud põhjaveevarud Restaureerimislabor Symantec Enterprise Vault

10
Munalaiu sadama teenindushoone Õli Shell Tihenduspuksid Nõo muusikakool Spordihoonete aknad Töökoda Teenindushoone Parkla Tehnoloogilised tugiteenused Aida AJ F19 Valga linna videovalve Elektriliitumine 110 kV läbiviigud Autode müügisalong ja teenindushoone Pereelamud Võsukese lasteaed Võsukese Lasteaed

9
Tootmishoone Loomapidamishoone Killustikukompleksi seadmete varuosad Kamara veisefarm Korterelamu, ärihoone Kinnistute elektriliitumine Elektrivarustus X-tee arendamine Parkla Integreeritud juhtimissüsteem

8
Tanklahoone Sotsiaalkeskus 330 kV jaotla Uue energiaploki biokütuse etteande kompleks Rema Tip Top tooted Roomikkraana Ärihoone Eramud Pärnu linna välisvalgustus Operatsiooniblokk Mehitatud valveteenus Vee ja – kanalisatsiooniteenus IKT infrastruktuuriteenus

5
Väikesadama kompleks Võlsi linnaosa sademeveesüsteem Diiselkompressor Kergliiklustee Elektriliitumine Arhiivmapid

4
Rõuge tööstusala Vainupea sild IVKH hoone Veehoidla Biokütus Laudakompleks Tootmishoone Välisterritoorium Bensiin

3
Soojusenergia tootmishoone Majutushoone Korterelamu Pakendikonteinerid Keskkonnaandmete integreeritud analüüs Võrguseadmed Hullo keskus Tee koridor Savi tänava reoveekanalisatsioon Kasutatud äriklassi lauaarvutid Hoonete elektripaigaldised Dokumendikaamerad Noor Meister 2015 messihall Vee- ja kanalisatsioonisüsteem

2
Katlamaja ja garaaž Saetööstus Laane tänava elamuala Misso maaelukeskus Jaanikivi kruusakarjäär Vedelgaasi ümberlaadimisterminal EEJ bagerpumbad Domino tarkvaratugi Laborivahendid UPS süsteem Mälukaart Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kaitsme nimivoolu suurendamine Elektritööd 110- 330kV jõutrafod Teatrisaal Suuremõisa park Äri- või tootmishooned Operatsioonikeskuse loputuspumbad

1
Väikeelamud Mäesauna alajaam Trükkimisteenus Kinnistu liitumisühenduse ja investeeringutööd 0,4 kV elektrivarustus GSM abikutsetelefonid