OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


27
Anne 110 kV alajaam 0,4-35 kV liinikoridorid Kivi AJ F2 Äri -ja tootmishooned Allmaatehnika madalpingekaabel Kütuseveoki ümberehitus Teadetetahvlid Veevarustus ja reoveekanalisatsioon Tugevvoolu paigaldis Transport logistic 2015 Kiviõli linna jäätmeveopiirkond

26
Rotermanni kvartal Ülenurme Gümnaasiumi algklasside õppehoone Korterelamu Veetorusik Mädapea töökoja AJ F1 Maanteeameti virtuaalkeskkond Pärna AJ F1 Tarbja paisjärv Puurkaev Paus tehnika varuosad Väike-Maarja seltsimaja Poolhaagised Laadi suurfarm Vatsla veemajandusprojekt Kodulehe kujundustööd

25
Sotsiaalabikeskus MSSQL serverid Ridaelamu Põllumajandus- ja metsamajandustehnika müügisalong ja remonditöökoda Elamu- ja ärihooned Vabaõhukontsertsaal Korvtõstuk Rohu AJ F3 Päärdu AJ Päärdu F Elektriliitumine Võiardi AJ F1 ja F2 SOCET SET tarkvara Valli AJ Terase 2 AJ nr 5 Kiviselja AJ F1 Tehnikumi AJ 0,4 kV Puhkehooned, koolituskeskus Rakvere linnuse vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Kabli looduskeskus Lehtmetallitöötlemise õppetöökoja seadmed Teehoolde traktor

23
Garaaži- ja remondihalliseadmed Ehitiste ekspertiis Kraaviristi (Rakvere M) F1 Rohtla F1 Eramu elektrivarustus Aravete 110 kV alajaam Pumpade elektrimontaaž Pumpade elektrimontaaž Veetorustiku Veetorustik Kortermajade piirkonna veevarustus

20
Musta jaama piirdeaed EEJ logistikaettevõtte administratiiv-olmehoone Laagrisõlme varuosad Naftasaaduste rafineerimise tehas Laheküla ordulinnus Ulvi keskuse AJ 0,4 kV Ergonoomilised kontoritoolid

19
Leedvalgustid Töökapid Põlevkiviblokk 330kV maanduslüliti Lüsi F3 Puidutöökoda Mõksi AJ F1 Põhja 35/10 kV alajaam Adraku II AJ F2 Elektriliinid Lilled Aburi küla AJ F1 Võlli F3 Peakaitsme nimivoolu suurendamine Reoveetorustik

18
Sigala Hellenurme ja Nõuni joogivee- ja kanalisatsioonitorustikud Palupera farm Katastrimõõdistamine Katastrimõõdistamine Kinnistu liitumine Paide valla ÜVK Ballastkillustik Suurekivi maaparandussüsteem Mänguväljak Paganamaa vaatetorn

17
Korterelamu Pärnu tänava allee Korterelamu Kaubandus- ja tootmishoone Liebherr varuosad Viljandi maastikukaitseala Madalpinge voolutrafod Sammuka AJ F2 Pumbioja AJ F2 WatchGuard lahendus Arvutivõrk Välivarustus Sigala SMEAR tellingmastid

16
Elektripaigaldiste tehniline kontroll Veetorustik Viidiku sild Lehiste tee, Rumba tee ja Uulitsa tee Spordihoone Riigimaantee nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru ja Moe sild Kanal ja paadisild Liiv ja sool Orava lasteaed Süsteemi seisukorra uuring Kaabelliin nr 24579 Murika AJ F1 Paberlehtkäterätid, tualettpaber, prügikotid Peo- ja konverentsikeskus, suvekohvik Maanteetransport Kohtla-Järve Kultuurikeskus Diislikütus Konteinerhoone Ujuvpoid

13
Kinnitusdetailid Robuschi seadmed 250 kVA 0,41/0,23 kV kuivtrafo Teeregistri infosüsteem Lootuse ja Koidu komplektalajaamad Kaabel Kaabel OBO materjalid Soojusenergia Koluvere loss

12
Jahutusseadme kompressor Uus administratiivhoone Betoneerimistööd Elamurajoon Jahutusveesüsteem Pöörlevate mehhanismide remonttööd Puhkemaja, laod, tootmis- ja sadamahoone Liitumisühendus Rõse AJ "Küla" fiider Alajaam nr 556 Tsirkulatsioonivee pump Ristiku nr 3598 ja Pikaro nr 630 komplektalajaamad Talude elektrivarustus Kuressaare F3 Kurge-Pruuna ja Lokuta tee Furgoonveoautod Trükiteenus Kohvi- ja kuumajoogiautomaadid

11
Tamsalu bussijaam Sildumisrajatised Vanatoa sild Aegviidu valla raamatukogu Kolu alajaama F1 Laulasmaa 0,4kV liitumisühendus Mihkli AJ F3 Turba varude täpsustamine Puurpingite instrumendid Canton Fair 2015 messistend Kaerti tee ja Jahitee Personaalmeditsiin

10
Puhke- ja spordirajatised Ärihoone Korterelamu Korterelamud Büroohoone Ärihoone Pahla F4 Neeruti AJ 0,4kV Võrgupumba elektrimootor Miljööväärtuslikud hooned Büroo- ja tootmishooned Variku tee Regionaalhaigla kiirabiruumide Traktor Neurokirurgiline navigatsioonisüsteem Niidukid Haapsalu linna supelrannad

9
Neanurme seafarm Pargi - Tähe ristmiku vee- ja sademeveetorustik Jäätmehoidla Elu- ja ärihoone Särevere mõisa park Mälestusmärgi remonttööd Kärdla sadam Anguse AJ F1 Sillamäe SEJ põlevkivikatel Kastmekoja AJ F2 Liitumisühendus "Põrsa" AJ 0,4kV "Küla" fiider Aruküla farmi F7 Liiklusmärgikiled Võrumaa keskkonnahariduslik projekt Jääkreostus Põlvamaa keskkonnahariduslik projekt

6
Kaabel Jäätmevedu Kaablitoetuskonstruktsioonid Kaabel Elamud Tööstuslikud keemilised vahendid Pääsusilma elamurajoon Loksa teeristi elektrivarustus Ridaelamu Pringi F3 Sindi linna soojamajandus Skulptuuride disainitöökoda Välitööde kaubik Riigimaantee nr 11330 Järveküla-Jüri Kesklinna ja Nõmme lasteaiad

5
Rikastusvabriku varuosad Konveierketid 10kV kaabel Orava biopuhasti Tartu Külastuskeskus Elamud Sauga valla üldplaneering Iseteeninduslik autopesula Sildid, infotahvlid Ilbaku AJ F4 Vetla pais Tekstiilitehnoloogia labor

4
Mikseri varuosad Fekaalikanalisatsioon EEJ garaažiboksid Liiklusohtlikud kohad Laitse - Munalaskme 10kV õhuliin

3
Suur-Holmi sadam Laudahoone Vare AJ F3 Luulupe 2 AJ F2 Okaspurustaja Põru AJ F3 Väike-Veerksu F3 ja F4 Maimoja AJ F3 Sauga aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon Jalgratta- ja jalgtee, parkla Kõrvetaguse tee

2
Elektrimootorid Vesinikugeneraatori Hogen 40 hooldus- ja remonttööd Inventartellingud ja lavatsid Juhtimissüsteemi tehniline tugiteenus Toruarmatuur Tootmishooned Laudahoone Hüdrokraana Mudelite süsteem ja töövahend Laste mängumaa Reisijate trapid