OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Aiaprits Lõikekettad Hoonekompleks Feodorisoo Ehitustööd Korruselamud Gravimati varuosad Elektrikomponendid Ärihooned, tootmishooned Riigi kõrvalmaantee nr 11161 Ruila – Laitse Karitsa kuivati F1 Töölisbarakid Alajaama 6737 fiider 2 Massiaru 1 fiider 2 Killustiku pesuliin

30
Vahtraoru (Kallaste) F2 Tuulavere (Kallaste) F1 Avinurme 35/10 kV alajaam Veetorustik Katastriüksuse jagamine Rõngu-Otepää fiider Juhtimiskilbi lektriliitumine Vahtra lüpsifarm Mõõteriistad Korterelamu Pidula mõis Narva Gerassimova park Puurkaevud Savimetsa F2 Äri- ja eluhoone Tsirguliina-Lüllemäe 10kV fiider Tootmishooned Saaremaa Kunstistuudio Pihlaka AJ Pingesüsteemi muutmine Aruküla alajaama F2 Õppevahendid

29
Terminalihoone Korterelamu Kiilpesad Küttepuud Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirik Kose kirik Haakeseaded Luunja katlamaja Emmaste kirik Amortiseerunud tööstushooned Roomassaare sadama kai nr 10 Kuusalu teepiirkonna riigiteed Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsioonitorustike OJV Kontorimööbel Järjekorra- ja broneerimissüsteemid Äärevaaluti Sõtke küla ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitorustik Külmajaam Katsekülvik, katsesorteer Sindi-Jänesselja 10 kV fiider Loksa Skatepark

26
Viru kaevanduse ülevoolupuuraugud Partsi alajaama F3 Aeratsiooniseadmed Hüdrokraanaga kallur Kumna ja Tutermaa ühisveevärk Kuivtrafo 10,5/0,41 kV 400 kVA Tootsi asula veevarustus

25
Viilhall Mäo Keskus Vanaveski sild Lõkkekoht Kukruse mõis Puidutöötlemiskompleksi elektrivarustus Elektrifiltri isoleerimistööd Rõhumuundurid Korterelamu Tööriistad Prindiseadmed Soojustrass Seiremastide hooldustööd

24
Autopesula Elektriliitumine Välisukse viimistlemine Tänavavalgustus Ühisveevärk ja -kanalisatsioonitorustikud Suruõhu jahutuskuivati Aegviidu alev Juuru rahvamaja Harku valla veemajandusprojekt Soojusisolatsioon Päiksi AJ F2 Traktor

23
Jätkukaablid ja tarvikud LAB konveierite reduktorid Liinirajatiste rikketööd Elektrivarustus Veetorustik Harkujärve lasteaed Korterelamu Akulöökmutrikeeraja Siiber Du400 Soodla AJ F1 ja F2 Laguja (Elva) F1, F3 ja Kahna (Elva) F4 Peetri suurfarm Korterelamu Kalasadama tänav Visase tänav Tänavavalgustus

22
Ekspertarvamus Tänavavalgustus Veeanalüüsid Raudtee-ekskavaator Kassema (Tartu M) fiider Taari 35/10 kV alajaam Tootmis- ja ärihooned, tankla-teenindusjaam Teenindushoone, ärihoone, tootmis-ja laohoone Elektriliitumine Elektriprojektide koostamine Montaažitööd Kummid ja tihendid Serveriruumi kapid Arheoloogilise väärtusega objektid Maismaasõidukite- ja meresõidukite tendid Majapidamispaber Põhimaantee 7 Riia-Pihkva OJV Ministeeriumite ühishoone Nõrk- ja tugevvoolu hooldus

19
Ärihoone Kaubanduskeskus Spordihall Kõpu kirik Spordiplatsid ja tennisekompleks Uhe (Jõhvi) F2

18
Arukase taimed Käsitöömaja Saue linna tänavate ja haljasalade hooldus Tänavavalgustus Jänijõe luht Koopiapaber Saaremaa Südamekodu Haapsalu spordikeskus Ehavere sild Filtrid Mürataseme hindamine Reoveepumplate toite- ja automaatikakilbid Koonga ja Lõpe katlamajad Tugimaantee 88 Rakvere-Rannapungerja Saaremaa puisniidud

17
Elamurajooni elektrivarustus SULZER varuosad Ärihooned Spordimaja Rannapargi elamukvartal Nurklihvija Iru elektrijaama 0,4 kV jaotusseade Deammonifikatsioonitehnoloogia elektrikilp Soonuri Ural-33M ning puurmasinate MBK ja MBM varuosad ja tarvikud Separa (Kallaste) F2 Tervisekeskus Poolsaare tee Roosna-Alliku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Koopiapaber Veskimetsa liinirajatised

16
Vee-, sademevee ja kanalisatsioonitorustik Peakaitsme suurendamine Tsirguliina-Kooba 10 kV Ruusa-Leevi fiider Tööriistaruum Ärihoone Määrdemajandusseadmed Puhke- ja spordiehitised Mustjõe linnuvaatlustorn Paljassaare tehissaar Jüri kauplus Kiisa-Nabala 10 kVF Kilvaku F1

15
Autokaalud Tehas SFP moodulid Heakorratööd Rätsepi (Kallaste) F1 Pühaste alajaama F1, F5 Naudi alajaama F15 Kuremäe (Jõhvi) F3 Marjamäe (Otepää) F3 Mõõteseade EASi kontori ruumid ja inventar Elektriliitumine Teekatte märgistustööd Taustvalgustus Kontoritarbed Ärihoone Katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenus GPS seiresüsteemid Laser-difraktsiooni analüsaator Reklaami- ja kujundusteenused Valjala-Haeska 10 kV F

12
Kadrina Vallavalitsus Turvakonksud Põrandakate Kuiv liiv Peatskivi F 1 ja F2 Üksikelamu Reovee- ja sademeveetorustik Autobaasi alajaam

11
Maantee nr 20170 Märjamaa-Konuvere Äriruumidega korterelamu Paju Mets maaparandussüsteem Aia- ja haljastujäätmete kompostimisplats Kaasiku-Lõpe maaparandussüsteem Korterelamu Korterelamud Ankurketid Kütteauru generaator Profileerimispoi

10
Klapid Ujukid Moxa võrguseadmed ja tarvikud Sabolda AJ F2 Kraavide setted ja voolutakistused Riidma AJ F4 Eluhoone Poolenõmme alajaama F2

9
Reisiterminalid Pargi Lasteaia päikeseelektrijaam Lasteaia päikeseelektrijaam Ämari Lennuvälja maaüksused Noorte loodus- ja tehnikamaja Kolde Selver Elektriliitumine Sabolda (Räpina) õhuliin VMP-10 varuosad Raigaste AJ F5 Viru Kaevandus Aidu karjääri puurkaevud Saareküla AJ F2 Toomasmäe AJ F11 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Laut Allikukivi (K-Nõmme) F2 fiidr Telem2000 andmekontsentraator IEC-104

8
Korterelamu Vahase tee, Pikanina tee, Surnuaia tee Remondikomplektid Pumba korpused Alküüdvärvid BEJ turbiin nr 11 Üliõpilaselamu Nõmpa 35/0,4 kV AJ

5
Tuleviku maaparandussüsteem Asuri õhuliin Kõvasulamplaadid Asuri AJ F3 Massprintimine ja postitamine Toomasmäe AJ F1 Ridaelamud Küttepuud, puitmaterjal, vineer Voolutsütomeeter

4
Purustatud kruus Soojustrassid Soojustrassid Keemialabori mõõtevahendid Päelda päikesepark Türi lilled ja amplid Dehumidikaator Koksina AJ F9

3
Riigiteed 13103, 13102, 13147 ja T-1 Sillamäe liiklussõlm Narva Laste Loomemaja mänguväljakud Kasvuhoonete kompleks Elektriliitumine Hoonetekompleks Harukarp Maakorraldustoimingud Poollooduslike koosluste taastamine

2
Ehitusmaterjalide pood Äri- ja puhkeotstarbelised hooned Jõgeva maakonnaplaneering Amfiteater Gaasiseadmed Solenoidklapid ja rõhuregulaatorid Pingeindikaatorid Koha kunstkoelmud Termokaamera komplektid Sõelad