OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Büroo- ja laohoone Heitõli Haamerpurusti Puurpingi diiselmootor Varikatus Ekskavaatorite kabiinid Kassiratta AJ F1 Ülevoolutorud Reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadmed Traktori platvormhaagis Vändra PP realiseerimine

28
Utukolga AJ F3 Kesk tee laudistee Põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga Tugimüür Portatiivne metallianalüsaator Reo­vee­pu­has­ti, ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­k Haigla tänav Laserkaugusemõõtur Kontorihoone Jõetoodrid

27
Narva linna kaugküttesüsteemide magistraaltorustik Tugirullid Mõisaküla 35/15kV alajaam Päikesepaneelid Vineeriplaadi etteandeliin Tartu jäätmekäitlus Korterelamu Välistreeningseadmed Suaru sadama kohvik Tootmishoone Punkrigalerii (K-Nõmme) F1, Ohaka:(K-Nõmme) F1, Allikukivi:(K-Nõmme) F6 Aknapesuteenus Liinipinge muutmine

26
Transiidikeskuse territoorium Reostustõrjevahendid Võru piirkonna 0,4 kV õhuliin Kastre (Mäksa) vald, Sudaste küla, Kaikjärve (Kuuste) F1 Elektriliitumine Kinnistute liitumisühendused Hotellikompleks Personaalarvutid Furgoonhaagised Termomehaaniline analüsaator Inkubeerimismahutid Audio- ja videotehnika Haljastute hooldus

23
Sademeveetorustik Tootmis-, lao- ja ärihooned Tööstusterritoorium Korterelamu Sulgearmatuuri varuosad Silla küla reoveekanalisatsioon Ümberpuistetorn Eedi F1 ja F2 Ankrukett Turvateenus Üldehitus- ja remonditööd Sikassaare-Pihtla 10kV fiider

22
Lao- ja büroohoone Pöörlemiskiiruse andur Plasmatarvikud Maardu veemajandusprojekt Riigitee nr 6 Valga-Uulu Tugimaantee 45 Tartu - Räpina - Värska Spordikeskus Maksimarket Ahelo tee, Koemetsa-Aruküla tee Teede remont Metsavahi tee Staadion Korterelamu Tihendusrõngad Spordiinventaari ja -tehnika angaar Jõhvi surugaasitankla Metsakorraldusteenus Teeviidad Liikluskorraldusvahendite korrashoid Liinipinge muutmine Remondihalli tehnoloogia

21
Maakaablitrassid Jahutussüsteem Äri- ja sotsiaalhooned Korterelamu Rööbaste vahetus EEJ plokk nr 8 ja BEJ plokk 11 Koristus- ja hügieenitarbed Kuivtrafod Liinipinge muutmine

20
Büroohoone Korterelamu Korterelamud Korterelamu Tahkete osakeste mõõtmissüsteem ja kalibreerimisgaaside segaja/lahjendaja Arvo Pärdi Keskus Eluhoone elektriliitumine Elektriliitumine Kuivati varuosad Keevitusvahendid Varingu likvideerimine Kosova II AJ F2 Fungitsiidid Liinipinge Vändra-Suurejõe 10 kV fiider Elektrivarustus Tartu Ülikooli Füüsika Instituut Pumpla 3x220V madalpingevõrk

19
Korterelamu Automaatika seadmed Keila-Haapsalu Kai nr 11 Elektroonilised liiklusvahendid Kiili valla haljasalade hooldus Kasarmu tänav Pinnase väljavedu Tallinna visuaalne identiteet Vormikaamerad

16
Elektriliitumine Koru (Saue) arendusala 10kV õhuliin Vee- ja kanalisatsioonitorustik Merekonteinerid Kõnnitee Reoveepuhasti Ervita küla ühisveevärk Koroona impulss-elektrilahenduse seade Miiaste (Põlva) F2 õhuliin AdBlue analüüsiteenus Baasi F1, Olme F3, Veelikse F7, Viira F2 Soojusvõrkude seadmed ja rajatised Motora 266 alajaama F3 Sõelurite kummiamortisaatorid Laoriiulid Tugimaantee 21 Rakvere-Luige Tugimaantee 21 Saara-Venevere OJV Jäätmete torutranspordi süsteem Turvateenus

15
Võru PPA ja PA ühishoone Tugimaantee 21 Rakvere-Luige RMK Saaremaa teed Are aleviku reoveepuhasti Ärihoone Vineeri pressimisliin Metallide tootmis- ja töötlemistehas Ülekäigurajad Puuraugud Niibi tee Kuressaare kesklinn Pumpade varuosad Eesti elektrijaama konveierid Elektripaigaldised Kuivtrafod Sülearvutid Elevaatori-Lehola fiider

14
Topu sadam Riigitee nr 11345 Rahula-Saku Põdra tee kaablid ja Jüri-Lehmja 10 kV fiider Tartu Waldorfgümnaasium Elektritööd Ülejõe spordihoone Laohooned Kõvasulamplaadid Sõrve tuletornilinnak Tihendite varuosad

13
Tõstuks Korterelamu-ärihooned Raatuse kooli IT-vahendid Tartu Rahumäe kalmistu Otepää lasteaed Pähklike Amortiseerunud tooted Äri- ja tootmishooned Äri- ja tootmishooned Tootmishooned Urva alajaama 15 kV jaotusseadmed ja omatarbetrafo Tootmis-ja büroohoone Klaasriided Muhu tapamaja Eesti Elektrijaama plokk nr 3 Tori muuseum Suurköögiseadmed Arumetsa F3, Krissu F1, Keri F1, Ikla II F6 Pingesüsteemi muutmine Väike-Põllu F2, Katlamaja F14, Saesaare F1 Karste AJ F2 Diana AJ F2, Lossa AJ F2 ja Täku AJ F1 Lasteaia F5, Nuki F4, Pinnu F1/1 Elektrikeevitatud terastorud Anniste F1, Meosaare F4, Ollepa II F1 Esku F2, Järvküla F2, 7100 F2, Kitsevälja F2

12
Järva valla arengukava Sukelpumbad Elektrijaama vee ettevalmistusteenistus Pöördsulgur Analoogilahtisidumine Tootmishoone, külmladu Elektritööriistad Loodi F2 fiidri ja Vanaveski F1 Müütesüsteem Merepääste tsehh Elamu/ärihoone Kaablid Puiatu AJ F5 Hüdraulika õppestend

9
Reduktorid ja varuosad Sutesoo tee, Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee Eluhoone Väliujula Vasalemma-Riisipere km 64,69 metallsild Ridaelamu Rasina-Meeksi fiider Teehoolduse greider Magnetronid Elektripaigaldiste käidukorraldusteenus Peederga (Orissaare) õhuliin

8
Rihula tee, Lavi-Rihula tee Kõrvalmaantee 13101 Jõhvi – Ereda Korterelamu Juuru pastoraadihoone Kuivati mehhanismid Ventilatsioonisüsteem Mutrikeeraja Järva valla liiklusmärgid Niiduk Tehnopargi piirkonna kanalisatsioon Ristmik Korterlamu 6 kV lülituspunktid Elektrilised, pneumaatilised ja bensiinimootirga käsitööriistad Järelhaagised Talviku F2, Sillaotsa F1, Toosi F2

7
Kureoja sigala Ammoniaagiterminal Reastvere liivamaardla Tsentrifugaalpump Teraspoognad Infotabloo Elektriliitumine Sadama kvartali planeering Automaattankla Äri- ja tootmishoone Reoveemahutid Inventar Puutsa AJ F2 0,4 kV õhuliin Lagedi - Maardu viadukt Spordivahendid Metsküla karjäär

6
Veerelaagrid Elektriliitumine Korterelamu elektrivarustus Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik Voolikud Jaagupi sadam Põhjaveeseire Siseveod Elektritööd Pansioni F2, Põlluvälja F1, Välja F1 Räbi AJ F2 Rüütli plats Kolimisteenus Jalgratta- ja jalgtee

5
Rootori kapitaalremont Korterelamud T-profiil Ristmik Haljala "Tiina" AJ F2 Solniku (Kuuste) fiider F1 ja fiider F3 Rööpad Hõõrdkeevitusseade Pargi Lasteaed Jalgrattateed Lisaseadmetega traktor Säilitusremonttööde tasanduskihi paigaldamise OJV Sisehoovide haljastus Loo soojusvõrk Laagri soojusvõrk

2
Tootmishoone Tootmis- ja ärihoone Laborilauad Maidla - Aidu-Liiva kergliiklustee Viru tänav Puurkaev-pumpla Äri- ja eluhoone Soojatrassi lekke likvideerimine Teraskonstruktsioonide transportimine Ketirattad Lintkonveieri veotrummel Lintkonveieri mootor-reduktor Linda-Antsla 10kV fiider Tervisekeskuste ehitustööde omanikujärelevalve Helisüsteemid

1
Avariisulgurid Korterelamu Tootmishoone Ringlustoru EEJ trassid Toruklambrid Tisleritöökoda ja saeraami ruum Digikaamerad Tagaveski F5, Telve F4, Väluste F6, Ülejõe F3 Tuulikud Renite F2, Roti F16, F19 Kontorihoone Materjalid Mätastajaga maapinna ettevalmistamine Traktor