OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Tehiskattega korvpalliväljak Alajaam ja parkla Puhja ja Rõngu aleviku tänavad Tammiku tänav Haljastustööd Peremajad Jäätmekäitlustehas Skatepark Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmik Riigitee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare, riigitee nr 19134 Varbla – Väänja Välisvalgustuse hooldus Laiuse jääksoo Lehe tee Proovivõtuseadmed Nõmme AJ F11 Kasela kinnistu hooned BEJ varumahutid Töörõivad ja kaitsevahendid Koordineerimiskeskus Toomis- ja laohoone Tootmishoone Vaikne tänav Kesklinna lasteaed

29
Elamukvartal Energiatõhususe analüüs Tootmishoone Salme lasteaed Pärsama Lasteaed Üleujutusega piiri määramine Haljasalade hooldus Kasvukambrid Elektriliitumine Loobu jõe sild Projekteerimistööd Haldusteenus Narva linna objektid Tõnissoni plats Elamud, ärihooned, ühiskondlikud hooned Äri- ja eluhooned Muinasküla Kolimisteenus

26
Bioelektrilise aktiivsuse registreerimise süsteem Fiiberlaserpink Termokindlad keraamilised materjalid Lastemänguväljakud Võru linna haljastus Tamula järve rannaala planeering Mikitamäe teeninduspunkt Pae promenaad Sekundaarõhu täitepump Võrgulülitid Tille veskipaisu kalapääs Jalakäijate käigukohad Jakobsoni park Kolimisteenus Välitööde heli- ja salvestusseadmed Ratastraktor

25
Elamud Elamukvartal Möksi-Mardisaadu-Loksu maaparandussüsteem Ühendusteede maakorraldustööd Tõrva linna üldplaneering Soojustorustik Elektrijaama plokid nr 3 ja 4 Sildkraana Tui park Raasiku jaama kontaktvõrk Jõhvika ja Sirmiku tänav Jalgratta- ja jalgtee, parkla mahasõit Tõstevahendid Tootmishoone Siibri võll Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Põhimaantee 7 Riia-Pihkva Toila laululava Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Lümanda põhikool Ämari mootoritestimise perroon Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Ärihoone Korterelamu HEPA filtrid

24
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Parkla ja kõnnitee Keskjaotuspunkti KJP-1 10kV fiidrid Mõigu pea-alajaam, Järveküla-Rootsi I 10 kV fiider Põlva Spordikeskus Valgustuse elektriliitumine Tigu ja otsak Voose Päikesekodu Elektrimootor Teede tolmuvabad katted Liiv Ülesõidu- ja ülekäigukohad Kohila raamatukogu Teenindus- ja remondihall Kinnistute elektrivarustus

23
Põltsamaa AJ Taimekaitseprits Kaugkütte jaotustorustik BEJ elektrijaama tööstusbaas Korterelamu Antsla linna reoveepuhasti OJV Korterelamu Rapla Tervisekeskus Decora ehituspood Tööriistad, masinad ja seadmed Elva eakate päevakodu Korterelamu Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Korterelamu Elektriliitumine

22
Vooreküla karjäär Korterelamu Moonaküla tänavad Seguri detailid Hoone Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud Ladustamisteenus Hoone Aia alajaam Kose lasteaed Kraavide rajamine ja hooldus Selgise TTP-301 maaparandussüsteem BEJ kütuseetteande juhtimissüsteem Terastooted Pesupesemisteenus Liiklusmärgid

18
Vooderdustööd Tööstus- ja laohoone Eesti Taimekasvatuse Instituudi õueala Kabel Mahutid Tööstusterritooriumide hüdrogeoloogiline seire Puiduhake Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kaupmehe tänav Porivaibad Elektrijaama AJ keskpingejaotla Kivistiku-Nuia alajaam Türi, Vändra ja Uuemõisa Kodud Kohtla-Järve 35/10/6 alajaam Lasteaia mänguväljak Ristiku lasteaed Kihelkonna kool Mättaraba, Soometsa ja Rebase maaparandussüsteem Piiri PÜ-200 maaparandussüsteemi Viimsi rulapark Kast- ja platvormkonteinerid Turba etteandeliin

17
Ankrud Segud Kaoliinvill Keraamiline nöör, papp ja paber Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Korterelamute lammutustööd Jaama-Viru tänav Trummelreaktori pesemistööd Foorisüsteem Kuusalu-Saunja 10 kV fiider Raudteeveeremi ohutusseadmed Ahtme-Raudi ja Ahtme-Viivikonna jaamavaheteed Väravad Tuletõrjekappide päästevarustus Eesti-Norra koostööprogramm Telgid Sõmeru PÜ-46 maaparandussüsteem Rausvere-Pannjärve kergliiklustee

16
Elektrikapid Balti Elektrijaama äravoolukanal Korterelamu Mahutid Äri- ja büroohoone Paariselamu Tolueen Atsetoon Enefit Energiatootmine ASi territoorium Ärihooned Keevitusmaterjalid Ühiskanalisatsiooni ühendustorustik Elektriliitumine Lüganuse valla haljastud Padise-Siimika 10 kVF Mõisaranna tee parkla Pukamardi tee, Kiusumetsa tee Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee Hoonestus Jõulinnak Kadrina discgolfi rada Pingid Tööstuslikud õlid ja määrdeained Gaasitorn Õlitrafo Radioaktiivsete ainete transport Skanner ja keeraja sõrmjätkale

15
Päikeseelektrijaam Viljandi Waldorfkool Mai elamupiirkonna reoveekanalisatsioon Tugimaantee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu Hooldekodu Ehitusjäätmete sorteerimisplats Tänavavalgustus Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Potitaimede masinistutus Objektipõhine raieteenus Turvateenus Haridus- ja kultuurihoonete koristusteenus Võru linna tänavavalgustus Türi Tervisekeskus Mahlamäe vana katlamaja Piirsalu rahvamaja Päikesejaam Tõrva valla haljasalad SPA Hotell Meri Võivere tuuleveski Kaitsealade hooldus Erinevate jäätmete kogumine Kohila Avatud Noortekeskus Soonuri URAL-33 lõikehambad Pargiteed Teenindusmaja Äri -ja tootmishooned Metallitooted Kaitsekorralduskavade rakendamine Arheozooloogiakollektsiooni hoidla Korterelamud

12
Viljandi raekoda Korterelamud Haapsalu holmide tööstus- ja sadamate ala tänavad Tänavad ja platsid Rullketid Voolumõõtur Kilingi-Nõmme reoveekogumisala Installatsiooniprogramm "Elav park" Tootmishoone Teravilja elektrivõrk Teip Jäätmevedu Elektripaigaldustööd 0,4kV jaotla elektriseadmed Tarvikud Iru Elektrijaama katlaruum Käsi-kett-talid Kõrgsurvevoolikute valmistamise seadmed Freesitud asfalt Teleskooplaadurid Kuressaare Gümnaasium Aravete võimla

11
Kiviaed Elamukvartal Reiu-Raeküla suusakompleks Rail Baltic reisirongide hooldedepoo Kopa valudetailid Naha AJ F3 Allmaa laadurveokid Vedrud ja varuosad Fläkt varuosad Ajamid Kadrina Keskkooli parkla Türi Päevakeskus Sademevee analüüs Moodul-liivakastid Päikeseelektrijaamad Kõrgessaare Vabaaja Keskus

10
Park Tootmishooned ja ladustamisplatsid Maa-ala korrastamine Roostiku ala puhastamine Ärihoone Logistikakeskus Krooningi biometaantankla Kärdla kalmistu hooldus Raudbetoonist bussiplatvormid Vee- ja kanalisatsioonitorustik Reola-ülenurme fiider Email Mõõtemuundur Kliimaseadmed Kaavi tuletorn Teenindushoone Äri- ja tootmishooned Lootuse Küla Keila keskus L-80, L-81, L-82 ja Konsu 110/35/6 kVAJ Kronska-Lamba arenduspiirkonna liitumisühendus Energia- ja ressursiaudit Endine kutsehariduskeskus Kinnistu liitumine Kaagjärve, Jõu ja Alakase kioskalajaamad Tootmis- ja laohoone Pehme rullpaber

9
Jalg- ja jalgrattatee Keila Kultuurikeskus Terasest valudetailid Õhujaoturid Balti Elektrijaama bagerpumbad Rajatised ja seadmed Tammiku hüdroelektrijaam Allmaa laadur-ekskavaator Elamu- ja ärihoone Kroonikeskus Soomet ja Eestit ühendav raudteetunnel Äri- ja eluhoone Peetla turbatootmisala Lennuõnnetuste mobiilne treeningkompleks Sikassaare–Nasva 35 kV ÕL Lasteaed Männi rühmaruumid Kohila lasteaed Männi Kesklinna pargi mänguväljak Rakvere Ametikooli õpilaskodu Tootmishoone Autokeemia Alusmati katted

8
Vesinikandur Täiturmehhanismid Veoteenus Heakorratööd Komplektne 500kW konteinerkatlamaja UPS'ide hooldus Kinnistute liitumisühendus Jäätmevedu Esitlustehnika Elamud, teenindus- ja tootmishooned Kõvemaa tervisespordikeskus Narva linna teekatted Hooldekodu Konteinerite alused Äri- ja eluhooned Settetiigid Filtraadi pumbad, filtraadi mahuti, soojusvaheti ja tõsteseadmed Kiirvoldikvärav Eakate kodu Villa Benita Paldiski lõunasadam

5
Neeme sadam Kärdla optiline sidekaabel Niitmistööd Ellingud Põltsamaa valla IT riistvara Pumbajaamade ülevoolud BEJ tugijalad ja -konstruktsioonid Ventilaatori labad Sõtke jõe tamm Tugimaantee 90 Põlva - Karisilla Tervisespordi välikompleks Mobiiltehnika kardaanid Purskkaev Raiglamõisa alajaama 0,4kV IIs fiider F12 Jäätmete purusti

4
Kontor-töökojahoone Äri- ja tootmishooned Spordiväljakud Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised Haapsalu Metsakalmistu Teeääred Elektritooted, -materjalid ja -tarvikud Elva 110/15 kV alajaam Suitsu- ja vingugaasiandurid Isikukaitsevahendid Broneeritud plaadid Liipripuru Tranformaatorid Jaotusalajaamade korrashoiutööd Kaugu AJ F1 Virtuaalsed elektrijaamad Majutushoone Noblessneri kvartali välikoristustööd Viimsi valla sademeveerajatised

3
Äri- ja korterelamu Diatoomtelliste ning abrasiivi- ja tulekindeltellised Omanikujärelevalve teenus Mobiilne monitooringujaam Järva-Jaani lasteaed Jaanilill Tamula rannapromenaad Elamurajoon Aakre küla ühisveevärk- ja kanalisatsioon Laasme-Villemi maaparandussüsteem Kalda-Joala ristmik Äri- ja tootmishoone Tuletõrjevee mahutid Härjapea jõe voolusäng Aspiratsioonipaigaldised Meditsiinilised voodid, mööbel

2
Kaugküttetorustikud Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Pikaliiva tänava tänavavalgustus J. V. Jannseni plats ning skulptuur Toruklamber Toitlustushoone Tootsi F1 Hakkepuit Peapumbajaam 11kV kaldaelektrivõrk Automaatveski Türi ja Paide Kodud Kõrgepingeliinide aerolaserskanneerimine

1
Jäätmekeskus Väätsa aleviku soojatorustik Kuivatusainete kuivati Valuoja oru mängulinnak ja skatepark Valgustusvahendite komplektid Tootmis- ja laohooned Rannavõrkpalliväljakud Piirdeaia moodulid Väli-lauatennise lauad Äri- ja tootmishooned Inertssõelurid Soojustorustik Kaitseväe sidevõrgud Puittraaversid Komplektalajaama nr 8989 Isolaatorite tugivardad Pargi Lasteaed Viimsi valla geodeetiline võrk Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldus