OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Korterelamu Talvine teehooldus Geodeetiline mõõdistusseade Büroo- ja laohoone Elamud Vastemõisa rahvamaja Suure-Jaani staadioni teenindushoone Rakvere tänav Ühisveevärk- ja kanalisatsioon Vee- ja kanalisatsioonitorustik Infotablood Eesti Vabaõhumuuseum Pumba varuosad Metanoolitehas Harvendusraie Tänavavalgustid Multimeediakompleks Heitvee biofiltrite hoone Pärnu üldhariduskoolid Eesti Taimekasvatuse Instituut

27
Jäätmeaed Laut Metalli töötlemise tootmishooned Ohtlike jäätmete kogumisring Tõstukid Veetorustik Tõrenurme liivamaardla Sopimetsa lubjakivimaardla Juhtseadmed Õppe- ja teadushoone Delta Turvasüsteemid Paide linna ja Järva valla jäätmevedu Tulekindel tellis Maaühenduskaitse seadmed Toitur-purustite lõiketerad Kontoritarbed

26
Vee-, kanalisatsioonitorustik Õppevara Ökofüsioloogialabor Hõljuki hooldus Analüüsid Biokütus Põhja-Pärnumaa valla üldplaneering Sanitaartehnilised materjalid Ärihooned Infotahvlid Ülekäigurajad Tõstamaa valla teed ja tänavad Pneumaatiline võrk Miiduranna ja Haabneeme gaasitorustikud Kõnnitee Reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustik Puurkaev ja veetrassid Vana-Põltsamaa lossiansambel Võsupere laste mängurühm

25
Linnapargi mänguväljak Narva maantee Tsooru rahvamaja Maleva kruusamaardla Kõldu liivakarjäär Korterelamud Kulina lasteaed Kernu Valla Rahvamaja Nõo valla kruusateed Tallinna Lastesõim Päkapikk Riigitee 17125 Vilgu-Vinni-Pajusti Turvaseadmed Virumaa sisemaakülade mälumaastikud Lumetõrjetööd Katastermõõtmisteenus Rataslaadur

24
Ärihoone ja elamud Ärihooned Laohoone Laohoone Lao- ja majutushoone Korterelamu Käru PAJ elektrivõrk Vee-, kanalisatsioonitorustik Tallinna linna tänavavalgustuse hooldus Sisustus Konteinertankla Neitla liivakarjäär

23
Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud Sademeveetorustik Välitreeningväljak Saikla, Piilasoo, Kuumi turbatootmisalad Reostunud pinnase töötlemine Kontorihoone Põltsamaa linnus Fooriobjektid Võimendid Spooni kuivati Painutusmasin Rullvorm Tööstuslik giljotiin Trapetspink Karuselltööpink

20
Soojusvahetiga soojasõlmed Büroo- ja laohoone Elamud, korterelamud Ärihoone ja parkimismaja Sademeveetorustik Remonttööd Masinakuur Heakorratööd Automaatsed kiirusmõõtesüsteemid Napsi turbatootmisala Parika turbatootmisala Värska-Saatse tee A. Puškini ja Malmi tänav Ühislaut Laut Vao pagulaskeskus Trükised Kinnistu elektriliitumine Türi põhikool ja spordihoone Kanalisatsioonitorustikud

19
Parkla Tallinna Lasteaed Südameke Lasteaed Nurmenukk Viilhallid Ärihoone Tootmishoone Elektriliitumine Mustjala rahvamaja Jalgtee Elamud Elektriliitumine Laeankurdamispinkide puurimisinstrumendid Rehvipurustussüsteem Pääslad ja valvesüsteemid Puurkaevuhoone Süsihappegaasi gasifikaator Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Ärihoone Ringtee Stock Elektrivarustus Kõpu tuletorn

18
Ärihooned Tarekese tee Keeritiigi park Lusti lasteaed Autode varjualune Uusküla küla veetöötlusjaam Tammuru veetöötlusjaam Korterelamud Mustla aleviku reoveekogumisala Korterelamud Tootmishoone RTU ja lisaseadmed Jääkreostusobjektide seirepuuraugud Sidelapid Kontaktvõrgud Hakkepuit Jahutusseadmed Ärihoone Ärihoone, üksikelamu Elektriliitumine Elektrivõrk Tootmishoone Kompaktlaadur Juuru Eduard Vilde kool Elektriliitumine

17
Oja tänav Saalungi tänav Ärihooned Elamud Türi linna jõulukaunistus Muuga reoveepumpla Mobiilne purustus Eesti Elektrijaama bagerpumbad Rõuge kaugtöökeskus Asfalteerimistööd Tänavavalgustus Jäätmevedu Abitoiteta kaitsereleed Pärnu, Saare ja Viljandi maakondade kruusateed

16
Lasteaed, kool ja üldhooldekodu Tootmishooned Jaotusalajaam nr 286 Majutushooned Laboratoorsed ultrakülmikud Valgusfoori lambipirnid Elektriliitumine Lõhkematerjalide ladu Ranniku matkarada Videosein Põltsamaa ja Põhja-Sakala valla jäätmevedu Raudtee kombineeritud teeblokeeringud Vanasadama kai nr 10 Kaevandusseadmed Elektrivõrk

13
Narva Keeltelütseumi parkla Ülenurme teelõik ja Võrumõisa-Ringtee ristmik Kernu Põhikool Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid Kütuse kraapkonveier Tõsteseadmete ja raudtee pöördringide hooldus- ja remonttööd Kaitsme nimivool

12
Kõnnitee Haabneeme ranna teenindushoone Viimsi bussiootepaviljonid Korterelamu Vibustaadion Elamud Ühiselamu, korterelamud Mänguväljak Tootmishoone Kuuse- ja männitaimede kaitsmisvahaga töötlemise masin Konkslift tõstukiga veoautod Suigu välijõusaal Virnastaja Lange motokeskuse kardikeskus Haabersti jäähall, majutushoone Kontor

11
Tilsi kultuuritare Jahimaja Keskkonnajaam Elva Kesk tänav ja linnaruum Laagri lasteaed Valguskaunistused Talvised heakorratööd Elektrituulik Riisipere -Turba raudteelõik Lumetõrjetööd Korterelamu Uus-Sauga 10/6 kV alajaam

10
Heimtali Põhikooli staadion Peipsi, Pihkva, Lämmijärv, Emajõgi ja seotud jõed Ristmiku piirkonna kõnniteed ja parkimiskohad Tootmishoone Puude raie Komplektalajaam Eesti Elektrijaama abihoone Hooviala ümberkujundamine Trükiteenus Väike-Kareda mõisa park Kurisoo mõisa park Tänavavalgustus Pereelamud Keskkonnaameti bürood

9
Ohtlike puude raie Kergliiklustee Elamud Sõtke jõgi Pellet TalTech katlamajad Välitreeningala Hübriidekskavaator Äärikud Ridaelamu Elektrivarustus

6
Elektrivarustus Kaablid Alajaam nr 77 Teekatte tasasuse mõõtmine Viljandi Metsakalmistu Mustvee-Hansti 15 kV fiider Põllukultuuride optiline sorteer Tootmishoone Järlepa-Kose 10 kV õhuliin Kaablid

5
Mooste kaugküttevõrk Vastse-Kuuste kooli võimla Vastse-Kuuste kool Tartu maantee tänav ERMi B-sissepääs Laut Side tänav Autoremonditöökoda Räpina linna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Kunstmurukattega jalgpalliväljak Hoonekompleks Sõdurikodu Targa maja lahendused Elektriliitumine

4
Elamukvartal Äri- ja tootmishoone Üksikelamud Korterelamu Valgejõe saar Konteinerid Multifunktsionaalne veesilm Rajatraktor Kortermaja Holstre mõis Rulluksed

3
Invatualetid ja konteinertualett Tootmishoone Elamukvartal Elamud Toila Gümnaasiumi jalgtee Tabivere jalgteetunnel Pikk tee Konteinerkatlamaja Konveieri rullikud Võttekaamerakomplektid Tohumetsa tee Kunstide kool Pajaka mahasõidud Järva-Jaani koolihoone Painutuspink

2
Väikeveok Teemamaja Särevere lailäviülevoolud Lohusalu veetoru Tallinna ja Ämari lennujaamad Gruusia haljak Tuletõrjevee torustik Väike-Maarja valla pumbajaamad Kõiguste sadam Kontaktvõrgu hooldusmasin Veduri depoo