Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Elamud ja majutus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Teed ja liiklus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tootmine ja logistika Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

27
Jäätmekäitlus Põllumajandus ja loomakasvatus Tootmine ja logistika Jäätmekäitlus Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Tootmine ja logistika Maa-alad ja planeeringud Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Jäätmekäitlus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

26
Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Maa-alad ja planeeringud Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Tehnovõrgud Teed ja liiklus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Muinsuskaitse Äri- ja haldushooned

25
Vesirajatised ja maaparandus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Tootmine ja logistika Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Maa-alad ja planeeringud Lumetõrjetööd Katastermõõtmisteenus Rataslaadur

24
Ärihoone ja elamud Ärihooned Laohoone Laohoone Lao- ja majutushoone Korterelamu Käru PAJ elektrivõrk Vee-, kanalisatsioonitorustik Tallinna linna tänavavalgustuse hooldus Sisustus Konteinertankla Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Neitla liivakarjäär Kuusalu valla üldplaneering

23
Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud Sademeveetorustik Välitreeningväljak Saikla, Piilasoo, Kuumi turbatootmisalad Reostunud pinnase töötlemine Kontorihoone Põltsamaa linnus Ühisveevoolud Fooriobjektid Võimendid Lammutustööd Spooni kuivati Painutusmasin Rullvorm Tööstuslik giljotiin Trapetspink Karuselltööpink

20
Soojusvahetiga soojasõlmed Büroo- ja laohoone Elamud, korterelamud Ärihoone ja parkimismaja Sademeveetorustik Remonttööd Masinakuur Heakorratööd Automaatsed kiirusmõõtesüsteemid Napsi turbatootmisala Parika turbatootmisala Värska-Saatse tee A. Puškini ja Malmi tänav Ühislaut Laut Vao pagulaskeskus Trükised Kinnistu elektriliitumine Türi põhikool ja spordihoone Kanalisatsioonitorustikud

19
Parkla Tallinna Lasteaed Südameke Lasteaed Nurmenukk Viilhallid Ärihoone Tootmishoone Elektriliitumine Mustjala rahvamaja Jalgtee Elamud Elektriliitumine Laeankurdamispinkide puurimisinstrumendid Rehvipurustussüsteem Pääslad ja valvesüsteemid Puurkaevuhoone Süsihappegaasi gasifikaator Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Ärihoone Ringtee Stock Elektrivarustus Kõpu tuletorn

18
Ärihooned Tarekese tee Keeritiigi park Lusti lasteaed Autode varjualune Uusküla küla veetöötlusjaam Tammuru veetöötlusjaam Korterelamud Mustla aleviku reoveekogumisala Korterelamud Tootmishoone Vanasadama kaid RTU ja lisaseadmed Jääkreostusobjektide seirepuuraugud Sidelapid Kontaktvõrgud Hakkepuit Jahutusseadmed Ärihoone Ärihoone, üksikelamu Elektriliitumine Elektrivõrk Tootmishoone Kompaktlaadur Juuru Eduard Vilde kool Kontoritoolid Elektriliitumine

17
Oja tänav Saalungi tänav Ärihooned Elamud Türi linna jõulukaunistus Ohtlikud jäätmed Muuga reoveepumpla Mobiilne purustus Eesti Elektrijaama bagerpumbad Rõuge kaugtöökeskus Asfalteerimistööd Tänavavalgustus Jäätmevedu Abitoiteta kaitsereleed Pärnu, Saare ja Viljandi maakondade kruusateed

16
Välisvalgustus Lasteaed, kool ja üldhooldekodu Tootmishooned Jaotusalajaam nr 286 Majutushooned Laboratoorsed ultrakülmikud Valgusfoori lambipirnid Elektriliitumine Lõhkematerjalide ladu Ranniku matkarada Videosein Põltsamaa ja Põhja-Sakala valla jäätmevedu Raudtee kombineeritud teeblokeeringud Vanasadama kai nr 10 Kaevandusseadmed Elektrivõrk

13
Narva Keeltelütseumi parkla Ülenurme teelõik ja Võrumõisa-Ringtee ristmik Kernu Põhikool Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid Kütuse kraapkonveier Tõsteseadmete ja raudtee pöördringide hooldus- ja remonttööd Plastitöötlemistehas Kaitsme nimivool

12
Kõnnitee Haabneeme ranna teenindushoone Viimsi bussiootepaviljonid Korterelamu Vibustaadion Elamud Ühiselamu, korterelamud Mänguväljak Tootmishoone Kuuse- ja männitaimede kaitsmisvahaga töötlemise masin Jäätmevedu Konkslift tõstukiga veoautod Suigu välijõusaal Virnastaja Tootmis- ja ärihooned Lange motokeskuse kardikeskus Haabersti jäähall, majutushoone Liftide hooldus Kontor

11
Tilsi kultuuritare Jahimaja Keskkonnajaam Elva Kesk tänav ja linnaruum Laagri lasteaed Valguskaunistused Maanteemuuseum Talvised heakorratööd Elektrituulik Riisipere -Turba raudteelõik Lumetõrjetööd Korterelamu Veepuhastusjaam Uus-Sauga 10/6 kV alajaam

10
Heimtali Põhikooli staadion Peipsi, Pihkva, Lämmijärv, Emajõgi ja seotud jõed Ristmiku piirkonna kõnniteed ja parkimiskohad Tootmishoone Puude raie Gaasidetektor Komplektalajaam Büroohoone Eesti Elektrijaama abihoone Hooviala ümberkujundamine Trükiteenus Keskpingevõrk Väike-Kareda mõisa park Kurisoo mõisa park Tänavavalgustus Pereelamud Välikoristusteenus Keskkonnaameti bürood

9
Ohtlike puude raie Kergliiklustee Elamud Sõtke jõgi Võru veemajandusprojekt Välisministeeriumi peahoone Pellet TalTech katlamajad Välitreeningala Platsid Hübriidekskavaator Äärikud Ridaelamu Saku valla üldplaneering Sakala Maleva staap ja tagalakeskus Jõgeva linna haljastud Türi valla jäätmevedu Elektrivarustus

6
Elektrivarustus Kaablid Alajaam nr 77 Teekatte tasasuse mõõtmine Viljandi Metsakalmistu Mustvee-Hansti 15 kV fiider Põllukultuuride optiline sorteer Tootmishoone Järlepa-Kose 10 kV õhuliin Veetorustik Kaablid

5
Mooste kaugküttevõrk Vastse-Kuuste kooli võimla Vastse-Kuuste kool Tartu maantee tänav ERMi B-sissepääs Laut Side tänav Autoremonditöökoda Räpina linna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Kunstmurukattega jalgpalliväljak Aruküla Põhikool Hoonekompleks Turvateenus Sõdurikodu Targa maja lahendused Elektriliitumine

4
Elamukvartal Äri- ja tootmishoone Üksikelamud Narva linnaarhiiv Korterelamu Valgejõe saar Konteinerid Multifunktsionaalne veesilm Kehra Gümnaasiumi algklasside hoone Rajatraktor Kortermaja Holstre mõis Tootmis- ja büroohoone Rulluksed

3
Invatualetid ja konteinertualett Tootmishoone Elamukvartal Elamud Voka aleviku jalgteed Toila Gümnaasiumi jalgtee Tabivere jalgteetunnel Pikk tee Konteinerkatlamaja Konveieri rullikud Võttekaamerakomplektid Tohumetsa tee Kunstide kool Kose valla teed Pajaka mahasõidud Järva-Jaani koolihoone Suitsugaaside monitooringusüsteem Painutuspink

2
Väikeveok Teemamaja Teede remont Särevere lailäviülevoolud Lohusalu veetoru Tallinna ja Ämari lennujaamad Jäätmevedu Gruusia haljak Tuletõrjevee torustik Väike-Maarja valla pumbajaamad Kõiguste sadam Kontaktvõrgu hooldusmasin Veduri depoo