Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Videotehnika Saku kultuurikeskus Elektrivõrk Põltsamaa linna staadion Komplektalajaam nr 8443 Korterelamu Kärgandi:(Kallaste) AJ F1 Proovivõtukoht ⁠L300 Balti-Tartu õhuliin Enefit 140 paigaldis nr 2 Elektripaigaldised Kangru aleviku ÜVK Eluhoone Korterelamu Tamme laut Korterelamud Tallinna Spordihalli spordibaasid Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa

30
Elamu-ärihoone Diiselgeneraatorid Korterelamu Elu- ja ärihooned Äri-ja tootmishooned Äri -ja tootmishoone Keevissuits Väikeveekogud Puurkaev Karuka AJ F1, F

27
Pinnase- ja sadevee ärajuhtimissüsteem Korterelamu Jääkreostuskollete likvideerimine Kuremaa ujula külalistemaja Haavapuitmassi tootmise tehas Salla turbartootmisala GPS seireteenus Puiduhakkur Kontoritarbed Elektriliitumine Riigitee 69 ja 25214 Heltermaa ja Rohuküla sadamad

23
Tõkkepuu toitekaabel Leisi veevärk Haldushooned Ärihoone Korterelamu Kaugloetavate arvestid Riigitee 24 Tapa – Loobu Remniku õppe- ja puhkekeskus Palupera-Puka sild Siseaiandustehnoloogiad Korterelamu Tugimüür Sidevõrgud J. Gagarini tänav Moe küla veemajandusprojekti OJV Koristusteenus Elamud Korterelamud Lääne-Nigula valla eriplaneering Võrgulülitid Vooluhulga mõõtur

20
Kontorid Korterelamud Korterelamu Kobratu liivakarjäär Korterelamu Parkimismaja Ruupa AJ F4 Elektriliitumine Korterelamu

19
Kinnisvara korrashoiuteenus Kuivenduskraavid Sademeveetorustik Elamurajoon Suur-Jõe tänav Solarise keskus (Sakala) Ärihooned Detailplaneerig Ärihoone Korterelamu Sõpruse puiestee reoveekollektor Busside ümberpööramisala

18
Elamud Kütteõli Otepää Linnamägi Kiviõli Vene Kool Süsinõmme liivakarjäär Kaksikelamud Kuuskede kogumine Vee- ja kanalistasioonirajatised Elektrivarustus Korterelamu Antibiogrammid Dresiin Helitehnika Värvi- ja kuivatuskamber

17
Elamurajoon Tootmis- ja laohooned Laohooned Äri-ja tootmishoone EEJ bagerpumpla nr 4 Ait-kuivati lammutamine Traktor Parksepa lasteaed Tootmishoone Leemeti abihoone Tammiku alajaama F3

16
Viilhall Äriruumidega korterelamud Tööstuskatlamaja lammutamine Ventilatsiooni- ja jahutusseadmed Veepumbamaja Tootmishooned Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee Laohoone Ridaelamu Taevakivi Ärikeskus Sillamäe lastemuusikakool Rõuge ürgoru jalgtee-matkarada Kinnistu peakaitse Joogitopside komplekt Konstantin Pätsi mälestusmärk

13
Lutsu MÜ elektrivarustus Tulekindlad tellised Ülesõidu F2 Võime:(Valga) F1 Elamu ja ärihoone Ärihoone Elektripaigaldiste käidukorraldusteenus Pärna AJ F2 Torni MÜ liitumisühendus Palmse mõisa külmkavuhoone Alajõe terviseväljak

12
Ärihoone Korterelamud Raudi liivakarjäär Kaopalu kruusakarjäär Konteineriterminal Värska sadam ja promenaad Riigikantselei hooned Üksik- ja ridaelamud Äri-ja laohoone Tootmishoone Elamurajoon Tankla Misso vana koolihoone Bussiootepaviljonid Mootorajamid Konteiner Korterelamud Rapla kruusateed Tootsi AJ F2 Elektriliitumine

11
Viitina külakeskus Haiglalinnak Soojatrass, küttesüsteem Lammutustööd Kopplaadur Ärihoone Sõidukite teenindushoone Komplekteerimiskeskus Kortermaja Kehtna-Kehtna 10 kV fiider Vee- ja kanalisatsioonitorustik Lasketiir Seliküla AJ 0,4 kV fiidrid F1 ja F2 Elektrivõrk Põhja-Sakala valla ühisveevärk Tappoja AJ F1 Positsioneerisilindrid

10
Parkimismaja Toetuskeskus Meiela Korduva üleujutusega ala piiri määramine Juurdepääsutee sademeveetorustik Päikeseelektrijaam Autoõppesõidu polügon Kiviaja teemapark Kämpingud Kureküla AJ F1 ja F3 TÜ ühiselamu Kotka veetöötlusjaam Riigitee 78 Kuressaare–Kihelkonna–Veere Jausa veski AJ F2 Kinnistu nimivool Kassi AJ F1 Häädemeeste valla üldplaneerigu KSH

9
Kegliiklustee Korterelamu Elamud Elektripaigaldised Punane torn Koreli alajaama 0,4 kV fiider F2 Häädemeeste valla üldplaneering Elektriliitumine Mobiilne haagistankur Raudteeülesõidukohtade liikluskorraldus Tammiku Põhikool

6
Ratastrakor Vastseliina rahvamaja Äri- ja tootmishooned Kohvik Äripinnaga korterelamu Lastekodu peremajad, pereelamud Krasnasoo tee Lasketiir Piha tuulepark Aegviidu külastuskeskus Merimetsa tugikeskus Korterelamu Sõjalise lõhkematerjali tehas

5
Schengeni eelootealad Laohoone Alumiiniumsulfaat Elamud, kontor-laohoone Büroo-, teenindus - ja laohooned Paide tehisjärv Geodeetiline mõõdistamine Klaasriie Teekatendite kandevõime mõõtmine Kollektor Erihooldekodu F1:Pilistvere: (Võhma) Kaarepoolide seadmed Kombineeritud survepesuauto Elektriliitumine Rakke konteinerkatlamaja Elektriautode laadijad Juurdepääsutee Alajaama F5 Jäätmevedu Soe AJ F1 Pumpade varuosad

4
Erihooldekodu Põhja-Eesti väljaõppekeskus „Aloha“ Surfiklubi Korterelamud Majutusasutus Büroo- ja laohoone Konteinerkatlamaja Käärdi metsapark Hammaste-Võnnu kergliiklustee Linnamäe AJ F2 Spordihall Ühislauda lammutamine Elektriliitumine Kurtna küla AJ F2 Virtsjärve AJ F2

3
Ait-kuivati Kiviõli linna keskväljak Elu- ja puhkekeskus Tääksi lasteaed Veetöötlusseadmed Administratiivhooned Veetöötlusjaam, vee- ja kanalisatsioonitorustikud Kummitehnilised tooted, tihendusmaterjalid Jantra karjääri tee, Liivamäe tee, Niitesoo tee Luige-Kangru ühisveevärk ja -kanalisatsioon Haiglavoodid ja voodikapid Papissaare sadam Liitumisühendus, Jõgeva-Vaimastvere fiider Elektriliitumine Tuulepargi alajaam

2
Hostel Esindushoone Jäätmejaam Söökla Vaibla puhkeala Vee- ja kanalisatsioonitorustik Sillamäe prügila Harvendusraie- ja sanitaarraieteenused Teleskooptõstuk-laadur Teekatte kandevõime mõõtmine Jäätmevedu Äri- ja eluhooned Tagula alajaama F2 Jäätmevedu Büroohoone Riisipere 110kV alajaam Valudetailid Farmi AJ F1 Hüdrosilinder