OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Elektrivarustus Pindi kiriku parkla Poolvagun Kennelihoone Soojustorustike materjalid Tehase tootmistehnoloogia Narva ja Jõhvi teenindusbürood Võnnu kaugküttetrassid Ärimaja

29
Biogaasijaam ja juustuvalmitusladu Ulukite töötlemise hoone Elektrivarustus Vabadussõja võidusammas Korterelamu Võru Noortekeskuse õueala Majutushoone-spaa Otepääl Otepää keskväljak Kubija ranna laudis Võru Kesklinna pargi mänguväljak Tasakaalukiiged Elamud Elu- ja ärihoone Põlvas Korterelamu Rapla - Türi 35 kV ÕL Väikeplatside niitmine Maidla küla ÜVK Lokuta liinikraanisõlm Taagepera lossikompleks Tuula seltsimaja Hoone Vabaduse väljak 7 Katastriüksuse mõõdistamine Veespordi- ja veeturismi keskus

28
Tartu linna kinnistute müük Jõgeva valla kinnistute müük Kortermaja lammutus Vallimäe teed Kastre valla haljasalad Tootmishoone Tootmishoone Korterelamu Tehnosüsteemide hooldus Antennimastid Suurupi külas Raamatukogu Narvas Hooned Narva Peetri platsil Korterelamu Tootmishoone Korterelamu AFS-õhkkuivati mahuti Universaalhall Tallinnas Vaakumsüsteem Kaugküttetorustik Maaparandustööd Saue valla üldplaneering Korterelamu ja katlamaja Sillamäe SEJ

27
Elamud Toila valla kinnistute müük Kaugküttesõlm Paide 330/110/35/10 kV PAJ Liinipinge muutmine Väo liiklussõlm Elektriliitumine Maanteeameti Jõhvi ja Narva teenindusbürood Tallinna Tehnikaülikooli ICT maja Kooli- ja spordilinnak Lemsi veetorustik ja survekanalisatsioon Kompaktlaadur Ambla Põhikool Oksajäätmed Ärihoone liitumisühendus Vastseliina katlamaja Torgi AJ F1 Ehitusmaterjalid- ja tarvikud Tööstuse tänava sild

26
Valga valla üldplaneering Kohtla-Järve jalgpalliväljak

24
Antsla valla ehitustööd Avalik linnaruum Pärnamäe ja Pärnaoru PEJ Serveriruum Suur-Jõe tänav Kose-Risti kruusakarjäär Kesknõmme kalakasvandus Kiusumetsa liivakarjäär

23
Tahkuna tuuliku elektrivarustus Ööriku tee ja Kaali tee Järve kinnistu elektriliitumine Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum Riigitee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Keevitusseadmed Gaaskustutusseadmed Avaliku- ja erasektori partnerluses hooned Soojustorustikud Poomniiduk AS Võru Vesi päikesejaamad Jaanikese päikesepark Võru lasteaed Päkapikk Rakvere Karmeli kirik Põltsamaa valla puhkealad Elektriliitumine

22
Eesti Kunstiakadeemia parkimis- ja õueala Steam boiler Mustvee-Vilusi 10 kV fiider Ämari perimeeter Sillamäe Vanalinna Kool Kappide lukusüsteem Paks Margareeta hoonetekompleks Pöörmeosad Tartu Tamme Kool

21
Suuremõisa jõe koelmualad Märjamaa Gümnaasiumi spordihoone Põlva linna soojustorustik Võru-Kääpa 10kV fiider Rakvere linnuse konvendihoone Kimptruubi komplektid Puuetega inimeste eluase Georg Otsa mälestusmärk Kalakasvatuse ujuvkaid Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama asfaltkatted

20
Elering AS hankeplaan 2020 Maanteeameti hankeplaan 2020 AS Hoolekandeteenused hankeplaan 2020 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hankeplaan 2020 Eesti Raudtee hankeplaan 2020 Elektrilevi OÜ hankeplaan 2020 Enefit Energiatootmine AS hankeplaan 2020 Enefit Kaevandused AS hankeplaan 2020 Enefit Green AS hankeplaan 2020 Eesti Energia hankeplaan 2020 Kehtna valla kinnistute müük Lüganuse kirik Parapalu AJ F1 Ühiselamud Auto kliimaseadmed Vee- ja kanalisatsioonitorustik Kuusiku tee Söökla Puidutööstus Kütuseetteande liinid Reaktor Biomass Tartu lasteaed Pääsupesa Sild Muru niitmine Reoveepumplad

17
Kergliiklustee Tartus Gabariitne vanametall Kammeri maaparandussüsteem Konteinerid Ärihoone Tootmishoone

16
Kaarhall Tootmishoone Vana-Narva maantee Vaiatu sigala alajaama F2 Sulgventiilid Korterelamud Tootmis-, lao- ja büroohoone Laohoone Nõrkvoolusüsteemid Mõõteriistade taatlemine Õhukuivatid Tenniseväljak

15
Räpina vallamaaade müük Jõhvi linnapargi pingid Kadrina madalseiklusrada Balti elektrijaama puhastusrajatised Annelinna mängu- ja puhkeala Riigitee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme ja riigitee nr 24150 Viljandi-Metsküla Paldiski hooned Kleebised Digiekraaniga laud Tänassilma veetootmismahutid Treimani rahvamaja betoonplats Enefit140 seade Elamud

14
Elektriliitumine Moodulhoone Annamõisa alajaama fiider F1 Enefit140 kondensatsiooniseadme osakond Kanepi valla ja Põlva valla metsateed Hiiumaa kopteriplats Raudtee tööriistad Tootmishoone Risti spordihoone Kaubanduskeskus Kohtla-Järvel Jalgpallihall Spektromeeter Emulsioonpolümeerid Keskkonnaseire

13
Narva Vanalinna hotell Valgamaa maleva Metsniku lasketiir Niitmisteenus Madiküla AJ F3 Reisirongide ekipeerimisvee torustik Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa Kinnistusisesed teed Äri- ja laohoone Lehetu külakeskus Sigalakompleks Tugevvoolu elektritööd Riigitee nr 19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme

11
Valga-Valka kaksiklinna keskus Kambja valla liivakarjääride rent Sillamäe autopesula Sillamäe PPA ja Päästeameti ühishoone Üliõpilaselamu Narvas

9
Teetööd Lõuna-Eestis Võru kaugküttevõrk Tartu südalinna foorisüsteem Jõgeva Pargi tänav Jõgeva Coopi hotell Hiiumaa teed ja tänavad GPS seadmed Turu AJ fiidri F4 Pragi ja Vardja külade kruusateed Karjaaiad Valga, Põlva ja Võru maakonna teekatted Viivikonna raadioside mast Rakvere-Tsentraali fiider Eesti Elektrijaama mahalaadimisseade Tallinn - Kohtla-Järve gaasitorustik Korterelamu

8
Maapaju ja Aruoja maaparandussüsteem Saue linna teed Elektriliitumine Riigitee 24123 Vastemõisa – Võlli – Suure-Jaani Riigitee 25 Mäeküla-Koeru-Kapu, riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Uulu kalmistu teed Külakeskus

7
Korterelamu Porche esindussalong ja teeninduskeskus Reklaamkandjad Elektriliitumine Kinnistute liitumisühendus Kirbumetsa kinnistu liitumisühendus Lepassaare-Võru 10 kV õhuliin Viru-Jaagupi - Kannastiku JJT Purskkaev Pärnu-Jaagupi kool Rahu tee (Laagna tee – Ussimäe tee) Korterelamu Kõpperi alajaama fiider F2 Puurpead Puhja - Saare 15 kV fiider

6
Riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme ja riigitee nr 24150 Viljandi – Metsküla Korterelamu Valgas Kuperjanovi 12 Infotablood Lihula Gümnaasiumi spordihoone Rail Baltica kuivsadam Enefit Green AS päikeseparkide inverterid SA Viljandi Haigla erihoolekande peremajad Põlva veemajandusprojekt Majutushoone Väliselektrivõrk Faasimõõtja Madalpinge võrk Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Kõrvalmaantee 15160 Köisi-Koigi Kollaspalu AJ F4 Kärdla magistraaltorustik

5
Võru valla investeeringute kava 2020 Kohtla-Nõmme endine autorehvide remonditehas

3
Võru tööstustehnikumi kinnistu Tsirguliina veemajandusprojekt Vanemuise tänav Teeäärte niitmine Bussipeatus Projektijuhtimisteenus ATSi ja turvavalgustuse hooldus Autorehvide remonditehas Kergliiklustee Pärnu linna pargid Obinitsa külakeskuse päikeseelektrijaam Korterelamu Tootmishoone Potsepa liivakarjäär Massiaru II liivakarjäär

2
Korterelamu Riigitee nr 20160 Lokuta – Kõnnu Audru - Kõima KP fiider, Purju-Jaani AJ F1 Pärnu ranna haljasalad Korterelamu Laohoone

1
Tapa kasarmu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppetalu Rapla Korvpallikool Vee- ja sademeveetorustik Elektriliitumine Kiili kaugküttetorustik Büroo- ja tootmisruumidega komplekshoone Vao varjupaigataotlejate majutuskeskus Eluhoone Sillamäel Nafta ja fenoolide sisalduse määramine Elektriliitumine Soe -Tinusaare tee Mahutipargi hoiatus-ja mõõtesüsteemid Elurajoon Ärihooned