Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering elamute ehitamiseks.

21. august 2017
4. september kuni 3. oktoober 2017 toimub 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103 Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10,16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.
Planeeritav maa-ala, suurusega 34422 m², asub Pärnu Tammiste piirkonnas, piirnedes kirde ja kagu küljel Sauga valla territooriumiga. Eesmärgiks on alale kehtestatud detailplaneeringu osaline ümberplaneerimine üksikelamu maa kruntidega piirkonnaks. Kolme korterelamumaa krundi, Nurmenuku tn 8, 10 ja 16, asemele soovitakse moodustada erinevate suurustega 9 üksikelamu maa sihtotstarbega krunti. Üksikelamute suurimaks korruselisuseks on kavandatud kaks korrust, lubatud suurimaks kõrguseks 8,0 meetrit ja abihoonetele 5,5 m arvestatuna planeeritud maapinnast. Kruntide täisehituse protsendid on üldplaneeringu kohased. Kruntide ehitusõiguse kavandamisel soovitakse arvestada maakütte paigaldamise võimalusega. Kahel korruselamumaa sihtotstarbega krundil (Nurmenuku tee 3 ja 4 ) säilitatakse kehtiva detailplaneeringu kohane lahendus. Uus kruntimislahendus arvestab varem moodustatud Nurmenuku tänava T1 kinnistu suuruse ja kujuga, tänava kinnistu piire ei muudeta. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine korruselamumaast väikeelamumaaks toob detailplaneeringuga kaasa üldplaneeringu muutmise ettepaneku.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Sonmak Group AS, Paikuse, PÄRNU
+372 53304525 relyke@sonmak.eu
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 445 9829
Map-pin

Asukoht

Nurmenuku 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10,16
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Nurmenuku 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10,16,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil