Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


24. märts 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartu linnas järgmistele töödele: 1. Ranna pst Pumpla, AS TARTU VEEVÄRK liitumisühenduse ehitamine. 2. Hipodroomi 11, AS TARTU VEEVÄRK liitumisühenduse ehitamine. 3. Luigelahe 1, Helve Hinno liitumisühenduse ehitamine. Lisainformatsioon: Pakkumine esitada kõigile kolmele liitumisele eraldi, arvestades ühiseid kaablitrasse. Tehnilised põhiandmed: 2.1. Ehitada vastavalt projektile: OÜ Priimus-Projekt, töö nr. 008-E-2003. Oracle kood: L23184 - Paigaldada 0,4 kV maakaabelliini ca. 100 m, sellest kaablitrassi ca. 90 m. - Paigaldada Hipodroomi 3B kaablikapp ja liitumiskilp. - Liitumiskilpi paigaldada 3x40 A peakaitse ja 2-tariifne arvestussüsteem. - Ehitada nõuetekohased maandused. 2.2. Ehitada vastavalt projektile: OÜ Priimus-Projekt, töö nr. 007-E-2003. Oracle kood: L23185 - Paigaldada 0,4 kV maakaabelliini ca. 200 m, sellest kaablitrassi ca. 150 m. - Paigaldada Hipodroomi 11 kaablikapp ja liitumiskilp. - Liitumiskilpi paigaldada 3x40 A peakaitse ja 2-tariifne arvestussüsteem. - Ehitada nõuetekohased maandused. 2.3. Ehitada vastavalt projektile: OÜ Priimus-Projekt, töö nr. 014-E-2003. Oracle kood: L23183 - Paigaldada 0,4 kV maakaabelliini ca. 65 m, sellest kaablitrassi ca. 45 m. - Paigaldada Luigelahe 1 kaablikapp ja liitumiskilp. - Liitumiskilpi paigaldada 3x25 A peakaitse ja 2-tariifne arvestussüsteem. - Ehitada nõuetekohased maandused. Ehituseks või projekteerimiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Vallo Kajalaid poole, tel. 071 68 307, 051 29 830. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. juuli 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 7. aprillini kell 9.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 8. aprill 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 257, faks 071 68 200 ja e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 071 68 307 või 051 29 830, kontaktisik Vallo Kajalaid.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTU, TARTUMAA, Eesti
 TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil