Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. september 2005
Tahkuranna vald seab avalikul suulisel enampakkumisel raha eest hoonestusõigused Tahkuranna vallale kuuluvatele moodustatavatele kinnistutele Kinnistud asuvad Reiu külas Rae Tehnoküla detailplaneeringu alal. Enampakkumise aluseks on Tahkuranna Vallavolikogu 30.06.2005.a. otsus nr 50. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 10 aastat. Hoonestusõiguse eest tasutakse esimese viie aasta eest ettemaksuna enne notariaalse hoonestusõiguse lepingu sõlmimist. Peale kinnistutele rajatavatele tootmishoonetele kasutusloa väljastamist, personali komplekteerimist ja tootmise alustamist tekib hoonestajatel õigus kinnistute ostmiseks. Tahkuranna Vallavalitsusele makstav ostusumma võrdub makstud aastatasude summaga. Miinimum ostusummaks on viie aasta hoonestusõiguse pakutud summa. Kinnistud pannakse enampakkumisele nende suuruse järjestuses, alates suurimast krundist. Kinnistute suurused ja aastatasu alghinnad on alljärgnevad: Hoonestamata kinnistud: Kinnistu nr 1: 4,6 ha aastatasu alghind 368 000.- krooni Kinnistu nr 2: 2,4 ha aastatasu alghind 192 000.- krooni Kinnistute maa sihtotstarve 100 % tootmishoonete maa. Enampakkumine toimub 21.septembril 2005 algusega kell 16 Uulus Tahkuranna valla kontoris, volikogu saalis (II korrusel), ruum nr 212. Kinnistutega saab dokumentide põhjal tutvuda valla arengunõuniku juures E-N 9.00-16.00. Looduses saab nimetatud varaga tutvuda eelnevalt kokkulepitaval ajal 3 tööpäeva jooksul vastava soovi vallavalitsuse kantseleisse avaldamisest alates. Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on valla kassasse tasutud või vallavalitsuse Eesti Ühispanga kontole nr 10902001672004 makstud tagatisraha. Kinnistu nr 1 eest 184 000 krooni ja Kinnistu nr 2 eest 96 000 ning osavõtumaks 3000 krooni ühe krundi kohta. Enampakkumisele registreerumine toimub Tahkuranna vallakantseleis ja lõpeb 21. septembril kell 15.00. Registreerumiseks esitada tagatisraha ja osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid, isikut tõendav dokument (ID kaart või pass). Juriidilisel isikul lisaks väljavõte B kaardist, volikiri juhul, kui ei ole tegemist enampakkumisel osaleva juriidilise isiku allkirjaõigusliku isikuga, juhatuse otsus enampakkumisel osalemise kohta ja enampakkumise tulemusel ostuõiguse tekkimisel väljaostukohustuse kohta. Enampakkumise sammud on vahemikus 2 000 kuni 20 000 krooni (2000, 4000, 6000, 8000.....jne.) Hinna sees on liitumine veevärgi ja kanalisatsiooniga. Vee ja kanalisatsioonitrassid ehitatakse valmis Tahkuranna Vallavalitsuse poolt hiljemalt 31-juuliks 2006.a. Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele laekunud enne hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimist. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavolikogu. Hoonestusõiguse seadmise lepingu vormistamisega seotud riigilõivu ja notaritasu kulud kannab ostja. Lisainfo vallamajas telefon 442 7651 Arengunõunik 442 7653, 527 8683 e-mail: tahkuranna@tahkuranna.ee; arvid.arroval@tahkuranna.ee
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
Tahkuranna Vallavalitsus , Uulu, Häädemeeste vald
+372 4448890 tahkuranna@tahkuranna.ee
Map-pin

Asukoht

Reiu, Häädemeeste vald, PÄRNUMAA, Eesti
 Reiu, Häädemeeste vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Kinnistu pind I- 4,6 ha
Kinnistu pind II- 2,4 ha
Konkursi tähtaeg 21. sept 2005