Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. detsember 2008
Algatati üldplaneeringu kohane detailplaneering Karjaküla alevikus asuval Eurotanni maaüksusel ning ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega krundi ehitusõiguste määramine. KSH on algatatud kuna kavandatava tegevusega võib kaasneda mõju Karjaküla elamualale, samuti arvestades asjaolu, et planeeritavas juurdeehituses kavandatakse nahaparkimisel vajalike kemikaalide hoidmist. Detailplaneeringu koostaja ning hindamise läbiviija ei ole käesoleval hetkel veel teada. Eelpoolnimetatud otsusega saab tutvuda Keila Vallavalitsuses asukohaga Keila linn, Paldiski mnt 21 kantselei tööaegadel (E, T, N – 8.30-17.00; K – 8.30-19.00; R – 8.30- 14.30) ning veebilehel www.keilavald.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
Eurotann OÜ, Karjaküla, Lääne-Harju vald
+372 679 0290 eurotann@eurotann.ee
Map-pin

Asukoht

Eurotanni mü
Karjaküla, Lääne-Harju vald, HARJUMAA, Eesti
Eurotanni mü,Karjaküla, Lääne-Harju vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Maa-ala 23801 m²