Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


25. juuni 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartu linnas järgmistele ehitustöödele: 1. Lutsu 8 10 kV toitekaabelliini ehitus, 10 kV jaotusseadme montaaz ja trafo paigaldus. 2. Lutsu 8, Tartu LV Linnavarade osakond liitumisühenduse ehitamine. Lisainformatsioon: Pakkumised esitada mõlemale positsioonile eraldi! I Tehnilised põhiandmed: Ehitada vastavalt AS ELPEC tööprojektile nr. 30757-K1: - Paigaldada 10 kV kaabelliini ca. 0,1 km, sellest kaablikraavi ca. 0,04 km; - Hoonesse selleks ehitatud ruumi monteerida 10 kV jaotusseade ja paigaldada trafo; - 10 kV jaotusseadme ja trafo annab JV Tartu piirkond. Ülejäänud projektijärgsed tööd 0,4 kV ja liitumiskilbi paigaldus on tellitud liitumistellimusega L03/002. II Tehnilised põhiandmed: - olemasolevasse alajaama hoonesse paigaldada 0,4 kV jaotusseade (annab JV) - paigaldada mõõtekilp 2-tariifse mõõtesüsteemiga - Lutsu 8 fiidrile paigaldada 160 A sularid Ehitamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda piirkonna meistri Vallo Kajalaid poole, tel. 071 68 307, 051 29 30. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. september 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 2. juulini kell 10.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 3. juuli 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 257, faks 071 68 200 ja e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 071 68 307 või 051 29 830, kontaktisik Vallo Kajalaid.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Lutsu 8
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Lutsu 8,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil