Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. aprill 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja raamhanke väikesemahulisteks elektriehitustöödeks (VMEE) Paide piirkonnas 2008-2009 aastal. Lisainfo: Lisa1-positsioonide kirjeldused, Lisa2-tööde tellimine. Orient. rahaline maht 5 milj.krooni. Tellijal on õigus muuta lepingu rahalist mahtu +/-30% teatades ette 1 kuu, Lepingut võib pikendada poolte kokkuleppel, NB! 2 tunnist kiirkorduspakkumist ei rakendata, Pakkumisi hinnatakse arvestuslike koguste alusel leitud lõppsumma võrdlemisel. Ligilähedaselt võrdsete pakkumiste korral peab tellija pakkujatega läbirääkimisi arvestades varasemat töökogemust ja hankedistsipliinist kinnipidamist. Jõulüliti 3F 400A C 25kA 5 tk; Jadavinnaklüliti 250A 10 tk; Jõulüliti 3F 125A C 25kA 5 tk; Jõulüliti 3F 200A C 25kA 5 tk; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 3 tk; Jadavinnaklüliti 160A 10 tk; Mastalajaama ehitamine I post 5 tk; Mastalajaama ehitamine II posti 2 tk; Mastalajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus (ei sisalda arvesti ja voolutrafode hinda) 10 tk; Jadavinnaklüliti 63A 5 tk; Jõulüliti 3F 63A C 25kA 5 tk; Betoonkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 3 tk; madalpinge kaitselüliti 3F C 125A ? 6 kA 20 tk; Madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteem 1000/5 kuni 1500/5 2 kmp; madalpinge kaitselüliti 1F C 63A ? 6 kA 10 tk; 4 fiidriga JK 10 tk; rohkem, kui 4 fiidriga JK 5 tk; Harukilp 10 tk; Arvestussüsteem 300 kmp; madalpinge kaitselüliti 3F C 63A ? 6 kA 200 tk; Vana (3f) arvesti/programmkella demonteerimine (sisaldab tarbijale toite taastamist) ja tagastamine Jaotusvõrgu MKsektori lattu 20 tk; Madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteem 600/5 5 kmp; Kiirtööna tellitud 5tp jooksul olemasolevas liitumiskilbis peakaitsme <=63A ja arvestivahetusele lisanduv tasu (enamasti toimub ainult kaitsmevahetus). 30 kmp; Programmkell TR610 0001 50 tk; Modemid (GSM/GPRS) ja nende komponendid 30 kmp; Madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteem 150/5 kuni 300/5 15 kmp; Jadavinnaklüliti 400A 5 tk; Trafo vahetus ( 125 -250kVA) 5 tk; Latisüsteemi paigaldus või vahetus jaotusseadmes <=1000A, pikkus <=500mm 10 kmp; Maanduskontuuri paigaldus pinnasesse Cu25 200 kmp; Tunnihinnaga tööd 100 H; Mehhanismide töötunnid 100 H; Elektripaigaldise nõuetekohasuse kontroll vastavalt elektriohutusseadusele peakaitsmega > 35 A 100 obj; Eskiisprojekti koostamine ja kooskõlastamine - teostatakse eritellimuse olemasolul 10 kmp; Teostusjooniste koostamine (üks objekt) digialusel koos elektriskeemi parandustega 100 tk; Ehituslubade hankimine (sisaldab riigilõivu) 5 tk; Kasutuselevõtu loa hankimine (sisaldab riigilõivu) 20 tk; Kirjalik nõusolek KOV-st (kohalik omavalitsus) väike-ehitise püstitamiseks 5 tk; 2 arvestiga MK/JK soklil 5 tk; Latisüsteemi paigaldus või vahetus jaotusseadmes <=400A, pikkus <=500mm 20 kmp; Trafo vahetus (kuni 100 kVA) 5 tk; Liinitrassi rajamine (võsa ja puud kuni 12cm) 2 HA; Puu langetamine 5 kmp; Trafo vahetus (400 -800 kVA) 3 tk; Alajaama 0,4 kV väljaviikude vahetus (madalpingekilbist traaversi isolaatoriteni - 1 fiider) 5 kmp; Demontaaztööd ja utiliseerimine trafod 5 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin 2-4 juhet) 5 km; Demontaaztööd- õhuliini post või tugi 150 tk; Demontaaztööd- kilp 20 tk; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 5 kmp; Läbisurumine 100 M; Sõidutee asfalt taastamine 50 M2; Moodulkivi taastamine 20 M2; Haljastus taastamine 50 M2; Generaatori kasutamine 100 H; 1 arvestiga MK/JK soklil 5 tk; Tugi 0,4 liinile 50 tk; 2 arvestiga MK soklil 20 tk; Olemasolevasse madalpingekaabelliini sisselõike tegemine koos kaabli pikendamisega (kuni 5 m), jätkumuhvi tegemine, pinnase taastamine 5 tk; Kaablikaitsetorude paigaldamine (paigaldatava kaabli või selle kõrvale reservi tarvis) d=100 mm 200 jm; Kaablikaitsetorude paigaldamine (paigaldatava kaabli või selle kõrvale reservi tarvis) d=160 mm 50 jm; Õhuliini paljasjuhe 35mm2 KP (liin) 100 M; 4 arvestiga MK soklil 5 tk; Õhuliini paljasjuhe 50mm2 KP (liin) 100 M; Õhuliini kaabel 50mm2 KP (liin) 100 M; Õhuliini kaabel 70mm2 KP (liin) 100 M; Õhuliini mastid kl II Kp-liinile 10 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 10 tk; Õhuliini kaabel 35mm2 KP (liin) 100 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 1000 M; Maakaabel 0,4kV 300mm2 100 M; Maakaabel 0,4kV 185mm2 100 M; Maakaabel 50mm2 KP 50 M; Maakaabel 95mm2 KP 50 M; Maakaabel 150mm2 KP 50 M; Maakaabel 240 mm2 KP 50 M; Jätkumuhv KP 5 tk; Otsamuhv KP 5 tk; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 150 M; KP kaeviku rajamine- paas 50 M; Maakaabel 0,4kV 35mm2 500 M; Maakaabel 0,4kV 70mm2 500 M; Maakaabel 0,4kV 120mm2 200 M; Õhuliini mastid kl IV Kp-liinile 10 tk; Tõmmits Kp-liinile 5 tk; 04 kaeviku rajamine- paas 200 M; KP liinile lahkkaitse 3 tk; Masti püstitamine geoloogilise puuri (URB-tüüpi) kasutamisel 20 tk; Masti õigumine (sama tugi) 50 tk; Traaversite vahetus (isolaatoritega) 20 tk; Puuokste kärpimine 100 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 50 tk; Masti tipu korrastamine 100 tk; 1 arvestiga MK postile/seinale 100 tk; 2 arvestiga MK postile/seinale 30 tk; 4 arvestiga MK postile/seinale 5 tk; Tugi KP liinile 5 tk; Maandusallaviigu paigaldus ÕL mastile Cu16,Cu25 30 kmp; Mastilüliti 0,4 kV liinile 10 tk; 1 arvestiga MK soklil 50 tk; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 500 M ;KP liini lahklüliti 2 tk; Traavers koos isolaatoritega 10 tk; Kordusmaandus KP osas 20 tk; Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 500 M; Õhuliini kaabel 35 mm2 04 liinile 500 M; Tõmmits 04-liinile 50 tk; Õhuliini kaabel 70 mm2 04 liinile 1000 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 1000 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 60 tk; Õhuliini mastid kl IV 04-liinile 20 tk; Õhuliini kaabel 120 mm2 04 liinile 1000 M; Õhuliini mastid kl II 04-liinile 100 tk. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 24. aprill 2008 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

PAIDE, JÄRVAMAA, Eesti
,PAIDE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 24. apr 2008