Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


03. oktoober 2005
Tallinna Elamumajandusamet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnale kuuluva Narva mnt 5A kinnistu alghinnaga 1 000 000 krooni. Pakkumised esitada hiljemalt 11. oktoobril 2005 kell 10.00. Pakkumised avatakse 11. oktoobril 2005 kell 10.05. Tagatisraha suurus on 100 000 krooni. Kinnistusregistriosa nr 114605, katastritunnus 78401:114:0006, pindala 66 m2, sihtotstarve ärimaa, hoonestamata. Enampakkumised viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud Linnavara võõrandamise korrale. Objektid müüakse seisundis, milles need on ostu-müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta nende varjatud puuduste eest. Pakkumised esitada müügi korraldajale Tallinna Elamumajandusametile (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus) kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Narva mnt 5A kinnistu". Pakkumine peab sisaldama andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, koopia isikut tõendavast dokumendist, elukoht ja kontakttelefon; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon), nõusolekut müüdava vara ostmiseks kuulutuses nimetatud tingimustel, panga ja arvelduskonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada, sõnadega ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat, pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja. Koos pakkumisega tuleb juriidilistel isikutel esitada äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objektide ostmiseks ning pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks, samuti koopia äriühingu põhikirjast. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Elamumajandusameti arvelduskontole nr 10002011281000 Eesti Ühispangas. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind Eesti kroonides. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Elamumajandusameti arvelduskontole. Objekti notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu ning riigilõivu, tasub täies ulatuses ostja. Juhul kui ostueesõigust omav isik kasutab ostueesõigust, ei ole enampakkumise võitjal õigust ostueesõiguse kasutamisest tekkida võiva kahju ja kulutuste hüvitamist nõuda müüjalt. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud ostu-müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb ostu-müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata. Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Elamumajandusametist Vabaduse väljak 10, IV korrus, tel. 640 45 18, 640 45 02.

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
+372 640 4517 linnavaraamet@tallinnlv.ee
Map-pin

Asukoht

Narva mnt 5a
TALLINN, Eesti
Narva mnt 5a Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 11. okt 2005