Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


26. mai 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kallaste käidupiirkonnas asuva Parrese alajaama 0,4 kV fiidrite rekonstrueerimiseks (J83082). Lisainfo: Töid teostatakse vastavalt tehnilisele kirjeldusele lisatud joonisele._Ehitada alljärgnevas tööde mahus: - Asendada F-4 põhiliinil paljasjuhtmed EX4x95-ga ca 430m; haruliin EX4x50-ga ca 30m ja majasisestused EX4x25-ga kokku ca 110m. - Ühendada F-2 tarbija ümber F-4 toitele. - F-2 paljasjuhtmed demonteerida alates alajaamast ca. 200m. - Asendada F-6 paljasjuhtmed EX4x50-ga ca 190m ja haruliinid EX4x25-ga kokku ca 95m. - Demonteerida F-6 mastilt nr. 9 üleliigne tugi ning õiguda mast nr. 6. - Asendada F-7 paljasjuhtmed EX4x95-ga ca. 110m. - Demonteerida 3 masti. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. - Tarbijatele toide taastada. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu Võrguehituse sektori või piirkonna käidukorraldaja Urmas Õunapuu poole, tel. 716 8761, 5348 5383._ Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 205 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 220 M; Masti korrastamine (õigumine ja posti müts) 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 4 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1165 M; Õhuliini kaabel 95 mm2 04 liinile 540 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. september 2008. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 27. mai 2008 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

KALLASTE, TARTUMAA, Eesti
,KALLASTE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 27. mai 2008
Teostamise tähtaeg 1. sept 2008