Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


24. detsember 2007
Kuusalu Vallavalitsus teatab Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Arendajad on Tiina Aljas ja Toivo Leemet. Detailplaneeringuga kavandatakse jagada Mikle ja Välja kinnistud kruntideks ning anda ehitusõigus ühepereelamute ehitamiseks ning vastavalt detailplaneeringu lähteülesandele on planeeringu eesmärgid järgmised: maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine; kinnistu jagamine kruntideks järgides keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ning põhimõtteid; planeeritava ala liikluskorralduse lahendamine kooskõlas olemasoleva teedevõrguga; teedevõrgu, parkimise ja tehnovõrkude laiendamine; haljastuse lahendamine; kõigi vajalike piirangute (teemaa, kõnnitee, jalgrattatee) ning insener-tehnilistele võrkudele ja teedele servituutide määramine planeeritaval alal ning uutele tänavatele nimede ja kruntide aadresside andmine. KSH aruande avalik väljapanek toimub ajal 12. detsember 2007 - 07. jaanuar 2008. KSH aruandega saab tutvuda Kuusalu Vallavalituses (Kiiu Mõis, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604, Harjumaa; kontaktisik: keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa, tel 606 6391) või valla kodulehel www.kuusalu.ee ja Ramboll Eesti AS-i kodulehel: www.ramboll.ee. KSH aruande avalik arutelu toimub Kuusalu Vallavalistuses (Kiiu Mõis, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604, Harjumaa) 09. jaanuaril 2008 kl 17:00. Kuusalu valla üldplaneeringus .
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Keskkonnamõjude hindamise algataja
Briefcase
Kuusalu Vallavalitsus , Kiiu, Kuusalu vald
+372 606 6370 vallavalitsus@kuusalu.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 664 5808 info@skpk.ee
Map-pin

Asukoht

Mikle, Välja
Kaberla, Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
Mikle, Välja Kaberla, Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala ca 37,6 ha