Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


29. september 2003
AS Narva Elektrijaamad kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise katseseade põlevkivituha käitlemisele, transpordile tuhaväljale ja ladestamisele tuhaväljal tootlikkusega max 120 t/h vastavuses keskkonnakaitseliste seadustega ning tehnilis-majanduslike nõudmistega. Pakkumismenetluses osalemiseks esitada kirjalikud taotlused aadressil: Sepa 4, Narva, Ida-Virumaa, hiljemalt 2. oktoober 2003 kell 12.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: 1. Taotlejad peavad omama selget firma struktuuri ja tugevat majandustegevust ning nad peavad vastama järgmistele kvalifitseerimise tingimustele, et osaleda pakkumisel. Finantskriteeriumid: 1. Taotlejate (või nende garanteeriva emafirma) aastatulu peab ületama 15 000 000 (15 miljonit) Eurot aastas viimase kolme aasta jooksul 2. Taotleja, selle emafirma ja filiaalid, mis osalevad töös peavad olema maksejõulised ega nende vastu ei tohi olla algatatud pankrotimenetlust. 2. Võtmed kätte ehituse-projekteerimise projektide kogemus: 1.Taotleja poolt esitatud võtmed kätte EPC projekteerimis-hanke ja ehituslepingu täitja peab olema viimase viie aasta jooksul edukalt realiseerinud vähemalt kolm võtmed kätte elektrijaamade või muude sarnaste tuhaärastus projekti. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: 1. Taotleja peab esitama Ostjale vabas vormis kirjaliku taotluse pakkumismenetluses osalemise soovi kohta, kinnitades, et ta on kompetentne ja soovib projekti teostada. Samuti tuleb kinnitada esitatud dokumentide õigsust ja kehtivust. Kommunikatsiooni loomiseks Taotlejaga palutakse esitada Taotleja kontaktisikute nimed, aadressid ,e-postid ning telefoni/faksi numbrid. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1. Taotlejal palutakse kirjeldada nende juriidiliste firmade struktuure (kaasa arvatud garanteeriv emafirma, kui võimalik siis nii Eestis kui väljaspool asuv), millised on kaasatud tööde teostamisse või garantiide andmisele, välja arvatud juhul kui garantiiandjaks on pank. 2. Taotleja viimase kolme aasta auditeeritud finantsaruanded (kasum, bilanss ja rahavoog). 3. Deklaratsioon selle kohta, et Taotleja, tema emafirma ja filiaalid, kes osalevad töös, on maksejõulised ning nende vastu ei ole algatatud pankrotimenetlust. 4. Loetelu Taotleja poolt viimase viie aasta jooksul projekteeritud,tarnitud ja käiku antud tuhaärastusseadmete kohta. Loetelu peab sisaldama projekti nime, omaniku nime, tema asukoha, tuhaärastusseadmete suuruse ja arvu, sealhulgas toote parameetrid sisse- ja väljalaskel, kütuse liigi ja kasutatud tehnoloogia. 5. Kehtivate kvaliteedisertifikaatide, litsentside, tuhaärastussüsteemide ja abiseadmete akrediteerimissertifikaatide ärakirjad. 6. Loetelu projekti realiseeriva organisatsiooni poolt viimase viie aasta jooksul realiseeritud elektrijaamade või muude sarnaste tuhaärastusseadmete \'võtmed kätte\' EPC projektidest. Loetelu peab sisaldama projekti nime, omaniku nime, asukoha, tuhaärastusseadmete suuruse ja arvu, siseneva ja väljuva toote parameetrid ja kütuse liigi ning kasutatud tehnoloogia.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 6100 nej@nj.energia.ee
Map-pin

Asukoht

NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
,NARVA, Eesti
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 2. okt 2003
Teostamise tähtaeg 30. juuni 2005