Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu 31 elamumaa krundi moodustamiseks.

08. mai 2013
22.05.2013, algusega kell 10.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Äigrumäe küla, Allikmäe 1 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala krundijaotuskava koostamine, maa kasutamise sihtotstarvete ja krundi ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeringu lahendusega nähakse ette olemasolevast maaüksusest 31 elamumaa krundi, 2 üldmaa sihtotstarbega maaüksuse, 2 transpordimaa sihtotstarbega krundi ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 511 7113 kama.grupp@mail.ru
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 617 7690 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

Äigrumäe, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
,Äigrumäe, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 9,1 ha