Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. november 2003
ARC Projekt OÜ on koostanud detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maakasutuse ja ehitamise eritingimuste täpsustamine Tartu vanalinna muinsuskaitsealal; linnamüüri kaitseks ja eksponeerimiseks vajalike maakorralduslike ja ehituslike nõuete määramine; Tartu Emajõe Kooli territooriumi täpsustamine ja Emajõe 110 kV alajaamale projekteerimiseks ja püstitamiseks krundi ehitusõiguse määramine. Planeeringuala hoonestamise tingimuste määratlemisel on ala jaotatud neljaks: 1) Linnamüüri mõjutsoonis nähakse ette renoveeritava linnamüüri ulatus, jalakäigutänava rajamine. 2) Magasini tänava hoonestusfrondis ei nähta ette olulisi muudatusi senises hoonestusstruktuuris, täiendavalt on ette nähtud vaid uue korterelamu rajamine Magasini t 5 - Lai t 37 hoonete vahelisele alale. Planeerigu põhirõhuks antud piirkonnas on kruntide vabastamine amortiseerunud abihoonetest, mis loob võimalused kruntide heakorrastamiseks. 3) Lähtudes Tartu Emajõe Kooli vajadusest on planeeringuga ette nähtud võimla ehitamise võimalus olemasolevale hoonele ning täiendava koolihoone püstitamine. Kõik kooliga seotud kinnistud ühendatakse ning säilitatakse hoonestusest vabana. Lai t äärse uushoonestusfrondi kavandamisega suletakse visuaalselt ja funktsionaalselt kooli õueala. 4) Lai t äärne uushoonestusalal on antud võimalused korterelamute rajamiseks. Kahe uue hoone püstitamine toetab kesklinna väljakujunenud perimetraalset hoonestuspõhimõtet ja loob linnaehituslikult tervikliku Lai tänava hoonestuskoridori. Planeeritav ala pindalaga ca 2,4 ha asub kesklinnas Tartu vanalinna muinsuskaitsealal, haarates Vabaduse pst, Munga t, Magasini t ja Laia t piiratud kvartali. Planeering on avalikul väljapanekul 27. november - 11. detsember linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajees (Raekoja plats 3).

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
+372 736 1111, 1789 (infotelefon) lv@tartulv.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 742 3579 arc@arc.ee
Map-pin

Asukoht

Vabaduse pst, Munga, Magasini, Lai
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Vabaduse pst, Munga, Magasini, Lai,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 2,4 ha