Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. november 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartu linnas järgmistele töödele: 1. Kalevi tänava 0,4 kV õhuliinile uue toitekaabli paigaldus seoses Lille tänava 0,4 õhuliini demonteerimisega. 2. Kalevi tn 9, OÜ Albatrek liitumisühenduse ehitamine. Lisainformatsioon: Pakkumised esitada mõlemale positsioonile eraldi. 1. Kalevi tn. 0,4 kV õhuliinile uue toitekaabli paigaldus seoses Lille tänava 0,4 õhuliini demonteerimisega. Oracle kood: J33069 Tehnilised põhiandmed: Ehitada järgnevas mahus vastavalt tööprojektile: OÜ Priimus-Projekt töö nr. 066-E-2003. ? Paigaldada 0,4 kV kaabelliini ca. 130 m, s.h. kaablikraavi ca- 120 m.; ? Paigaldada kaablikaitsetoru ca-30 m. NB! Kalevi 9 OÜ Albatrek korterelamu elektrivarustuse ehitus on tellitud liitumise koodi L33062 alt (Tellimus nr. ARE-TAR-9419), hinnapakkumisel hinnad eraldi välja tuua. 2. Kalevi 9, OÜ Albatrek liitumisühenduse ehitamine. Oracle kood: L33062 Tehnilised põhiandmed: Ehitada alljärgnevas mahus järgides tööprojekti: OÜ Priimus-Projekt, töö nr. 066-E-2003. - Paigaldada 0, 4 kV kaabelliini ca. 180m. - Paigaldada sektsioneeritud kaablikapp Kalevi 9. - Paigaldada Kalevi 9 liitumiskilp 3x250A peakaitsme ja 2-tariifse arvestussüsteemiga. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust 2 päeva enne objekti lõpetamist JV Tartu Mõõdusektoriga (Alo Paabusk tel 071 68 310, Galina Jürgenstein 071 68 326). Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Vallo Kajalaid poole, tel. 071 68 307, 051 29 830. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. jaanuar 2004. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 19. novembrini kell 10.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 20. november 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 257 faks 071 68 200 ja e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 071 68 307 või 051 29 830, kontaktisik on Vallo Kajalaid.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Kalevi
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Kalevi,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil