Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. november 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kuuste meistripiirkonnas järgmistele töödele: 1. Piiriotsa, Ala-Kilgi, Mäekilgi ja Mäetaguse piirkonna tarbijate üleviimine uue Alakilgi mastalajaama toitele seoses Alar Aviste liitumisega. 2. Võnnu vallas Kannu külas Mäetaguse kinnistu (Alar Aviste) liitumisühenduse ehitamine. Lisainformatsioon: Pakkumised esitada mõlemale positsioonile eraldi. 1. Piiriotsa, Ala-Kilgi, Mäekilgi ja Mäetaguse piirkonna tarbijate üleviimine uue Alakilgi mastalajaama toitele. Tehnilised põhiandmed: Ehitada järgnevas mahus vastavalt tööprojektile: AS ELPEC töö nr. 31070-K1 ? Ehitada 10/0,4 kV mastalajaam koos trafoga 50 kVA. ? Ehitada 0,4 kV õhuliini ca-950 m. ? Ehitada 0,4 kV 0,4 kV kaabelliini ca. 100 m, s.h. kaablikraavi ca- 60 m. ? Paigaldada liitumiskilpe tk-2. NB! Alar Aviste elektrivarustuse ehitus on tellitud liitumise koodi L33056 alt (Tellimus nr. ARE-TAM-9430), hinnapakkumisel hinnad eraldi välja tuua. 2. Mäetaguse kinnistu (Alar Aviste) liitumisühenduse ehitamine. Oracle kood: L33056 Tehnilised põhiandmed: Ehitada alljärgnevas mahus järgides tööprojekti: AS Elpec, töö nr. 31070-K1. - Ehitada uut 0, 4 kV õhuliini ca. 240 m. - Paigaldada liitumiskilp AK1. - Liitumiskilpi paigaldada 3x16A peakaitse ja 2-tariifne arvestussüsteem. - Ehitada nõuetekohased maandused. - Puhastada raieala 2 ja 3. NB! Ülejäänud projekteeritud tööd on tellitud kaasnevast investeeringust. Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. NB! Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust 2 päeva enne tööde lõpetamist JV Tartu Mõõdusektoriga (Enn Külaots 071 68 327, Malle Tõnisson 071 68 405. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Tõnu Muru poole, tel. 071 68 433, 051 39 142. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 21. jaanuar 2004. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 24. novembrini kell 10.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 25. november 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 257 faks 071 68 200 ja e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 071 68 433 või 051 39 142, kontaktisik on Tõnu Muru.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil