Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. november 2003
Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla arvutivõrgu ehitustöödele. Pakkumismenetluses osalemiseks esitada kirjalikud taotlused aadressil: Sütiste tee 19, ruum A104, Tallinn 13419, hiljemalt 28. november 2003 kell 11.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: Taotleja peab olema teostanud arvutivõrgu ehitustöid viimasel 3. aastal (igal neist ) vähemalt 2 miljonit krooni eest. Taotlejal omab oma meeskonnas vähemalt 3-e liiget, kellel on vähemalt 3. aastane töökogemus arvutivõrkude ehitamisel ning kes on saanud vastava väljaõppe. Taotleja peab olema teostanud vähemalt ühe arvutivõrgu või selle osa ehituse haiglas. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: Taotleja peab esitama järgmised andmed: äriregistris registreerituse kohta; maksuvõlgnevuste puudumine; töötajate töötasudelt makstud sotsiaalmaksu suurused; taotleja kohta peab olema võimalik teha järelpärimisi ja küsida taotleja kohta andmeid/informatsiooni Maksuametilt või teistelt õiguspädevatelt institutsioonidelt; nõuetekohaselt on täidetud kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud lepingud, informatsioon teostatud hangete kohta, taotleja ei tohi olla pankrotis ega tema tegevus peatatud, 2002.aasta majandusaruanne, informatsioon nõutud kvalifikatsiooniga töötajate olemasolu kohta, informatsioon netokäibe kohta, taustandmed. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta. Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest, mis peavad olema köidetud loetletud järjekorras: 1. avaldus firma blanketil, allkirjastatuna firmajuhi poolt; 2. väljavõte äriregistrist (B-kaardi koopia) mitte vanem kuni 14 päeva (arvestades taotluste esitamise kuupäeva); 3. tõend maksuametist võlgnevuse puudumise kohta (kuni 14 päeva vana, arvestades taotluste esitamise kuupäeva); 4. tõend, mis sisaldab andmeid viimasel kolmel kalendriaastal töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu või oma asukohamaa sotsiaalkindlustusmaksu suuruse kohta ja tasutud sotsiaalmaksu (firmajuhi kirjalik kinnitus firmablanketil); 5. kirjalik nõusolek, et ostjal on õigus teha järelpärimisi ja küsida taotleja kohta andmeid/informatsiooni Maksuametilt või teistelt õiguspädevatelt institutsioonidelt; 6. tõendus/kinnitus, et taotleja on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud; 7. viimase kolme aasta jooksul teostatud arvutivõrgu ehitustööde hangete loetelu, milles on ära näidatud ka ostjad; 8. taotleja kinnitus, et ta ei ole pankrotis või likvideerimisel ja ei ole peatatud tema äritegevust ning tema suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sarnast tegevust; 9. 2002.aasta auditeeritud majandusaasta aruande väljavõte; 10. dokumendid, mis tõendavad, et taotleja omab oma vähemalt 3-e liiget, kellel on vähemalt 3. aastane töökogemus arvutivõrgu ehitustööde teostamisel ning kes on saanud vastava väljaõppe, lisada nende inimeste CV-d ja kompetentsust tõestavad dokumendid; 11. kinnitus, et taotleja on teostanud vähemalt ühe arvutivõrgu või selle osa ehituse haiglas; 12. kinnitus, et pakkuja on teostanud arvutivõrgu ehitustöid viimasel kolmel aastal (igal neist) vähemalt 2 miljoni krooni eest. Ostja esitab käesolevas pakkumismenetluses pakkumise kutse dokumendid kolmele kvalifitseeritud taotlejale.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 697 1995 info@regionaalhaigla.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Nõrkvoolutööd ja kommunikatsioonisüsteemid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. nov 2003
Teostamise tähtaeg 31. dets 2004