Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


24. november 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Elva meistripiirkonnas järgmistele töödele: 1. Tartumaal, Kambja vallas Kammeri kooli 15 kV haruliini rekonstrueerimine. 2. Põlvamaal Valgjärve vallas Vissi külas Andrus Paasi liitumisühenduse ehitus. Lisainformatsioon: Pakkumine esitada koondina, hinnatabelid esitada eraldi rekonstrueerimise ja liitumisühenduse ehituse tööle. Seoses maakasutuslepingute sõlmimisega sõlmitakse leping tööde teostamiseks detsembri kuu jooksul. I Kammeri kooli 15 kV haruliini rekonstrueerimine, projektikood J33077. Tehnilised põhiandmed: Ehitada järgnevas mahus vastavalt tööprojektile: AS Elpec, töö nr. 30908-K1. ? Ehitada uut 15 kV õhuliini ca. 1,56 km; ? Ehitada uus 15/0,4kV mastalajaam trafoga 50kVA (annab JV); ? Ehitada uus 15/0,23 kV mastalajaam trafoga 10 kVA (annab JV); ? Ehitada uut 0,4 kV õhuliini ca. 0,33 km. ? Rekonstrueerida 0,4kV õhuliine kokku ca. 0,38 km. ? Paigaldada liitumiskilbid LK-1, LK-3, LK-4 ja LK-5. ? Ehitada nõuetekohased maandusseaded. ? Puhastada ja laiendada liinitrassi ca. 0,9 ha ? Demonteerida mittevajalik olemasolev 0,4kV õhuliin, ca. 1,9 km. II Andrus Paasi liitumisühenduse ehitus, projektikood L23207. Tehnilised põhiandmed: Ehitada alljärgnevas mahus järgides tööprojekti: AS Elpec, töö nr. 30908-K1. - Rekonstrueerida 0,4 kV õhuliini ca. 0,45 km (\'Tuudako\' alajaama F-1). - Paigaldada olemasolevasse liitumiskilpi LK-2 3x25 A peakaitse ja 2-tariifne arvestussüsteem. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Toomas Tubli poole, tel. 071 68 181, 051 29 825. Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust JV Tartu Mõõdusektoriga (Enn Külaots 071 68 327, Malle Tõnisson 071 68 405) vähemalt 2 päeva enne tööde teostamist. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. aprill 2004. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 3. detsembrini kell 10.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 4. detsember 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 256, faks 071 68 200 ja e-post Mart.Thalfeldt@energia.ee, kontaktisik on Mart Thalfeldt ja telefonil 071 68 181 või 051 29 825, kontaktisik on Toomas Tubli.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil