Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. november 2005
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tallinnas Künkamaa 2, 2a, 2b, 8a, 8b, 6, 6a, Kristeni 1 eramute elektrivarustuse ehituseks. Lisainformatsioon: Tööde kirjeldus: 1-trafoga 10/0,4 kV komplektalajaama paigaldus, 10 kV (131 m) ja 0,4 kV kaabelliinide (860 m) ehitustööd, jaotus (8 tk)-ja liitumiskilpide (8 tk) ehitus, 10 kV ja 0,4 kV õhuliinide demonteerimine, Kasutusloa hankimine, LPA koostamine. Pakkumise täpne kirjeldus on tööprojektiga kaasasolevas kaaskirjas! Lähtuda ennekõike kaaskirjast! Pakkujad, kes osalesid pakkumise kutse nr. 9725 konkursil, ei pea dokumentide eest maksma. NB! Komplektalajaam ja jõutrafo ei kuulu hanke mahtu! NB! Pakkuja peab olema teostanud OÜ Jaotusvõrk eelnevalt pakkumise kutse objektile samaväärseid töid vähemalt samaväärses mahus (keskpinge ja alajaama paigalduse tööd)! Pakkuja peab esitama viimase aasta jooksul teostatud samaväärsete tööde loetelu. NB! Pakkumise tabelis peavad materjalide ja tööde ühikud olema täpsed (mitte komplekt). Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused k.a. kasutusluba omavalitsusest. Omanikujärelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Projektdokumentatsiooni eest tasumisele kuulub 200 krooni. Tasumiseks saata e-kiri e-maili aadressile jvarved@energia.ee. Kirjas peab olema PK number, objekti nimi ja maksmisele kuuluv summa. Sellelt aadressilt väljastatakse Teile arve. Arve tasumise järel, saate kätte projektdokumentatsiooni pakkumise kutses nimetatud kohast. Projektdokumentatsiooni eest tasumise kohta peab esitama maksekorralduse. Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 50 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Kasutada võib ka deponeeringut eelpooltoodud arvelduskontole. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. jaanuar 2006. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 24. novembrini 2005 kell 10.00- 12.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 200 krooni (ilma käibemaksuta) OÜ Jaotusvõrk a/a 221025311508 Hansapangas. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumiste esitamise tähtaeg 25. november 2005 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 613, faks 71 54 602, e-post taavo.randna@energia.ee , kontaktisik on Taavo Randna ja telefonil 71 54 331, faks 71 54 400, kontaktisik on Jaanus Klais.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Künkamaa 2, 2a, 2b, 8a, 8b, 6, 6a, Kristeni 1
TALLINN, Eesti
Künkamaa 2, 2a, 2b, 8a, 8b, 6, 6a, Kristeni 1,Eesti