Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud valla üldplaneering.

04. jaanuar 2012
Haanja Vallavolikogu on kehtestanud Haanja valla üldplaneeringu. Üldplaneeringuga määratletakse valla ruumilise arengu põhimõtted, täpsustatakse maakasutus- ja ehitustingimusi ning reguleeritakse arendustegevust Haanja valla haldusterritooriumil. Haanja valla üldplaneeringuga luuakse võimalused elanike sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks ning soodsa majanduskeskkonna kujunemiseks. Sealjuures toimub Haanja valla ruumiline areng väljakujunenud maastikulisi väärtusi (nii looduslikke kui inimtekkelisi) arvestavalt. Järgitakse erineva otstarbega alade (tootmisalad, elamualad, puhkealad, looduslikud alad jm) harmoonilise kooseksisteerimise ja keskkonna jätkusuutlikkuse printsiipe. Kehtestatud Haanja valla üldplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on kättesaadav valla kodulehel http://www.haanja.ee/uldplaneering , Haanja, Ruusmäe ja Luutsniku raamatukogus ning Haanja Vallavalitsuses.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu koostaja
Briefcase
Haanja Vallavalitsus , Haanja, Rõuge vald
+372 782 9111 vald@haanja.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 740 7402 info@propemare.ee
Tellija
Briefcase
Haanja Vallavalitsus , Haanja, Rõuge vald
+372 782 9111 vald@haanja.ee
Map-pin

Asukoht

Rõuge vald, VÕRUMAA, Eesti
,Rõuge vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 170 km²